โปรโมชั่น DEAL OF THE MARCH ประจำเดือนมีนาคม


โปรโมชั่น DEAL OF THE MARCH ประจำเดือนมีนาคม

  • จอง…ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนพฤษภาคมทุกโปรแกรม ลดเลย 2,5OO บาท/ท่าน สำหรับลูกค้า 5 ท่านแรกของกรุ๊ป (**เฉพาะโปรแกรมที่เดินทางออกจากกรุงเทพฯ เท่านั้น)
  • ระยะเวลาการรับสิทธิ์ : 1 – 10 มีนาคม 2562

เงื่อนไขการรับโปรโมชั่น

  • เฉพาะทัวร์ญี่ปุ่นเดือนพฤษภาคม โปรแกรมที่เดินทางออกจากกรุงเทพฯ
  • โปรแกรมที่ขึ้นต้นด้วยรหัส JP จะไม่ร่วมโปรโมชั่นนี้
  • จำกัดสิทธิ์ 5 ท่านแรก/กรุ๊ป
  • ลูกค้าต้องจองและมัดจำในระยะเวลาของโปรโมชั่นเท่านั้น
  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ของบริษัทได้ แต่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นบัตรเครดิตที่มีอยู่ได้ตามปกติ

ดูทัวร์เดือนพฤษภา..ที่ร่วมรายการ คลิก >> http://bit.ly/2NDpeWJ

ใส่ความเห็น