Tax Free Shop เรื่องน่ารู้..ช้อปปิ้งที่ญี่ปุ่นยังไงให้ปลอดภาษี

ญี่ปุ่นคือสวรรค์ของนักช้อปหลายๆ คน แต่ก่อนที่จะช้อปก็ไม่ควรมองข้ามเรื่องการทำเรื่องขอคืนภาษี เพราะถ้าหากช้อปเยอะๆ ก็ช่วยเราประหยัดเงินในกระเป๋าไปไม่น้อยทีเดียว แต่จะมีสินค้ากี่ประเภทกันที่เราจะสามารถขอคืนภาษีได้ และมีข้อกำหนดเงื่อนไขอะไรที่จำเป็นต้องรู้บ้าง เพราะจะได้ไม่ผิดพลาดและช้อปได้อย่างสบายใจ

  1. กฎสำคัญที่ต้องรู้ก่อนช้อป
  • ซึ่งนักท่องเที่ยวที่อาศัยอยู่ญี่ปุ่นไม่เกิน 6 เดือน ถึงจะสามารถทำการขอคืนภาษีได้ ชาวต่างชาติที่ทำงานหรืออาศัยอยู่ญี่ปุ่นนานกว่า 6 เดือนขึ้นไป และคนญี่ปุ่นทุกคนไม่สามารถทำการขอคืนภาษีได้ในทุกกรณี
  • ญี่ปุ่นไม่มีการทำเรื่องขอคืนภาษีย้อนหลังที่สนามบิน ดังนั้นใบเสร็จที่ทำการซื้อของมาทั้งหมดจะไม่สามารถทำการขอคืนภาษีที่สนามบินได้

2. สินค้าที่สามารถขอคืนภาษีได้

  • สินค้าประเภทเครื่องดื่ม ยา และเครื่องสำอาง ต้องซื้อจากร้านเดียวกัน ภายในวันเดียวกัน โดยราคารวมในบิลต้องมีมูลค่า 5,001 ขึ้นไป และต้องไม่เกิน 500,000 เยน
  • สินค้าทั่วไปประเภท เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า หรือเครื่องใช้ไฟฟ้า ต้องซื้อจากร้านเดียวกันภายในวันเดียวกัน ราคาต้องรวมในบิลตั้งแต่ 10,001 ขึ้นไป

3. การช้อปแบบปลอดภาษีนั้นมี 2 แบบ

  • การหัก ณ ที่จ่าย Tax Free ทางร้านค้าจะหักภาษีออกทันทีตอนเราจ่ายเงิน เช่น ร้านขายยาทั่วไป ร้านสะดวกซื้อ ร้านเสื้อผ้า รองเท้า และร้าน Don Quijote
  • การขอคืนภาษีย้อนหลัง Tax Refund ต้องจ่ายสินค้าในราคาเต็มก่อน แล้วไปทำการขอคืนภาษีย้อนหลัง ซึ่งวิธีการแบบนี้จะเห็นตามห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆ

4. ขั้นตอนการขอคืนภาษี (Tax Refund)

  1. ให้สังเกตุร้านที่ติดป้าย “Tax Free” ไว้หน้าร้าน แสดงว่าสามารถขอคืนภาษีได้
  2. นำสินค้าไปจ่ายเงินที่แคชเชียร์ตามปกติ และแจ้งความประสงค์ขอคืนภาษีพร้อมแสดงหนังสือเดินทาง จากนั้นพนักงานจะคิดเงินโดยหักจากภาษีมูลค่าเพิ่ม 8% ออก และติดหลักฐานการขอคืนภาษีไว้ในหนังสือเดินทาง โดยหลักฐานนี้จะถูกเก็บจากเจ้าหน้าที่ที่สนามบินตอนขาออกจากประเทศญี่ปุ่น
  3. สินค้าทุกชิ้นที่มีการขอคืนภาษีจะห่อแปะสติ๊กเกอร์ไว้อย่างดี และห้ามแกะสินค้าออกมาใช้ก่อน เนื่องจากเป็นกฎของการขอคือภาษีทางญี่ปุ่น แม้บางครั้งหลายคนจะยืนยันว่าไม่มีการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ที่สนามบินก็ตาม แต่ก็ควรปลอดภัยไว้ก่อนหากเป็นสินค้าที่มีราคาแพงๆ หรืออาจโดนสุ่มตรวจในบางกรณีก็ได้ เพราะฉะนั้นควรปลอดภัยไว้ก่อนจะดีกว่า

ปัจจุนบันอัตราภาษีของประเทศญี่ปุ่นคือ 8% แต่ปี  2019 เดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ญี่ปุ่น จะปรับอัตรภาษีขึ้นเป็น  10%