SCB เที่ยวสนุกสุดคุ้มแบ่งจ่ายสบาย 0% นานสูงสุด 10 เดือน + รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15,000 (เริ่ม 1 ก.พ. – 30 เม.ย. 63)


สิทธิประโยชน์สำหรับการแบ่งจ่ายเท่านั้น

คุ้มที่ 1 : แบ่งชำระ 0% นานสูงสุด 10 เดือน + รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15,000 บาท** เมื่อมียอดใช้จ่ายตามกำหนด

ยอดใช้จ่าย / เซลล์สลิปรับเครดิตเงินคืน
30,000 – 74,999 บาท300 บาท
75,000 – 149,999 บาท1,500 บาท
ตั้งแต่ 150,000 บาทขึ้นไป3,000 บาท

(รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15,000 บาท/ท่าน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย) *จำกัดมอบเฉพาะยอดแบ่งจ่าย 0% 4 เดือนขึ้นไปเท่านั้น*

ลงทะเบียนรับสิทธิ์ ส่ง SMS ลงทะเบียนครั้งเดียวรับสิทธิ์ตลอดรายการ

 • ส่ง SMS พิมพ์ TR (วรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545333 (ค่าบริการส่ง SMS ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ)
 • สำหรับบัตรเครดิต SCB Private Banking และ SCB M Legend รับสิทธิ์โดยไม่ต้องลงทะเบียน

คุ้มที่ 2 : รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท* (เฉพาะแพ็คเกจทัวร์ / ผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวจากร้านค้าที่ร่วมรายการ) กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย

ระยะเวลาโปรโมชั่น : ตั้งแต่ 1 ก.พ. 63 – 30 เม.ย. 63

เงื่อนไข

 • สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกประเภท (“ผู้ถือบัตร”) เมื่อชำระค่าใช้จ่าย ณ บริษัททัวร์ที่ร่วมรายการ ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 – 30 เมษายน 2563 รับสิทธิ์ดังนี้

สิทธิ์ที่ 1 รับเครดิตเงินคืน

 • เมื่อผู้ถือบัตรมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 30,000 – 74,999 บาทต่อเซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 300 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 75,000 – 149,999 บาทต่อเซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 1,500 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 150,000 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 3,000 บาท
 • จำกัดเครดิตเงินคืนรวมทุกประเภทบัตร ภายใต้ชื่อ-สกุลเดียวกันสูงสุด 15,000/ท่าน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • ผู้ถือบัตรต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์โดยส่ง SMS (ค่าบริการส่ง SMS ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ) และได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการรับสิทธิ์ลงทะเบียน
 • จำกัดมอบเครดิตเงินคืนสำหรับยอดแบ่งจ่าย 0% 4 เดือนขึันไปเท่านั้น
 • สำหรับ SCB Private Banking / SCB M Legend รับสิทธิ์ได้โดยไม่ต้องลงทะเบียน
 • ผู้ถือบัตรควรเก็บข้อความ SMS ตอบกลับยืนยันการลงทะเบียนไว้เป็นหลักฐานอ้างอิง เพื่อการตรวจสอบยืนยันกับธนาคาร
 • ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณรับเครดิตเงินคืนไม่สามารถนับรวมยอดใช้จ่ายของบัตรหลัก กับบัตรเสริมได้
 • การคำนวณยอดเครดิตเงินคืนเฉพาะยอดจำนวนเต็มเท่านั้น กรณีเซลล์สลิปมีเศษทศนิยม ธนาคารจะตัดทศนิยมออก และคำนวณเงินคืนจากยอดจำนวนเต็มเท่านั้น
 • ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตที่ใช้จ่ายภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแสดงยอดเครดิตเงินคืนไว้ในใบแจ้งยอดการใช้จ่ายบัตรเครดิต (Statament)

สิทธิ์ที่ 2 รับส่วนลด

 • จำกัดมอบส่วนลด เฉพาะแพ็คเกจทัวร์และผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยว จากร้านค้าที่ร่วมรายการ และเป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละร้านค้าที่ร่วมรายการกำหนด ผู้ถือบัตรต้องทำการตรวจสอบรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย

เงื่อนไขทั่วไป

 • รับสิทธิ์แบ่งชำระ 0% นานสูงสุด 10 เดือน โดยจำนวนเดือนแบ่งชำระร้านค้าเป็นผู้กำหนด และผู้ถือบัตรต้องทำรายการแบ่งชำระกับร้านค้าที่ร่วมรายการภายในวันที่ทำรายการ มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
 • สิทธิ์ในโปรโมชั่นนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้
 • ยอดใช้จ่ายที่ไม่ถึงเงื่อนไขที่กำหนด, รายการซื้อผ่านช่องทางออนไลน์, Call For Dee Jung และ การใช้บัตรเป็นไปในลักษณะการค้า/ธุรกิจ และรายการยกเลิก ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
 • ธนาคารมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนดำเนินการ เว้นแต่มีความจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ จึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ จากการซื้อหรือใช้สินค้าหรือบริการดังกล่าว
 • สอบถามเพิ่มเติมที่โดยตรงที่บริษัททัวร์ที่ร่วมรายการ หรือ SCB Call Center 02-777-7777

……………………………………………………………………