ทัวร์ยุโรป ประเทศไหน ไม่ต้องง้อวีซ่า

ประเทศรัสเซีย (Russia)

รัสเซีย ขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศมหาอำนาจ ที่เปิดให้คนไปเยือนโดยไม่ต้องใช้วีซ่าได้ถึง 30 วัน สถานทีท่องเที่ยวที่คุณมีควรพลาด คือ กรุงมอสโก เมืองหลวงที่ตั้งพระราชวังเครมลิน หรือโรงละครบัลเลต์บอล ที่เลื่องชื่อ สัมผัสกับสถาปัตยกรรมที่เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบริ์ก และแวะเยือนทะเลสาบไบคาล ที่เป็นมรดกโลกธรรมชาติ

ตรวจคนเข้าเมือง และด่านศุลกากรประเทศ : ใบกรอกขอเข้าเมือง เป็นเอกสารที่แสดงให้เห็นถึงการเดินทางเข้ามาในอาณาจักรรัสเซียเป็นระยะเวลาชั่วคราวของชาวต่างชาติลักษณะของใบขอเข้าเมืองจะมี 2 ส่วน มีขนาด 85×125 ม.ม. ตัวหนังสือเขียนเป็นภาษาอังกฤษ และรัสเซีย การกรอก ต้องกรอกตัวหนังสือให้ชัดเจนใบกรอกขอเข้าเมืองนั้น จะได้รับก่อนที่ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองเสมอ ถือเป็นเอกสารสำคัญที่บุคคลต่างชาติขาดมิได้ สถานที่ท่องเที่ยวที่คุณไม่ควรพลาดไป

( กรุงมอสโคว์ เซนต์ ปีเตอร์เบริ์ก ประเทศรัสเซีย )

( จตุรัสแดง : Red Square )

( ทะเลสาบไบศาล : Lzke Baikal ประเทศรัสเซีย)

ไบคาล (Baikal) ขึ้นชื่อว่าเป็นทะเลสาบที่เก่าแก่และลึกที่สุดในโลกอยู่ที่ประเทศรัสเซีย จะเป็นอย่างไรเมื่อความหนาวปกคลุม ทะเลสาบทั้งผืนกลายเป็นน้ำแข็ง ทะเลสาบไบคาล ได้ลงทะเบียนเป็นมรดกโลกอีกด้วย ซึ่งมีความสำคัญที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวิวัฒนาการยุคต่างๆ ของโลกอีกด้วย

ทะเลสาบไบคาล (Lake Baikal) ตั้งอยู่บริเวณตอนใต้ของไซบีเรียประเทศรัสเซีย เป็นทะเลสาบที่ลึกที่สุดในโลก จุดที่ลึกที่สุดมีความลึกกว่า 1,640 เมตร ทะเลสาบมีความยาวประมาณ 650 กิโลเมตร กว้างโดยเฉลี่ย 50 กิโลเมตร มีพื้นที่ 31,722 ตารางกิโลเมตร และมีปริมาตร 23,615 ลูกบาศก์กิโลเมตร ซึ่งทะเลสาบไบคาล แห่งนี้เกิดจากการที่น้ำเอ่อล้นเข้ามาจนเต็มรอยเปลือกโลกที่แตก เมื่อ 25 ล้านปีที่แล้ว

แอฟริกาใต้ (South Africa)

( ท่องเที่ยวสวนสัตว์ : ประเทศแอฟริกาใต้ )

โลกของสัตว์ใที่มีอยู่ในสวนสัตว์แอฟริกาใต้นั้นมี ช้างแอฟริกัน, สิงโต, เสือชีตาห์, ยีราฟ,ม้าลาย, จระเข้, ละมั่ง และลิงหลายสายพันธุ์นกและอื่น ๆ ตัวแทนของสัตว์ในแอฟริกาใต้ทุกวันนี้กำลังใกล้สูญพันธุ์ที่หาชมได้ยาก

( นักท่องเที่ยวสามารถขับรถดูสัตว์ในสวนสตว์ได้ แต่ต้องมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลความปลอดภัย )

( การเล่นดนตรีแอฟริกา )

ประเพณีของชนเผ่าในแอฟริกา จะมีการทำพิธีที่เป็นวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม ชาวแอฟริกาเชื่อในพลังที่เหนือธรรมชาติ แต่ละหมู่บ้านหรือแต่ละชนเผ่า จะต้องมีหมอผี ที่สามารถรักษาโรคเวลาคนในหมู่บ้านเจ็บไข้ได้ป่วย หมอผีก็จะช่วยปัดเป่าไล่ภูตผีปีศาจให้ออกไปจากหมู่บ้าน และยังมีการเต้นรำร้องเพลง ไม่ว่าจะเป็นพอธีแต่งงาน หรือมีงานฉลองในโอกาสต่างๆที่สำคัญ