พร้อมรึยัง..เตรียมตัวไปลั่นชัตเตอร์กันให้รัวๆ กับวิวที่สวยงามที่สุดอย่าง”ตุรกี”

ทัวร์ตุรกี วิวที่สวยงามที่สุด

เตรียมตัวไปลั่นชัตเตอร์กันให้รัวๆ กับวิวที่สวยงามที่สุด ที่ใครก็อยากไปโพสท่าเจ๋งๆ ถ่ายรูปสวยๆ อวดเพื่อน กับดินแดนสองทวีปที่เต็มไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวทางอารยธรรมที่สุดงดงามอย่าง “ตุรกี”

ทัวร์ยุโรป ตุรกี 8 วัน 5 คืน คลิก http://bit.ly/2R3aoXI

ทัวร์ยุโรป ตุรกี 9 วัน 5 คืน คลิก http://bit.ly/2CaMJAS

ทัวร์ตุรกี วิวที่สวยงามที่สุด

ปราสาทปุยฝ้าย

เป็นน้ำตกหินปูนสีขาวที่เกิดขึ้นจากธารน้ำใต้ดินที่มีอุณหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นที่มีแร่หินปูน ผสมอยู่ในปริมาณที่สูงมาก ไหลรินลงมาจากภูเขา “คาลดากึ” รินเอ่อล้นขึ้นมาเหนือผิวดิน และทำปฏิกิริยาจับตัวแข็งเกาะกันเป็นริ้ว เป็นแอ่ง เป็นชั้น ลดหลั่นกันไปตามภูมิประเทศ เกิดเป็นประติมากรรมธรรมชาติ อันสวยงามเป็นเอกลักษณ์ยากจะหาที่ใดเหมือน

ทัวร์ตุรกี วิวที่สวยงามที่สุด

คัปปาโดเกีย

นั่งบอลลูนชมเมืองคัปปาโดเกียชมพระอาทิตย์ขึ้นยังจุดชมวิว ดื่มด่ำกับรรยากาศแสนพิเศษ

ทัวร์ตุรกี วิวที่สวยงามที่สุด

มัสยิดสีน้ำเงิน

เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของเมืองอิสตันบูล สร้างขึ้นในช่วงปี ค.ศ. 1609 – 1616 สร้างมาจากความต้องการเอาชนะหรือสร้างมัสยิดที่มีขนาดใหญ่กว่าวิหารเซนต์โซเฟียของคริสต์ เพราะแต่เดิมนั้น วิหารเซนต์โซเฟียได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง ภายในสีของกระเบื้องอิซนิคบนกำแพงชั้นในที่มีสีฟ้าสดใส ลายดอกไม้ต่างๆ เช่น กุหลาบ ทิวลิป คาร์เนชั่น ฯลฯ งดงามอย่างมาก

ทัวร์ตุรกี วิวที่สวยงามที่สุด

วิหารอะโครโปลิส

วิหารอะโครโปลิสเป็นสถานที่ซึ่งถูกกล่าวขวัญถึงประหนึ่งดินแดนในเทพนิยายอะโครโปลิส แปลว่า นครบนที่สูง ซึ่งเป็นโครงสร้างฐานในการป้องกันเมืองของอาณาจักรกรีกและโรมัน ซึ่งผู้ตั้งถิ่นฐานในสมัยนั้นมักเลือกที่สูง ซึ่งมักจะเป็นเนินเขาที่ด้านหนึ่งเป็นผาชัน และกลายเป็นศูนย์กลางของมหานครใหญ่ ที่เติบโตรุ่งเรืองอยู่บนที่ราบเบื้องล่างที่รายล้อมป้อมปราการเหล่านี้

ทัวร์ตุรกี วิวที่สวยงามที่สุด

ฮายาโซฟีอา

เป็นงานสถาปัตยกรรมแบบ ไบแซนไทน์ คือมีลักษณะผสมผสาน ระหว่างศิลปวัฒนธรรมกรีก และโรมัน กับศิลปวัฒนธรรมเปอร์เซีย มียอดโดมใหญ่อยู่กลางวิหารภายในวิหารใช้กระจกสีประดับ เหนือประตูหน้าต่างอย่างงดงามมีเสาค้ำสลักและประดับประดาอย่างงดงามถึง 108 ต้น ได้ชื่อว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลก เดิมเป็นโบสถ์ในคริสต์ศาสนา กลายมาเป็นมัสยิดของศาสนาอิสลาม ซึ่งถือเป็นศิลปะที่เก่าแก่และสวยงามยิ่ง จนได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอีกด้วย

ทัวร์ตุรกี วิวที่สวยงามที่สุด

โชว์ระบำหน้าท้อง

รับประทานอาหารในค่ำคืนสุดพิเศษและเพลิดเพลินกับการแสดงโชว์ ท้องถิ่น

ทัวร์ตุรกี วิวที่สวยงามที่สุด

เมืองโบราณเอเฟซุส

รู้จักกันในนามมาร์ก แอนโทนี (Marc Antony) ชู้รักของพระนางคลีโอพัตรา(Clopatra) และได้สถาปนาให้เป็นเมืองหลวงของเขตการปกครองในเอเซีย เมืองเอเฟซุสยิ่งใหญ่และงดงามจนกระทั่งได้รับการจารึกว่า “มหานครแห่งแรกและยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเซีย”เมืองโบราณที่สมบูรณ์และมั่งคั่งที่สุด ถนนทุกสายปูด้วยหินอ่อน ชมห้องสมุดเซลซุส โดยบริเวณประตู ทางเข้ามีรูปแกะสลักเทพี 4 องค์ประดับอยู่

ทัวร์ตุรกี วิวที่สวยงามที่สุด

ม้าไม้เมืองทรอย

สงครามเมืองทรอยม้าไม้นี้เกิดขึ้นจากอุบายของโอดิสเซียส ในการบุกเข้าเมืองทรอย ที่มีป้อมปราการแข็งแรง หลังจากที่รบนานถึง 10 ปีแล้ว ด้วยการให้ทหารสร้างม้าไม้นี้ขึ้นมา แล้วลากไปวางไว้หน้ากำแพงเมืองทรอย แล้วให้ทหารกรีกแสร้งทำเป็นล่าถอยออกไป ชาวทรอยเห็นแล้วเข้าใจว่าเป็นบรรณาการของอีกฝ่าย ทหารกรีกที่ซ่อนตัวอยู่ในม้าไม้ ก็ไต่ลงมาเผาเมืองและปล้นเมืองทรอยได้สำเร็จ

ทัวร์ตุรกี วิวที่สวยงามที่สุด

นครใต้ดิน

สิ่งน่าอัศจรรย์อย่างหนึ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น เกิดจากการขุดเจาะพื้นดินลึกลงไปหลายๆ ชั้น เพื่อใช้เป็นที่หลบภัยจากข้าศึกศัตรูในช่วงสงคราม นครใต้ดินมีพร้อมทุกอย่างทั้งห้องโถง
ห้องนอน ห้องน้ำ ห้องครัว ห้องอาหาร โบสถ์ บ่อน้ำ คอกสัตว์

ทัวร์ตุรกี วิวที่สวยงามที่สุด

ช่องแคบบอสพอรัส

ดื่มด่ำกับทัศนยีภาพระหว่างสองฝั่งของช่องแคบบอสพอรัสที่แบ่งแผ่นดินออกเป็นฝั่งเป็นยุโรป และเอเชีย

ทัวร์ยุโรป ตุรกี 8 วัน 5 คืน คลิก http://bit.ly/2R3aoXI

ทัวร์ยุโรป ตุรกี 9 วัน 5 คืน คลิก http://bit.ly/2CaMJAS