ทัวร์ไต้หวัน..เดือนมิถุนายน

ประเทศ:
วันที่เดินทาง:
วันที่เดินทางกลับ:

ทัวร์ไต้หวัน ผูหลี่ เจียอี๋ นั่งรถไฟโบราณ นั่งรถไฟหัวจรวด (ไทจง – ไทเป) 6วัน 5คืน T04_2

 
ตั้งแต่: 21 เม.ย. 63
จนถึง: 20 ธ.ค. 63
ราคา: 39900 บาท
รหัสทัวร์: T04_2

ทัวร์ไต้หวัน ผูหลี่ ไทเป อุทยานเย๋หลิว ทาราโกะ 5วัน 4คืน T03_3

 
ตั้งแต่: 1 เม.ย. 63
จนถึง: 20 ธ.ค. 63
ราคา: 37900 บาท
รหัสทัวร์: T03_3

ทัวร์ไต้หวัน ผูหลี่ ไทเป ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง 4วัน 3คืน T02_2

 
ตั้งแต่: 1 เม.ย. 63
จนถึง: 26 ธ.ค. 63
ราคา: 34900 บาท
รหัสทัวร์: T02_2