โปรโมชั่น DEAL OF THE MONTH ประจำเดือนสิงหาคม

49 Promotion Website Deal Of The Month Header


 • จอง…ทัวร์ “ญี่ปุ่น – ยุโรป” เดือนตุลาคม ลดสูงสุด 3,5OO บาท/ท่าน
 • จำนวนจำกัด สำหรับลูกค้า 10 ท่านแรกของกรุ๊ปเท่านั้น
 • ลูกค้าที่สนใจรับโปรโมชั่นนี้ **ต้องจองและชำระมัดจำภายในวันที่ 6-26 สิงหาคม เท่านั้น
 • ถ้าลูกค้าเป็นสมาชิก (Member) สามารถใช้คะแนนมาลดเพิ่มได้
 • พิเศษ โปรโมชั่นนี้สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นบัตรเครดิตของ UOB และ SCB ได้ แบ่งชำระ 0% นานสูงสุด 10 เดือน พร้อมรับเครดิตเงินคืน (Cash Back)
 • ฟรี เมื่อลูกค้าชำระค่าทัวร์ผ่านบัตรเครดิต UOB ยอดชำระ 20,000 บาทขึ้นไป รับกระเป๋าเดินทางมูลค่า 590 บาท หรือ ผ่อนชำระตั้งแต่ 60,000 บาทขึ้นไปรับกระเป๋าล้อลาก มูลค่า 3,900 บาท (กระเป๋ามีจำนวนจำกัด)
 • กรุณาเช็คสิทธิ์ ก่อนทำการจองกับเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง

โปรแกรมที่ร่วมรายการทั้งหมด

ยุโรป

 • E01_5 : EAST EUROPE 10D7N เดินทาง 11-20, 14-23 ต.ค. 62 ราคา 97,900
 • E02_4 : SUPER HITZ 10D7N เดินทาง 11-20 ต.ค. 62 ราคา 108,900
 • E03_3 : GRAND ITALY 9D6N เดินทาง 20-28 ต.ค. 62 ราคา 86,900
 • E04_4 : GRAND SWITZERLAND 9D6N เดินทาง 19-27 ต.ค. 62 ราคา 106,900
 • E10_4 : BEST OF ENGLAND 8D5N เดินทาง 20-28 ต.ค. 62 ราคา 91,900

ญี่ปุ่น

 • J01_13 : FIRST TOUCH 7D5N เดินทาง 8-14 ต.ค. 62 ราคา 65,900
 • J01_14 : FIRST TOUCH 7D5N เดินทาง 17-23 ต.ค. 62 ราคา 68,900
 • J01_15 : FIRST TOUCH 7D5N เดินทาง 21-27 ต.ค. 62 ราคา 67,900
 • J02_17 : FIRST TOUCH SLOW LIFE 6D4N 18-23 ต.ค. 62 ราคา 61,900
 • J03_11 : TOKYO HAPPY FAMILY TIME 5D3N เดินทาง 10-14 ต.ค. 62 ราคา 49,900
 • J05_10 : TAKAYAMA KAMIKOCHI 6D4N เดินทาง 9-14 ต.ค. 62 ราคา 62,900
 • J05_11 : TAKAYAMA KAMIKOCHI 6D4N เดินทาง 4-9 ต.ค. 62 ราคา 61,500
 • J06_2 : KANSAI WONDER LEGOLAND 6D4N เดินทาง 11-16 ต.ค. 62 ราคา 57,900
 • J06_3 : KANSAI EATING TOUR 6D4N เดินทาง 18-23 ต.ค. 62 ราคา 69,900
 • J07_9 : KYUSHU KAGOSHIMA 6D4N เดินทาง 18-23 ต.ค. 62 ราคา 65,900
 • J07_10 : REAL KYUSHU 6D4N เดินทาง 22-27 ต.ค. 62 ราคา 59,900
 • J10_14 : FIRST TOUCH THEME PARK 7D5N เดินทาง 8-14 ต.ค. 62 ราคา 67,900
 • J10_15 : FIRST TOUCH THEME PARK 7D5N เดินทาง 17-23 ต.ค. 62 ราคา 70,900
 • J10_16 : FIRST TOUCH THEME PARK 7D5N เดินทาง 21-27 ต.ค. 62 ราคา 68,900
 • J13_12 : SAPPRORO HAKODATE AUTUMN 7D5N เดินทาง 21-27 ต.ค. 62 ราคา 65,900
 • J15_7 : SAPPORO SOUNKYO AUTUMN 6D4N เดินทาง 1-6 ต.ค. 62 ราคา 59,900
 • J15_9 : SAPPORO SOUNKYO AUTUMN 6D4N เดินทาง 9-14 ต.ค. 62 ราคา 59,900

ระยะเวลาการรับสิทธิ์ : 6-26 สิงหาคม 2562 นี้เท่านั้น

เงื่อนไขการรับโปรโมชั่น

 • โปรโมชั่นนี้สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางได้ ตามเงื่อนไขการจองปกติ
 • จำกัดสิทธิ์ 10 ท่านแรก/กรุ๊ป
 • โปรแกรมรหัส E09_8, E05_1, E12_1 และโปรแกรมที่ขึ้นต้นด้วยรหัส JP จะไม่ร่วมโปรโมชั่นนี้
 • จองพร้อมชำระมัดจำจึงจะได้รับโปรโมชั่นนี้ (หลังส่งเอกสารการจองไม่เกิน 3 วัน ต้องชำระมัดจำเพื่อยืนยันสิทธิ์การรับโปรโมชั่น)
 • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ของบริษัทได้ แต่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นบัตรเครดิตที่มีอยู่ได้ตามปกติ (UOB,SCB)
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด**
 • สอบถามเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม โทร. 02 612 8500

ดูทัวร์ที่ร่วมรายการทั้งหมด คลิก ▷

ใส่ความเห็น