SCB เที่ยวสนุกสุดคุ้มแบ่งจ่ายสบาย 0% นานสูงสุด 10 เดือน + รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15,000 (เริ่ม 1 ก.พ. – 30 เม.ย. 63)


สิทธิประโยชน์สำหรับการแบ่งจ่ายเท่านั้น

คุ้มที่ 1 : แบ่งชำระ 0% นานสูงสุด 10 เดือน + รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15,000 บาท** เมื่อมียอดใช้จ่ายตามกำหนด

ยอดใช้จ่าย / เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน
30,000 – 74,999 บาท 300 บาท
75,000 – 149,999 บาท 1,500 บาท
ตั้งแต่ 150,000 บาทขึ้นไป 3,000 บาท

(รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15,000 บาท/ท่าน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย) *จำกัดมอบเฉพาะยอดแบ่งจ่าย 0% 4 เดือนขึ้นไปเท่านั้น*

ลงทะเบียนรับสิทธิ์ ส่ง SMS ลงทะเบียนครั้งเดียวรับสิทธิ์ตลอดรายการ

 • ส่ง SMS พิมพ์ TR (วรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545333 (ค่าบริการส่ง SMS ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ)
 • สำหรับบัตรเครดิต SCB Private Banking และ SCB M Legend รับสิทธิ์โดยไม่ต้องลงทะเบียน

คุ้มที่ 2 : รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท* (เฉพาะแพ็คเกจทัวร์ / ผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวจากร้านค้าที่ร่วมรายการ) กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย

ระยะเวลาโปรโมชั่น : ตั้งแต่ 1 ก.พ. 63 – 30 เม.ย. 63

เงื่อนไข

 • สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกประเภท (“ผู้ถือบัตร”) เมื่อชำระค่าใช้จ่าย ณ บริษัททัวร์ที่ร่วมรายการ ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 – 30 เมษายน 2563 รับสิทธิ์ดังนี้

สิทธิ์ที่ 1 รับเครดิตเงินคืน

 • เมื่อผู้ถือบัตรมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 30,000 – 74,999 บาทต่อเซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 300 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 75,000 – 149,999 บาทต่อเซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 1,500 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 150,000 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 3,000 บาท
 • จำกัดเครดิตเงินคืนรวมทุกประเภทบัตร ภายใต้ชื่อ-สกุลเดียวกันสูงสุด 15,000/ท่าน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • ผู้ถือบัตรต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์โดยส่ง SMS (ค่าบริการส่ง SMS ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ) และได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการรับสิทธิ์ลงทะเบียน
 • จำกัดมอบเครดิตเงินคืนสำหรับยอดแบ่งจ่าย 0% 4 เดือนขึันไปเท่านั้น
 • สำหรับ SCB Private Banking / SCB M Legend รับสิทธิ์ได้โดยไม่ต้องลงทะเบียน
 • ผู้ถือบัตรควรเก็บข้อความ SMS ตอบกลับยืนยันการลงทะเบียนไว้เป็นหลักฐานอ้างอิง เพื่อการตรวจสอบยืนยันกับธนาคาร
 • ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณรับเครดิตเงินคืนไม่สามารถนับรวมยอดใช้จ่ายของบัตรหลัก กับบัตรเสริมได้
 • การคำนวณยอดเครดิตเงินคืนเฉพาะยอดจำนวนเต็มเท่านั้น กรณีเซลล์สลิปมีเศษทศนิยม ธนาคารจะตัดทศนิยมออก และคำนวณเงินคืนจากยอดจำนวนเต็มเท่านั้น
 • ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตที่ใช้จ่ายภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแสดงยอดเครดิตเงินคืนไว้ในใบแจ้งยอดการใช้จ่ายบัตรเครดิต (Statament)

สิทธิ์ที่ 2 รับส่วนลด

 • จำกัดมอบส่วนลด เฉพาะแพ็คเกจทัวร์และผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยว จากร้านค้าที่ร่วมรายการ และเป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละร้านค้าที่ร่วมรายการกำหนด ผู้ถือบัตรต้องทำการตรวจสอบรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย

เงื่อนไขทั่วไป

 • รับสิทธิ์แบ่งชำระ 0% นานสูงสุด 10 เดือน โดยจำนวนเดือนแบ่งชำระร้านค้าเป็นผู้กำหนด และผู้ถือบัตรต้องทำรายการแบ่งชำระกับร้านค้าที่ร่วมรายการภายในวันที่ทำรายการ มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
 • สิทธิ์ในโปรโมชั่นนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้
 • ยอดใช้จ่ายที่ไม่ถึงเงื่อนไขที่กำหนด, รายการซื้อผ่านช่องทางออนไลน์, Call For Dee Jung และ การใช้บัตรเป็นไปในลักษณะการค้า/ธุรกิจ และรายการยกเลิก ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
 • ธนาคารมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนดำเนินการ เว้นแต่มีความจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ จึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ จากการซื้อหรือใช้สินค้าหรือบริการดังกล่าว
 • สอบถามเพิ่มเติมที่โดยตรงที่บริษัททัวร์ที่ร่วมรายการ หรือ SCB Call Center 02-777-7777

……………………………………………………………………

Promotion Early Bird 2020

62 Early Bird S

62 Early Bird Header


โปรโมชั่น Early Bird จองก่อนลดเลย 3,500 บาท/ท่าน

 • จองทัวร์ ญี่ปุ่น – ยุโรป เดือน มีนาคม – เมษายน รับส่วนลด 3,500 บาท/ท่าน (เฉพาะโปรแกรมที่ร่วมรายการ)
 • เฉพาะ สมาชิก Siamorchard Member รับคะแนนเพิ่ม 10 คะแนน (ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

ระยะเวลาในการรับสิทธิ์ : 15 – 23 มกราคม 63 เท่านั้น

เงื่อนไขโปรโมชั่น

 • เฉพาะทัวร์ญี่ปุ่น-ยุโรป เดือน มีนาคม – เมษายน 63 ที่ราคา 50,000 ขึ้นไปเท่านั้น ถึงจะร่วมโปรโมชั่นนี้ *เฉพาะโปรแกรมที่ร่วมรายการ
 • จำกัดสิทธิ์ 10 ท่านแรก/กรุ๊ปเท่านั้น โดยนับจากเอกสารการจองทัวร์ และการชำระเงินเป็นสำคัญ
 • จองและมัดจำในวันที่ 15 – 23 ม.ค. 63 เท่านั้น (**หลังส่งเอกสารการจองไม่เกิน 3 วัน ต้องรบกวนชำระมัดจำเพื่อยืนยันสิทธิ์การรับโปรโมชั่น)
 • **โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถเปลี่ยนเส้นทาง เปลี่ยนวันเดินทาง เปลี่ยนผู้เดินทาง รวมถึงยกเลิกการเดินทาง และขอคืนเงินค่าเดินทางได้ในทุกกรณี**
 • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ของบริษัทฯได้
 • การส่งใบจองทัวร์และชำระเงินค่ามัดจำ ถือว่าลูกค้ารับทราบเงื่อนไขของโปรโมชั่นทั้งหมดครบถ้วนแล้ว
 • โปรแกรมที่ขึ้นต้นด้วยรหัส E01_1/ E03_1/ E04_1/ E10_2/JP01_1/ JP01_3/ JP02_6/ JP08_1/ J04_2/ J04_3/ J05_6/ JP09_3 /J01_7 /J05_9 และโปรแกรม Delight จะไม่เข้าร่วมรายการส่วนลดนี้
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • กรุณาเช็คสิทธิ์ส่วนลดว่าง กับเจ้าหน้าที่ก่อนทำการจอง
 • สอบถามเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม โทร. 02 612 8500 (จันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 17.30 น./ เสาร์ 09.00-17.30 น.)

ดูทัวร์ที่ร่วมรายการทั้งหมด คลิก >> Early Bird 2020

โปรโมชั่นร่วมกับบัตรเครดิตยูโอบี Ultimate Destination 2020 (1 ม.ค. – 31 มี.ค. 63)

 Aw Uob Ultimate Destination 2020 Web Banner

โปรโมชั่นร่วมกับบัตรเครดิตยูโอบี Ultimate Destination 2020 (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม -31 มีนาคม 2563)

 • ผ่อน 0% นานสูงสุด 6-10 เดือน (เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ)
 • รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 18,000 บาท ต่อบัตรตลอดรายการ
ผ่อนชำระ / เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน
10,000 – 29,999 บาท 100 บาท
30,000 – 59,999 บาท 400 บาท
60,000 – 99,999 บาท 1,000 บาท
100,000 บาทขึ้นไป 1,800 บาท

ลงทะเบียน SMS : พิมพ์ UTI เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตร 10 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545111 (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท)

 • รายการส่งเสริมการขายนี้ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2563 เฉพาะบัตรเครดิตธนาคารยูโอบี ทุกประเภทและบัตรยูโอบีแคชพลัสที่ออกในประเทศไทย (ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ) ที่ชำระเงินผ่านร้านค้าตัวแทนบริการผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตยูโอบี หรือบัตรยูโอบีแคชพลัส (UOB I-Plan) หมวดสินค้าเครื่องประดับเฉพาะร้านค้าที่ร่วมรายการ
 • ผู้ถือบัตรต้องลงทะเบียน SMS พิมพ์ UTI เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตร 10 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545111(ค่าส่งครั้งละ 3 บาท) ลงทะเบียนครั้งเดียวตลอดรายการ
 • ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณเครดิตเงินคืนต้องเป็นยอดที่มาจากการผ่อนชำระเท่านั้น โดยธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือบัตรหลักภายใน 90 วันนับจากวันสุดท้ายของรายการส่งเสริมการขาย โดยผู้ถือบัตรต้องคงสภาพการเป็นสมาชิกบัตรและไม่ผิดนัดชำระเงินตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขายจนถึงวันที่ธนาคารเครดิตเงินคืนเข้าบัญชี
 • ยอดค่าใช้จ่ายที่นำมาคำนวณเครดิตเงินคืนในรายการนี้จะนับเฉพาะยอดที่ถูกบันทึกเข้าระบบของธนาคารตามวันที่ทำรายการ (Transaction Date)
 • ยอดค่าใช้จ่ายของบัตรหลักและบัตรเสริมที่เรียกเก็บเงินจากผู้ถือบัตรเดียวกันจะถูกนำมาคำนวณรวมเข้าในบัญชีของผู้ถือบัตรหลัก กรณีผู้ถือบัตรหลักหลายใบยอดค่าใช้จ่ายของแต่ละบัตรหลักจะนำมาคำนวณรวมกัน
 • กรณีมีข้อโต้แย้งเรื่องการคำนวณยอดเครดิตเงินคืน ผู้ถือบัตรหลักต้องติดต่อธนาคาร เพื่อขอตรวจสอบความถูกต้องภายใน 90 วันนับจากวันที่ผู้ถือบัตรได้รับเครดิตเงินคืน
 • การคำนวณคะแนนสะสมยูโอบีรีวอร์ดพลัส ธนาคารจะไม่นับรวมยอดค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกินกว่าวงเงินที่ได้รับอนมัติจากธนาคารเมื่อท่านขอใช้เกินวงเงินสำหรับแต่ละบัตรเครดิต ถึงแม้ว่าผู้ถือบัตรจะชำระเงินเข้ามาในบัญชีเครดิตเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกินกว่าวงเงินบัตรเครดิตที่ได้รับอนุมัติก็ตาม
 • การคืนเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตไม่สามารถแลก/เปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนให้ผู้อื่นได้
 • ธนาคารมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า และบริการ กรณีเกิดความเสียหายหรือข้อบกพร่องใดๆ กรุณาติดต่อร้านค้าโดยตรง
 • สอบถามเพิ่มเติม โทร.0 2285 1555 หรือ www.uob.co.th

 

เพิ่มเพื่อน

 

#โปรบัตรเครดิต #เที่ยวก่อนผ่อนทีหลัง #ติดโปร #siamorchard #ผู้ช่วยที่ดีที่สุดด้านการท่องเที่ยว #ทัวร์ญี่ปุ่น #ทัวร์ยุโรป #ทัวร์ต่างประเทศ #ทัวร์ญี่ปุ่น #ทัวร์ยุโรป

Deal of the Month จองทัวร์ (ม.ค.-ก.พ.) ลดสูงสุด 2,000

57 Promotion Website Deal Of The Month L

57 Promotion Website Deal Of The Month Header


 • จอง..ทัวร์ (ยุโรป ญี่ปุ่น ไต้หวัน เกาหลี สิงคโปร์) เดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ ลดสูงสุด 2,OOO บาท/ท่าน
 • พิเศษ..เฉพาะสมาชิกลดเพิ่มท่านละ 500
 • ลูกค้าที่สนใจรับโปรโมชั่นนี้ **ต้องจองและชำระมัดจำภายในวันที่ 18 – 28 พฤศจิกายน 2562 เท่านั้น
 • พิเศษ โปรโมชั่นนี้สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นบัตรเครดิตได้ ( 1. แบ่งชำระ 0% นานสูงสุด 10 เดือน 2.รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 20,000 บาท (**สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่พนักงานขาย)
 • ที่นั่งมีจำนวนจำกัด
 • ระยะเวลาในการจอง : 18 – 28 พฤศจิกายน 2562

โปรแกรมที่ร่วมรายการส่วนลดทั้งหมด

ทัวร์ยุโรป (ม.ค – ก.พ. 63) ลดท่านละ 2,000

 • E01_2 : EAST EUROPE 10D7N เดินทาง 10-19 ม.ค./ 7-16 ก.พ./ 21 – 1 มี.ค. 63
 • E02_1 : SUPER HITZ 10D7N เดินทาง 10-19 ม.ค. / 25 ม.ค.-03 ก.พ. / 7-16 ก.พ./21 ก.พ. – 01 มี.ค.63
 • E10_1 : BEST OF ENGLAND SCOTLAND WALES 10D7N เดินทาง 30 ม.ค.-08 ก.พ./13-22 ก.พ.63
 • E13_1 : ICELAND NORTHERN LIGHT 8D5N เดินทาง 03-10, 24-31 ม.ค./7-14 ก.พ./28 ม.ค.-06 ก.พ.63
 • E14_1 : FINLAND AURORA ICEBREAKER 8D5N เดินทาง 4-11 ม.ค./25 ม.ค.-01 ก.พ./8-15 ก.พ./29 ก.พ. – 07 มี.ค. 63

ญี่ปุ่น (ม.ค.63) ลดท่านละ 2,000

 • J01_1 : FIRST TOUCH 7D5N เดินทาง 6-12 ม.ค. 63
 • J01_2 : FIRST TOUCH 7D5N เดินทาง 18-24 ม.ค. 63
 • J02_1 : FIRST TOUCH 6D4N เดินทาง 27 ม.ค. – 1 ก.พ. 63
 • J02_2 : FIRST TOUCH SLOW LIFE 6D4N เดินทาง 27 ม.ค. – 1 ก.พ. 63
 • J03_1 : TOKYO KUSATSU NIKKO 7D4N เดินทาง 25-31 ม.ค. 63 (สิทธิ์เต็ม)
 • J05_1 : TAKAYAMA HERITAGE 6D4N เดินทาง 7-12 ม.ค. 63 (สิทธิ์เต็ม)
 • J05_2 : TAKAYAMA HERITAGE 6D4N เดินทาง 14-19 ม.ค. 63
 • J06_1 : KANSAI EATING TOUR 6D4N เดินทาง 11-16, 18-23 ม.ค. 63
 • J06_2 : KANSAI WONDER 5D3N เดินทาง 11-15, 18-22 ม.ค. 63
 • J06_3 : KANSAI WONDER 5D3N เดินทาง 25-29 ม.ค. 63
 • J07_1 : REAL KYUSHU 6D4N เดินทาง 13-18, 20-25 ม.ค. 63
 • J07_2 : REAL KYUSHU KAGOSHIMA 6D4N เดินทาง 20-25 ม.ค. 63
 • J07_3 : REAL KYUSHU 6D4N เดินทาง 28 ม.ค. – 2 ก.พ. 63
 • J10_1 : FRIST TOUCH THEME PARK 7D5N เดินทาง 6-12 ม.ค. 63
 • J10_2 : FRIST TOUCH THEME PARK 7D5N เดินทาง 18-24 ม.ค. 63
 • J13_1 : SAPPORO HAKODATE 6D4N เดินทาง 11-16 ม.ค. 63
 • J29_1 : TOTTORI KURASHIKI 6D4N เดินทาง 11-16, 18-23 ม.ค. 63

ญี่ปุ่น (ก.พ.63) ลดท่านละ 2,000

 • J01_3 : FIRST TOUCH 7D5N เดินทาง 9-15 ก.พ. 63
 • J02_3 : FIRST TOUCH 6D4N เดินทาง 5-10 ก.พ. 63
 • J03_2 : TOKYO SNOW SAKURA เดินทาง 15-20 ก.พ. 63
 • J05_3 : TAKAYAMA HERITAGE 6D4N เดินทาง 7-12 ก.พ. 63 (สิทธิ์เต็ม)
 • J05_5 : TAKAYAMA SNOW SAKURA 7D4N เดินทาง 20-26 ก.พ. 63
 • J06_1 : KANSAI EATING TOUR 6D4N เดินทาง 9-14 ก.พ. 63
 • J06_2 : KANSAI WONDER 5D3N เดินทาง 8-12, 15-19, 22-26 ก.พ. 63
 • J07_1 : REAL KYUSHU 6D4N เดินทาง 11-16, 24-29 ก.พ. 63
 • J07_4 : REAL KYUSHU 6D4N เดินทาง 5-10 ก.พ. 63
 • J10_3 : FRIST TOUCH THEME PARK 7D5N เดินทาง 9-15 ก.พ. 63
 • J11_1 : SAPPORO HAKODATE SNOW FESTIVAL 6D4N เดินทาง 1-6 ก.พ. 63
 • J11_2 : SAPPORO ROMANTIC FESTIVAL 6D4N เดินทาง 3-8 ก.พ. 63 (สิทธิ์เต็ม)
 • J11_3 : SAPPORO ROMANTIC WINTER FESTIVAL 6D4N เดินทาง 9-14 ก.พ. 63 (สิทธิ์เต็ม)
 • J29_1 : TOTTORI KURASHIKI 6D4N เดินทาง 9-14 ก.พ. 63
 • J30_2 : TOHOKU SNOW MONSTER 7D4N เดินทาง 8-14 ก.พ. 63

ทัวร์ไต้หวัน (ม.ค.-ก.พ. 63) ลดท่านละ 1,000

 • T02_1 : TAIWAN 4D3N เดินทาง 1-4, 8-11, 15-18, 22-25 ม.ค./12-15, 19-22, 26-29 ก.พ. 63
 • T03_1 : TAIWAN 5D4N เดินทาง 1-5, 8-12, 15-19, 22-26 ม.ค./12-16, 19-23 ก.พ. 63
 • T03_2 : TAIWAN 5D4N (เกาสง) เดินทาง 1-5, 8-12, 15-19, 22-26 ม.ค./12-16, 19-23 ก.พ. 63
 • T04_1 : GRAND TAIWAN 6D5N เดินทาง 7-12, 14-19, 21-26 ม.ค./4-9, 11-16, 18-23 ก.พ. 63

ทัวร์เกาหลี (ม.ค.-ก.พ. 63) ลดท่านละ 1,000

 • K01_1 : KOREA YONGPYONG WINTER 5D3N เดินทาง 14-18, 21-25 ม.ค./6-10, 11-15, 25-29 ก.พ. 63
 • K02_1 : KOREA EATING TOUR WINTER 5D3N เดินทาง 7-11, 14-18, 21-25 ม.ค./6-10, 11-15, 25-29 ก.พ. 63
 • K03_1 : KOREA BUSAN SEOUL WINTER 5D3N เดินทาง 7-11, 14-18, 21-25 ม.ค./6-10, 11-15, 24-28 ก.พ. 63
 • K04_1 : KOREA BUSAN YEOSU WINTER 5D3N เดินทาง 7-11, 14-18, 21-25 ม.ค./6-10, 11-15, 25-29 ก.พ. 63

ทัวร์สิงคโปร์ (ม.ค.-ก.พ. 63) ลดท่านละ 1,000

 • S01 : SINGRAPORE 3D2N เดินทาง 3-5, 10-12, 17-19, 24-26 ม.ค./7-9, 14-16, 21-23 ก.พ. 63

เงื่อนไขการรับส่วนลดตามโปรโมชั่นเพิ่มเติม**

 • จองและชำระมัดจำ (หลังส่งเอกสารการจองไม่เกิน 3 วัน ต้องชำระมัดจำเพื่อยืนยันสิทธิ์การรับโปรโมชั่น)
 • จำนวนจำกัด สำหรับ 10 ท่านแรกของกรุ๊ปเท่านั้น
 • ส่วนลดเฉพาะโปรแกรมทัวร์ที่ร่วมรายการเท่านั้น
 • ยกเว้นโปรแกรม นิวซีแลนด์, ออสเตรเลีย, Delight และโปรแกรมที่ขึ้นต้นรหัส JP
 • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ของบริษัทได้
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัท และธนาคารกำหนด**
 • สอบถามเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม โทร. 02 612 8500 (จันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 17.30 น./ เสาร์ 09.00-17.30 น.)

ดูทัวร์ที่ร่วมรายการทั้งหมด คลิก ▷ ลดสูงสุด 2,OOO

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า Siam Orchard Group จองทัวร์รับส่วนลดสูงสุด 9,OOO

56 Promotion Website Member Promotion L

56 Promotion Website Member Promotion Header


จอง..ทัวร์ “ยุโรป ญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน เวียดนาม” ช่วงปีใหม่ ลดสูงสุด 9,OOO

 • สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่เป็นสมาชิกของ Siam Orchard Group (Member) เท่านั้น
 • พิเศษ โปรโมชั่นนี้สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นบัตรเครดิตของ UOB และ SCB ได้ แบ่งชำระ 0% นานสูงสุด 10 เดือน พร้อมรับเครดิตเงินคืน (Cash Back) **โปรโมชั่นของ SCB เริ่มวันที่ 25 ต.ค. นี้
 • กรุณาเช็คสิทธิ์ ก่อนทำการจองกับเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง

ระยะเวลาในการจอง : 21 ตุลาคม – 7 พฤศจิกายน 62

โปรแกรมที่ร่วมรายการส่วนลดทั้งหมด

ยุโรป

 • E02_5 : SUPER HITZ 10D7N เดินทาง 24 ธ.ค. 62 – 2 ม.ค. 63 จากราคา 111,900 ลดเหลือ 102,900 (ลดพิเศษ 9,000)
 • E01_6 : EAST EUROPE 10D7N เดินทาง 29 ธ.ค. 62 – 7 ม.ค. 63 จากราคา 92,900 ลดเหลือ 87,900 (ลดพิเศษ 5,000)
 • E10_4 : BEST OF ENGLAND 8D5N เดินทาง 29 ธ.ค. 62 – 5 ม.ค. 63 จากราคา 91,900 ลดเหลือ 89,900 (ลดพิเศษ 2,000)
 • E05_2 : GERMANY CZECH AUSTRIA 7D4N เดินทาง 29 ธ.ค. 62 – 4 ม.ค. 63 จากราคา 69,900 ลดเหลือ 69,000 (ลดพิเศษ 900)

ญี่ปุ่น (ลดพิเศษท่านละ 1,500)

 1. J01_18 : FIRST TOUCH NEW YEAR CELEBRATION 7D4N เดินทาง 28 ธ.ค. 62 – 3 ม.ค. 63 จากราคา 63,900 ลดเหลือ 62,400
 2. J01_20 : FIRST TOUCH 7D5N เดินทาง 9-15 ธ.ค. 62 จากราคา 57,900 ลดเหลือ 56,400
 3. J02_20 : FIRST TOUCH 6D4N เดินทาง 5-10 ธ.ค. 62 จากราคา 53,900 ลดเหลือ 52,400
 4. J02_21 : FIRST TOUCH NEW YEAR CELEBRATE 6D4N เดินทาง 31 ธ.ค. 62 – 5 ม.ค. 63 จากราคา 67,900 ลดเหลือ 66,400
 5. J03_15 : TOKYO SNOW LAND NEW YEAR CELEBRATE 7D5N เดินทาง 30 ธ.ค. 62 – 5 ม.ค. 63 จากราคา 74,500 ลดเหลือ 73,000
 6. J05_14 : TAKAYAMA HERITAGE 6D4N เดินทาง 3-8 ธ.ค. 62 จากราคา 55,900 ลดเหลือ 54,400
 7. J05_16 : TAKAYAMA KANSAI NEW YEAR CELEBRATE 6D4N เดินทาง 29 ธ.ค. 62 – 3 ม.ค. 63 จากราคา 70,900 ลดเหลือ 69,400
 8. J06_7 : KANSAI NEW YEAR CELEBRATE 6D4N เดินทาง 31 ธ.ค. 62 – 5 ม.ค. 63 จากราคา 64,900 ลดเหลือ 63,400
 9. J07_12 : REAL KYUSHU 6D4N เดินทาง 4-9 ธ.ค. 62 จากราคา 58,900 ลดเหลือ 57,400
 10. J07_13 : KYUSHU NEW YEAR COUNTDOWN 6D4N เดินทาง 30 ธ.ค. 62 – 4 ม.ค. 63 จากราคา 72,900 ลดเหลือ 71,400
 11. J09_1 : BEST 3 ONSEN 8D6N เดินทาง 3-10 ธ.ค. 62 จากราคา 73,900 ลดเหลือ 72,400

เกาหลี (ลดพิเศษท่านละ 1,500)

 1. K01_5 : KOREA WINTER NEW YEAR 5D3N เดินทาง 27-31 ธ.ค. 62 จากราคา 42,900 ลดเหลือ 41,400
 2. K01_6 : SEOUL NEW YEAR CELEBRATE 5D3N เดินทาง 28 ธ.ค. 62 – 1 ม.ค. 63 จากราคา 42,900 ลดเหลือ 41,400

ไต้หวัน (ลดพิเศษท่านละ 1,500)

 1. T03_7 : TAIWAN NEW YEAR CELEBRATE 5D4N เดินทาง 31 ธ.ค. 62 – 4 ม.ค. 63 จากราคา 41,900 ลดเหลือ 40,400

เวียดนาม (ลดพิเศษท่านละ 1,500)

 1. V03_3 : HANOI SAPA 4D3N เดินทาง 29 ธ.ค. 62 – 1 ม.ค. 63 จากราคา 22,900 ลดเหลือ 21,400

เงื่อนไขการจอง**

 • จองพร้อมชำระมัดจำจึงจะได้รับโปรโมชั่นนี้ (หลังส่งเอกสารการจองไม่เกิน 3 วัน ต้องรบกวนชำระมัดจำเพื่อยืนยันสิทธิ์การรับโปรโมชั่น)
 • จำนวนจำกัด สำหรับลูกค้า 10 ท่านแรกของกรุ๊ป (สำหรับโปรแกรม ญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน เวียดนาม)
 • ส่วนลดเฉพาะโปรแกรมทัวร์ที่ร่วมรายการเท่านั้น
 • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ของบริษัทได้ แต่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นบัตรเครดิตที่มีอยู่ได้ตามปกติ (UOB,SCB)
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด**
 • สอบถามเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม โทร. 02 612 8500

ดูทัวร์ที่ร่วมรายการทั้งหมด คลิก ▷ ลดสูงสุด 9,OOO

 

 

Winter Promotion จองทัวร์ “ญี่ปุ่น-ยุโรป” เดือนธันวาคม ลดพิเศษ 2,OOO

55 Promotion Website Deal Of The Month Oct L

55 Promotion Website Deal Of The Month Oct Header


จอง…ทัวร์ “ญี่ปุ่น – ยุโรป” เดือนธันวาคม ลดพิเศษ 2,OOO บาท/ท่าน

 • ถ้าลูกค้าเป็นสมาชิก (Member) สามารถใช้คะแนนมาลดเพิ่มได้ *สามารถโทรเช็คคะแนนกับเจ้าหน้าที่ได้ที่หมายเลข 02-612-8500
 • พิเศษ โปรโมชั่นนี้สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นบัตรเครดิตของ UOB และ SCB ได้ แบ่งชำระ 0% นานสูงสุด 10 เดือน พร้อมรับเครดิตเงินคืน (Cash Back)
 • กรุณาเช็คสิทธิ์ ก่อนทำการจองกับเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง

ระยะเวลาในการจอง : 1 – 10 ตุลาคม 2562 เท่านั้น

โปรแกรมที่ร่วมรายการส่วนลดทั้งหมด

ยุโรป

 1. E01_5 : EAST EUROPE 10D7N เดินทาง 5-14 ธ.ค. 62 ราคา 97,900
 2. E01_6 : EAST EUROPE 10D7N (New Year) เดินทาง 29 ธ.ค. 62 – 7 ม.ค. 63 ราคา 92,900
 3. E02_4 : SUPER HITZ 10D7N เดินทาง 5-14 ธ.ค. 62 ราคา 108,900
 4. E02_5 : SUPER HITZ 10D7N (New Year) เดินทาง 24 ธ.ค. 62 – 2 ม.ค. 63 ราคา 111,900
 5. E04_4 : GRAND SWITZERLAND 9D6N เดินทาง 7-15 ธ.ค. 62 ราคา 106,900
 6. E04_3 : GRAND SWITZERLAND 9D6N (New Year) เดินทาง 27 ธ.ค. 62 – 4 ม.ค. 63 ราคา 105,900
 7. E05_2 : GERMANY CZECH AUSTRIA 7D4N (New Year) เดินทาง เดินทาง 29 ธ.ค. 62 – 4 ม.ค. 63 ราคา 69,900
 8. E09_8 : CHARMING TURKEY 9D6N เดินทาง 7-15, 22-30 ธ.ค. 62 ราคา 49,900
 9. E10_4 : BEST OF ENGLAND 8D5N (New Year) เดินทาง 29 ธ.ค. 62 – 5 ม.ค. 63 ราคา 91,900
 10. E12_1 : FRANCE BELGIUM NETHERLAND GERMANY 8D5N เดินทาง21-28 ธ.ค. 62 ราคา 79,900
 11. E13_1 : ICELAND NORTHERN LIGHT 8D5N เดินทาง 6-13, 13-20 ธ.ค. 62 ราคา 124,900

ญี่ปุ่น

 1. J01_18 : FIRST TOUCH NEW YEAR CELEBRATION 7D4N เดินทาง 28 ธ.ค. 62 – 3 ม.ค. 63 ราคา 63,900
 2. J01_19 : FIRST TOUCH 7D5N เดินทาง 4-10 ธ.ค. 62 ราคา 61,900
 3. J01_20 : FIRST TOUCH 7D5N เดินทาง 9-15 ธ.ค. 62 ราคา 57,900
 4. J02_20 : FIRST TOUCH 6D4N เดินทาง 5-10 ธ.ค. 62 ราคา 53,900
 5. J02_21 : FIRST TOUCH NEW YEAR CELEBRATE 6D4N เดินทาง 31 ธ.ค. 62 – 5 ม.ค. 63 ราคา 67,900
 6. J03_15 : TOKYO SNOW LAND NEW YEAR CELEBRATE 7D5N เดินทาง 30 ธ.ค. 62 – 5 ม.ค. 63 ราคา 74,500
 7. J04_8 : SAPPORO FURANO SKI RESORT 6D4N เดินทาง 5-10 ธ.ค. 62 ราคา 55,900
 8. J05_14 : TAKAYAMA HERITAGE 6D4N เดินทาง 3-8 ธ.ค. 62 ราคา 55,900
 9. J05_15 : TAKAYAMA NEW YEAR CELEBRATE 6D4N เดินทาง 26-31 ธ.ค. 62 ราคา 70,900
 10. J05_16 : TAKAYAMA KANSAI NEW YEAR CELEBRATION 6D4N เดินทาง 29 ธ.ค. 62 – 3 ม.ค. 63 ราคา 70,900
 11. J05_17 : TAKAYAMA KUSATSU NEW YEAR CELEBRATE DAY FLIGHT 7D6N เดินทาง 28 ธ.ค. 62 -3 ม.ค. 63 ราคา 80,900
 12. J06_6 : KANSAI NEW YEAR CELEBRATE 6D4N เดินทาง 26-31 ธ.ค. 62 ราคา 64,900
 13. J06_7 : KANSAI NEW YEAR CELEBRATE 6D4N เดินทาง 31 ธ.ค. 62 – 5 ม.ค. 63 ราคา 64,900
 14. J06_9 : NAGOYA KANSAI 6D4N เดินทาง 5-10 ธ.ค. 62 ราคา 39,900
 15. J07_11 : KYUSHU KAGOSHIMA 7D5N เดินทาง 4-10 ธ.ค. 62 ราคา 68,900
 16. J07_12 : REAL KYUSHU 6D4N เดินทาง 4-9 ธ.ค. 62 ราคา 58,900
 17. J07_13 : KYUSHU NEW YEAR COUNTDOWN 6D4N เดินทาง 30 ธ.ค. 62 – 4 ม.ค. 63 ราคา 72,900
 18. J07_14 : KYUSHU NEW YEAR CELEBRATE 6D4N เดินทาง 26-31 ธ.ค. 62 ราคา 75,900
 19. J09_1 : BEST 3 ONSEN 8D6N เดินทาง 3-10 ธ.ค. 62 ราคา 73,900
 20. J10_19 : FIRST TOUCH THEME PARK 7D5N เดินทาง 4-10 ธ.ค. 62 ราคา 59,900
 21. J10_20 : FIRST TOUCH THEME PARK 7D5N เดินทาง 9-15 ธ.ค. 62 ราคา 59,900

เงื่อนไขการจอง**

 • จองพร้อมชำระมัดจำจึงจะได้รับโปรโมชั่นนี้ (หลังส่งเอกสารการจองไม่เกิน 3 วัน ต้องรบกวนชำระมัดจำเพื่อยืนยันสิทธิ์การรับโปรโมชั่น)
 • จำนวนจำกัด สำหรับลูกค้า 10 ท่านแรกของกรุ๊ปเท่านั้น
 • ส่วนลดเฉพาะโปรแกรมทัวร์ที่ร่วมรายการเท่านั้น
 • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ของบริษัทได้ แต่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นบัตรเครดิตที่มีอยู่ได้ตามปกติ (UOB,SCB)
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด**
 • สอบถามเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม โทร. 02 612 8500

ดูทัวร์ที่ร่วมรายการทั้งหมด คลิก ▷ ทัวร์ญี่ปุ่น – ยุโรป ลดพิเศษ 2,OOO

 

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า Siamorchard Group

Member siam Orchard Group

สิทธิพิเศษลูกค้าคนสำคัญของ Siam Orchard Group

สิทธิพิเศษลูกค้าคนสำคัญของ Siam Orchard Group

สิทธิพิเศษลูกค้าคนสำคัญของ Siam Orchard Group

สิทธิพิเศษลูกค้าคนสำคัญของ Siam Orchard Group

09 Member 03
09 Member 03

SIAM ORCHARD GROUP MEMBER SYSTEM

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า Siam Orchard Group เมื่อซื้อสินค้าและบริการ ของบริษัท โดยการสมัครและลงทะเบียนในระบบ จะได้รับสถานะเป็น MEMBER และสามารถสะสมคะแนน สามารถนำคะแนนสะสมมาแลกเป็นของรางวัลสิทธิพิเศษต่างๆอีก มากมาย ซึ่งระบบ MEMBER จะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนและใช้งานตั้งแต่ 1 ก.ค. 2561 เป็นต้นไป


สถานภาพบัตรสมาชิก บริษัท สยามออเชิร์ดกรุ๊ป จำกัด มีทั้งหมด 4 ระดับ เมื่อลูกค้าเลือกซื้อสินค้าและบริการต่างๆผ่านทางบริษัทฯ จะได้รับคะแนนสะสมขึ้นอยู่กับยอดซื้อ เมื่อมียอดซื้อครบทุกๆ 1,000 บาทจะได้รับ 1 คะแนน เพื่อนำคะแนนดังกล่าวมาเป็นส่วนลดและรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากทางบริษัทฯ สิทธิประโยชน์นี้เพื่อลูกค้าคนสำคัญ ซึ่งคะแนนที่ได้รับจะแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

 1. คะแนนสะสมเพื่อแลกของรางวัลไม่มีวันหมดอายุ คะแนนสะสมนี้จะได้รับเมื่อซื้อสินค้าและบริการของทางบริษัทฯ และจะสะสมไปเรื่อยๆ ไม่มีวันหมดอายุ แต่คะแนนจะถูกตัดเมื่อลูกค้ามีการนำคะแนนไปแลกรับของรางวัล
 2. คะแนนสะสมเพื่อเลื่อนสถานภาพบัตร มีอายุ 3 ปีคะแนนสะสมเพื่อเลื่อนสถานภาพบัตรคือ คะแนนที่ได้รับจริง คะแนนดังกล่าวเป็นคะแนนที่สะสมเพื่อเลื่อนสถานภาพบัตร แต่ละสถานภาพบัตรจะคงสถานภาพไว้ 3 ปี (นับตั้งแต่ลูกค้ามีคะแนนสะสมเข้าระบบในครั้งแรก เมื่อครบ 3 ปีจะเริ่มนับใหม่) ซึ่งเมื่อได้สถานภาพบัตรใดบัตรหนึ่งแล้ว ภายในระยะเวลาที่ถือบัตรนั้นจะต้องรักษาสถานภาพบัตร คือมีคะแนนสะสมไม่ต่ำไปกว่าเดิม ในกรณีคะแนนสะสมลดลง สถานภาพบัตรของท่านจะถูกปรับลดระดับลง

**เมื่อซื้อสินค้าและบริการของบริษัท สยามออเชิร์ดกรุ๊ป จำกัด ท่านจะถูกสมัคร และลงทะเบียนในระบบสมาชิกให้โดยอัตโนมัติ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2561 เป็นต้นไป**

———————————————————————————————–

โดยแบ่งตามคะแนนสะสม ดังนี้

 1. SIAM ORCHARD GROUP MEMBER
 2. SIAM ORCHARD GROUP WHITE
 3. SIAM ORCHARD GROUP SILVER
 4. SIAM ORCHARD GROUP GOLD

———————————————————————————————–

SIAM ORCHARD GROUP MEMBER : สมาชิกที่มี 0 – 50 คะแนน

SIAM ORCHARD GROUP WHITE : สมาชิกที่มี 51 คะแนนขึ้นไป

สิทธิพิเศษ : * รับ Gift Voucher SOG มูลค่า 500 บาท ในวันเกิด เพื่อใช้เป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าและบริการของบริษัทฯ

หมายเหตุ : จะได้รับสิทธิประโยชน์นี้เมื่อมียอดคะแนนสะสมเกิน 70 คะแนนขึ้นไป

* รับฟรี! ประกันการเดินทาง Travel Guard International (AIG) Plan C ทุกครั้งที่มีการเดินทางกับบริษัท สยามออเชิร์ดกรุ๊ป จำกัด

หมายเหตุ : จะได้รับสิทธิประโยชน์นี้เมื่อมียอดคะแนนสะสมเกิน 70 คะแนนขึ้นไป

รายละเอียดความคุ้มครอง

 1. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุ (จำนวนเงินผลประโยชน์ 1,500,000 บาท)
 2. ผลประโยชน์การรักษาพยาบาล (จำนวนเงินผลประโยชน์ 2,000,000 บาท)
 3. ผลประโยชน์การรักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นในประเทศไทย (จำนวนเงินผลประโยชน์ 70,000 บาท)
 4. ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาล (จำนวนเงินผลประโยชน์ 70,000 บาท)
 5. ผลประโยชน์รายวันสำหรับการรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน (จำนวนเงินผลประโยชน์ 7,000 บาท)
 6. ชดเชยค่าโทรศัพท์กรณีฉุกเฉิน (จำนวนเงินผลประโยชน์ 200 บาท)
 7. ผลประโยชน์การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินหรือการเคลื่อนย้ายกลับประเทศภูมิลำเนา / ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศภูมิลำเนา (จำนวนเงินผลประโยชน์ 2,000,000 บาท)
 8. ผลประโยชน์ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก (จำนวนเงินผลประโยชน์ 1,000,000 บาท)
 9. ผลประโยชน์การเลื่อนหรือการบอกเลิกการเดินทาง (จำนวนเงินผลประโยชน์ : จ่ายตามจริง)
 10. ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการลดจำนวนวันเดินทาง รวมถึงการจี้เครื่องบิน (จำนวนเงินผลประโยชน์ : จ่ายตามจริง)
 11. ผลประโยชน์การสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สินส่วนตัว (จำนวนเงินผลประโยชน์ 30,000 บาท)
 12. ผลประโยชน์การสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง ทรัพย์สินรวมถึงคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค อันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ (จำนวนเงินผลประโยชน์ 10,000 บาท)
 13. ผลประโยชน์การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง (จำนวนเงินผลประโยชน์ 2,500 บาท)
 14. ผลประโยชน์การพลาดการต่อเที่ยวบิน (จำนวนเงินผลประโยชน์ 5,000 บาท)
 15. ผลประโยขน์ชดเชยความล่าช้าในการเดินทาง (จำนวนเงินผลประโยชน์ 2,500 บาท)
 16. ผลประโยชน์ความรับผิดส่วนแรกสำหรับรถเช่า (จำนวนเงินผลประโยชน์ 15,000 บาท)

* เดินทางในเดือนเกิดรับคะแนนสะสม 1.5 เท่า คำนวนจากคะแนนที่ได้รับจากยอดซื้อของกรุ๊ปทัวร์ที่เดินทางในเดือนเกิด

SIAM ORCHARD GROUP SILVER : สมาชิกที่มี 1,001 คะแนนขึ้นไป

สิทธิพิเศษ : * รับ Gift Voucher SOG มูลค่า 1,000 บาท ในวันเกิด เพื่อใช้เป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าและบริการของบริษัทฯ

* รับฟรี! ประกันการเดินทาง Travel Guard International (AIG)

Plan C ทุกครั้งที่มีการเดินทางกับบริษัท สยามออเชิร์ดกรุ๊ป จำกัด

* รับสิทธิ Premium Lane (ช่องทางผ่านตรวจคนเข้าเมืองช่องพิเศษ) สำหรับขาออก (Departure Service) 2 ท่าน ทุกครั้งที่มีการเดินทางกับบริษัท สยามออเชิร์ดกรุ๊ป จำกัด

* เดินทางในเดือนเกิดรับคะแนนสะสม 1.5 เท่า คำนวนจากคะแนนที่ได้รับจากยอดซื้อของกรุ๊ปที่เดินทางในเดือนเกิด

SIAM ORCHARD GROUP GOLD : สมาชิกที่มี 2,001 คะแนนขึ้นไป

สิทธิพิเศษ : * รับ Gift Voucher SOG มูลค่า 1,500 บาท ในวันเกิด เพื่อใช้เป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าและบริการของบริษัทฯ

* รับฟรี! ประกันการเดินทาง Travel Guard International (AIG)

Plan C ทุกครั้งที่มีการเดินทางกับบริษัท สยามออเชิร์ดกรุ๊ป จำกัด

* รับสิทธิ Premium Lane (ช่องทางผ่านตรวจคนเข้าเมืองช่องพิเศษ) สำหรับขาออก (Departure Service) 2 ท่าน ทุกครั้งที่มีการเดินทางกับบริษัท สยามออเชิร์ดกรุ๊ป จำกัด

* บริการรถ Limousine กรุงเทพฯ และปริมณฑล – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (รับหรือส่ง : 1 เที่ยว) ทุกครั้งที่มีการเดินทางกับบริษัท สยามออเชิร์ดกรุ๊ป จำกัด (Toyata Camry : สูงสุด 2 ท่านต่อการเดินทาง 1 ครั้ง)

* เดินทางในเดือนเกิดรับคะแนนสะสม 1.5 เท่า คำนวนจากคะแนนที่ได้รับจากยอดซื้อของกรุ๊ปที่เดินทางในเดือนเกิด

หมายเหตุ : บัตรสมาชิกทุกประเภทมีอายุ 3 ปี

 • คะแนนสะสมเพื่อคงสถานภาพบัตรจะมีอายุ 3 ปี โดยคำนวณจากวันที่คะแนนถูกบันทึกเข้าระบบในไตรมาสนั้นๆ และคะแนนจะหมดอายุในอีก 3 ปีต่อมาของไตรมาสนั้นๆที่คะแนนถูกบันทึก
 • ในกรณีที่ลูกค้าไม่มียอดซื้อสินค้าและบริการ ทำใหคะแนนสะสมต่ำกว่าคะแนนที่ระบุตามสถานภาพบัตร สถานภาพบัตรของท่านจะถูกปรับลดระดับลง

———————————————————————————————–

เมื่อสมัครสมาชิกกับทาง Siam Orchard Group Co., Ltd. นอกจากสิทธิพิเศษที่ได้รับจากการเป็นสมาชิกแล้วลูกค้ายังสามารถสะสมคะแนนเพื่อแลกรับของสมนาคุณหรือส่วนลดเพิ่มเติม โดยมีรายละเอียดดังนี้

ต่อที่ 1 ใช้คะแนนสะสมเพื่อแลกรับของสมนาคุณหรือรับส่วนลด

คะแนนที่ใช้รับรางวัล ส่วนลด ของสมนาคุณ
2,000 คะแนน 4,000 บาท กระเป๋าเดินทางขนาด 29 นิ้ว
1,500 คะแนน 3,000 บาท กระเป๋าเดินทางขนาด 20 นิ้ว
1,000 คะแนน 2,000 บาท Central Card มูลค่า 2,000 บาท
750 คะแนน 1,500 บาท Starbuck Card มูลค่า 1,000 บาท
500 คะแนน หมอนรองคอจาก SOG
200 คะแนน Starbuck Card มูลค่า 200 บาท

หมายเหตุ :

 • คะแนนที่ใช้รับรางวัลจะต้องเลือกรับส่วนลดหรือของสมนาคุณอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
 • เมื่อลูกค้าได้แลกรับของสมนาคุณหรือส่วนลดแล้ว คะแนนที่นำมาแลกจะถูกตัดออกจากระบบทันที
 • สำหรับลูกค้ากลุ่ม Incentive ในกรณีที่ต้องการแลกรับส่วนลด สามารถใช้ส่วนลดในการเดินทางกับกรุ๊ป Collective เท่านั้น ไม่สามารถใช้ส่วนลดในการเดินทางกับกรุ๊ป Incentive ได้
 • สิทธิส่วนลดเป็นเงื่อนไขของทางบริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ต่อที่ 2 ส่วนลดพิเศษสำหรับสมาชิก (เฉพาะลูกค้า Collective) ส่วนลดนี้จะมอบให้สำหรับลูกค้า Collective เท่านั้น ลูกค้าจะได้รับส่วนลดเมื่อเดินทางกับทางบริษัทฯ มากกว่า 1 ครั้งเป็นต้นไป

จำนวนครั้งในการเดินทาง

ส่วนลดที่ได้รับ / ท่าน

ครั้งที่ 2 500 บาท
ครั้งที่ 3 – 4 1,000 บาท
ครั้งที่ 5 – 6 1,500 บาท
ครั้งที่ 7 – 9 2,000 บาท
ครั้งที่ 10 ขึ้นไป 2,500 บาท

หมายเหตุ :

 • ส่วนลดสำหรับสมาชิกใช้เป็นส่วนลดได้เฉพาะเส้นทางญี่ปุ่น, ยุโรป เท่านั้น
 • ส่วนลดสำหรับสมาชิกเป็นส่วนลดพิเศษเฉพาะสมาชิก ดังนั้นจะไม่สามาถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นส่วนลดอื่นๆได้ (ผู้เดินทางต้องเลือกรับโปรโมชั่นอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น)
 • ในหนึ่งครอบครัวสิทธิส่วนลดของแต่ละท่านจะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับจำนวนครั้งที่แต่ละท่านเคยเดินทาง สามารถใช้สิทธิส่วนลดที่สูงที่สุดของคนในครอบครัวได้ เมื่อเดินทางไปพร้อมกับท่านที่ได้สิทธิสูงสุด
 • ในกรณีที่เดินทางในกลุ่มประเทศที่ไม่สามารถใช้สิทธิส่วนลดสมาชิกได้ จะสามารถนับรวมเป็นจำนวนครั้งในการเดินทาง เพื่อนำไปใช้เป็นสิทธิส่วนลดสำหรับสมาชิกในครั้งต่อไป สำหรับกลุ่มประเทศที่เข้าร่วมโปรโมชั่นเท่านั้น
 • สิทธิส่วนลดเป็นเงื่อนไขของทางบริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โปรโมชั่นบัตรเครดิตยูโอบี Migthy Destination 2019

Aw Uob Mighty Destination 2019 Tc A4

โปรโมชั่นบัตรเครดิตยูโอบี Migthy Destination 2019

 • ผ่อน 0% นานสูงสุด 6-10 เดือน (เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ)
 • รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 20,000 บาท ต่อบัตรตลอดรายการ
ผ่อนชำระ / เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน
15,000 – 29,999 บาท 200 บาท
30,000 – 59,999 บาท 500 บาท
60,000 – 99,999 บาท 1,000 บาท
100,000 บาทขึ้นไป 2,000 บาท

ลงทะเบียน SMS : พิมพ์ DES เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตร 10 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545111 (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท)

 • รายการส่งเสริมการขายนี้ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม -31 ธันวาคม 2562 เฉพาะบัตรเครดิตธนาคารยูโอบี ทุกประเภทและบัตรยูโอบีแคชพลัสที่ออกในประเทศไทย (ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ) ที่ชำระเงินผ่านร้านค้าตัวแทนบริการผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตยูโอบี หรือบัตรยูโอบีแคชพลัส (UOB I-Plan) หมวดสินค้าเครื่องประดับเฉพาะร้านค้าที่ร่วมรายการ
 • ผู้ถือบัตรต้องลงทะเบียน SMS พิมพ์ DES เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตร 10 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545111(ค่าส่งครั้งละ 3 บาท) ลงทะเบียนครั้งเดียวตลอดรายการ
 • ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณเครดิตเงินคืนต้องเป็นยอดที่มาจากการผ่อนชำระเท่านั้น โดยธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือบัตรหลักภายใน 90 วันนับจากวันสุดท้ายของรายการส่งเสริมการขาย โดยผู้ถือบัตรต้องคงสภาพการเป็นสมาชิกบัตรและไม่ผิดนัดชำระเงินตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขายจนถึงวันที่ธนาคารเครดิตเงินคืนเข้าบัญชี
 • ยอดค่าใช้จ่ายที่นำมาคำนวณเครดิตเงินคืนในรายการนี้จะนับเฉพาะยอดที่ถูกบันทึกเข้าระบบของธนาคารตามวันที่ทำรายการ (Transaction Date)
 • ยอดค่าใช้จ่ายของบัตรหลักและบัตรเสริมที่เรียกเก็บเงินจากผู้ถือบัตรเดียวกันจะถูกนำมาคำนวณรวมเข้าในบัญชีของผู้ถือบัตรหลัก กรณีผู้ถือบัตรหลักหลายใบยอดค่าใช้จ่ายของแต่ละบัตรหลักจะนำมาคำนวณรวมกัน
 • กรณีมีข้อโต้แย้งเรื่องการคำนวณยอดเครดิตเงินคืน ผู้ถือบัตรหลักต้องติดต่อธนาคาร เพื่อขอตรวจสอบความถูกต้องภายใน 90 วันนับจากวันที่ผู้ถือบัตรได้รับเครดิตเงินคืน
 • การคำนวณคะแนนสะสมยูโอบีรีวอร์ดพลัส ธนาคารจะไม่นับรวมยอดค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกินกว่าวงเงินที่ได้รับอนมัติจากธนาคารเมื่อท่านขอใช้เกินวงเงินสำหรับแต่ละบัตรเครดิต ถึงแม้ว่าผู้ถือบัตรจะชำระเงินเข้ามาในบัญชีเครดิตเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกินกว่าวงเงินบัตรเครดิตที่ได้รับอนุมัติก็ตาม
 • การคืนเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตไม่สามารถแลก/เปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนให้ผู้อื่นได้
 • ธนาคารมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า และบริการ กรณีเกิดความเสียหายหรือข้อบกพร่องใดๆ กรุณาติดต่อร้านค้าโดยตรง
 • สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2285 1555 หรือ www.uob.co.th

โปรโมชั่น 9.9 ทัวร์ญี่ปุ่น-ยุโรป ลดสูงสุด 2,OOO

53 Promotion Website Deal Of The Month L

53 Promotion Website Deal Of The Month Header


 • จอง…ทัวร์ ญี่ปุ่น – ยุโรป” เดือนพฤศจิกายน ลดสูงสุด 2,OOO บาท/ท่าน และประเทศอื่นๆ ลด 1,OOO บาท/ท่าน
 • จำนวนจำกัด สำหรับลูกค้า 10 ท่านแรกของกรุ๊ปเท่านั้น
 • ลูกค้าที่สนใจรับโปรโมชั่นนี้ **ต้องจองและชำระมัดจำภายในวันที่ 1-9 กันยายน 2562 เท่านั้น
 • ถ้าลูกค้าเป็นสมาชิก (Member) สามารถใช้คะแนนมาลดเพิ่มได้ *สามารถโทรเช็คคะแนนกับเจ้าหน้าที่ได้ที่หมายเลข 02-612-8500
 • พิเศษ โปรโมชั่นนี้สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นบัตรเครดิตของ UOB และ SCB ได้ แบ่งชำระ 0% นานสูงสุด 10 เดือน พร้อมรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 20,000 บาท (Cash Back)
 • กรุณาเช็คสิทธิ์ ก่อนทำการจองกับเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง

โปรแกรมที่ร่วมรายการส่วนลดทั้งหมด

ยุโรป

 • E01_5 : EAST EUROPE 10D7N เดินทาง 1-10 พ.ย. 62 ราคา 97,900
 • E02_4 : SUPER HITZ 10D7N เดินทาง 29 พ.ย. – 8 ธ.ค. 62 ราคา 108,900
 • E03_3 : GRAND ITALY 9D6N เดินทาง 16-24 พ.ย. 62 ราคา 86,900
 • E04_4 : GRAND SWITZERLAND 9D6N เดินทาง 16-24 พ.ย. 62 ราคา 106,900
 • E05_1 : GERMANY CZECH AUSTRIA 7D4N เดินทาง 4-10, 11-17, 30 พ.ย. – 6 ธ.ค. 62 ราคา 69,900
 • E09_8 : CHARMING TURKEY 9D6N เดินทาง 2-10, 16-24 พ.ย. 62 ราคา 49,900
 • E10_4 : BEST OF ENGLAND 8D5N เดินทาง 17-24 พ.ย. 62 ราคา 91,900
 • E12_1 : FRANCE BELGIUM NETHERLAND GERMANY 8D5N เดินทาง 16-23 พ.ย. 62 ราคา 79,900

ญี่ปุ่น

 • J01_16 : FIRST TOUCH 7D5N เดินทาง 4-10 พ.ย. 62 ราคา 59,900
 • J01_17 : FIRST TOUCH 7D5N เดินทาง 8-14 พ.ย. 62 ราคา 59,900
 • J02_19 : FIRST TOUCH SLOW LIFE 6D4N เดินทาง 30 พ.ย. – 5 ธ.ค. 62 ราคา 52,900
 • J03_14 : TOKYO NIKKO FUKUSHIMA 7D4N เดินทาง 7-13 พ.ย. 62 ราคา 54,900
 • J05_13 : KANAZAWA AUTUMN SAKURA 6D4N เดินทาง 12-17 พ.ย. 62 ราคา 53,900
 • J06_5 : KANSAI AUTUMN SAKURA 6D4N เดินทาง 16-21 พ.ย. 62 ราคา 50,900
 • J10_17 : FIRST TOUCH THEME PARK 7D5N เดินทาง 4-10 พ.ย. 62 ราคา 60,900
 • J10_18 : FIRST TOUCH THEME PARK 7D5N เดินทาง 8-14 พ.ย. 62 ราคา 60,900
 • J13_13 : SAPPORO HAKODATE 7D 5N เดินทาง 4-10 พ.ย. 62 ราคา 56,900
 • J13_14 : SAPPORO HAKODATE 7D5N เดินทาง 29 พ.ย. – 5 ธ.ค. 62 ราคา 57,900
 • J15_10 : SAPPORO SOUNKYO 6D4N เดินทาง 9-14 พ.ย. 62 ราคา 48,900

ระยะเวลาการรับสิทธิ์ : 1-9 กันยายน 2562 นี้เท่านั้น

เงื่อนไขการรับโปรโมชั่น

 • จำกัดสิทธิ์ส่วนลดที่ 10 ท่านแรก/กรุ๊ป เท่านั้น
 • ส่วนลดเฉพาะโปรแกรมทัวร์ที่ร่วมรายการเท่านั้น
 • จองพร้อมชำระมัดจำจึงจะได้รับโปรโมชั่นนี้ (หลังส่งเอกสารการจองไม่เกิน 3 วัน ต้องรบกวนชำระมัดจำเพื่อยืนยันสิทธิ์การรับโปรโมชั่น)
 • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ของบริษัทได้ แต่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นบัตรเครดิตที่มีอยู่ได้ตามปกติ (UOB,SCB)
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด**
 • โปรโมชั่นนี้สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางได้ ตามเงื่อนไขการจองปกติ
 • สอบถามเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม โทร. 02 612 8500

ดูทัวร์ที่ร่วมรายการทั้งหมด คลิก ▷ ทัวร์ญี่ปุ่น – ยุโรป ลดสูงสุด 2,OOO

โปรโมชั่น DEAL OF THE MONTH ประจำเดือนสิงหาคม

49 Promotion Website Deal Of The Month S

49 Promotion Website Deal Of The Month Header


 • จอง…ทัวร์ “ญี่ปุ่น – ยุโรป” เดือนตุลาคม ลดสูงสุด 3,5OO บาท/ท่าน
 • จำนวนจำกัด สำหรับลูกค้า 10 ท่านแรกของกรุ๊ปเท่านั้น
 • ลูกค้าที่สนใจรับโปรโมชั่นนี้ **ต้องจองและชำระมัดจำภายในวันที่ 6-26 สิงหาคม เท่านั้น
 • ถ้าลูกค้าเป็นสมาชิก (Member) สามารถใช้คะแนนมาลดเพิ่มได้
 • พิเศษ โปรโมชั่นนี้สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นบัตรเครดิตของ UOB และ SCB ได้ แบ่งชำระ 0% นานสูงสุด 10 เดือน พร้อมรับเครดิตเงินคืน (Cash Back)
 • ฟรี เมื่อลูกค้าชำระค่าทัวร์ผ่านบัตรเครดิต UOB ยอดชำระ 20,000 บาทขึ้นไป รับกระเป๋าเดินทางมูลค่า 590 บาท หรือ ผ่อนชำระตั้งแต่ 60,000 บาทขึ้นไปรับกระเป๋าล้อลาก มูลค่า 3,900 บาท (กระเป๋ามีจำนวนจำกัด)
 • กรุณาเช็คสิทธิ์ ก่อนทำการจองกับเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง

โปรแกรมที่ร่วมรายการทั้งหมด

ยุโรป

 • E01_5 : EAST EUROPE 10D7N เดินทาง 11-20, 14-23 ต.ค. 62 ราคา 97,900
 • E02_4 : SUPER HITZ 10D7N เดินทาง 11-20 ต.ค. 62 ราคา 108,900
 • E03_3 : GRAND ITALY 9D6N เดินทาง 20-28 ต.ค. 62 ราคา 86,900
 • E04_4 : GRAND SWITZERLAND 9D6N เดินทาง 19-27 ต.ค. 62 ราคา 106,900
 • E10_4 : BEST OF ENGLAND 8D5N เดินทาง 20-28 ต.ค. 62 ราคา 91,900

ญี่ปุ่น

 • J01_13 : FIRST TOUCH 7D5N เดินทาง 8-14 ต.ค. 62 ราคา 65,900
 • J01_14 : FIRST TOUCH 7D5N เดินทาง 17-23 ต.ค. 62 ราคา 68,900
 • J01_15 : FIRST TOUCH 7D5N เดินทาง 21-27 ต.ค. 62 ราคา 67,900
 • J02_17 : FIRST TOUCH SLOW LIFE 6D4N 18-23 ต.ค. 62 ราคา 61,900
 • J03_11 : TOKYO HAPPY FAMILY TIME 5D3N เดินทาง 10-14 ต.ค. 62 ราคา 49,900
 • J05_10 : TAKAYAMA KAMIKOCHI 6D4N เดินทาง 9-14 ต.ค. 62 ราคา 62,900
 • J05_11 : TAKAYAMA KAMIKOCHI 6D4N เดินทาง 4-9 ต.ค. 62 ราคา 61,500
 • J06_2 : KANSAI WONDER LEGOLAND 6D4N เดินทาง 11-16 ต.ค. 62 ราคา 57,900
 • J06_3 : KANSAI EATING TOUR 6D4N เดินทาง 18-23 ต.ค. 62 ราคา 69,900
 • J07_9 : KYUSHU KAGOSHIMA 6D4N เดินทาง 18-23 ต.ค. 62 ราคา 65,900
 • J07_10 : REAL KYUSHU 6D4N เดินทาง 22-27 ต.ค. 62 ราคา 59,900
 • J10_14 : FIRST TOUCH THEME PARK 7D5N เดินทาง 8-14 ต.ค. 62 ราคา 67,900
 • J10_15 : FIRST TOUCH THEME PARK 7D5N เดินทาง 17-23 ต.ค. 62 ราคา 70,900
 • J10_16 : FIRST TOUCH THEME PARK 7D5N เดินทาง 21-27 ต.ค. 62 ราคา 68,900
 • J13_12 : SAPPRORO HAKODATE AUTUMN 7D5N เดินทาง 21-27 ต.ค. 62 ราคา 65,900
 • J15_7 : SAPPORO SOUNKYO AUTUMN 6D4N เดินทาง 1-6 ต.ค. 62 ราคา 59,900
 • J15_9 : SAPPORO SOUNKYO AUTUMN 6D4N เดินทาง 9-14 ต.ค. 62 ราคา 59,900

ระยะเวลาการรับสิทธิ์ : 6-26 สิงหาคม 2562 นี้เท่านั้น

เงื่อนไขการรับโปรโมชั่น

 • โปรโมชั่นนี้สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางได้ ตามเงื่อนไขการจองปกติ
 • จำกัดสิทธิ์ 10 ท่านแรก/กรุ๊ป
 • โปรแกรมรหัส E09_8, E05_1, E12_1 และโปรแกรมที่ขึ้นต้นด้วยรหัส JP จะไม่ร่วมโปรโมชั่นนี้
 • จองพร้อมชำระมัดจำจึงจะได้รับโปรโมชั่นนี้ (หลังส่งเอกสารการจองไม่เกิน 3 วัน ต้องชำระมัดจำเพื่อยืนยันสิทธิ์การรับโปรโมชั่น)
 • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ของบริษัทได้ แต่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นบัตรเครดิตที่มีอยู่ได้ตามปกติ (UOB,SCB)
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด**
 • สอบถามเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม โทร. 02 612 8500

ดูทัวร์ที่ร่วมรายการทั้งหมด คลิก ▷ http://bit.ly/2NDpeWJ

Promotion : Autumn Fest ลดสูงสุด 7,000


โปรโมชั่น Autumn Fest ทัวร์ญี่ปุ่น – ยุโรป เดือน ต.ค. – พ.ย. ลดสูงสุด 7,000

 • จอง ทัวร์ญี่ปุ่น – ยุโรป เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน รับส่วนลดทันที 4,000 บาท/ท่าน
 • พิเศษ หากลูกค้าจองทัวร์ยุโรป เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน (เฉพาะ 3 โปรแกรมนี้) ลดเพิ่มอีกท่านละ 3,000 = 7,000 บาท/ท่าน
 1. E01_5 EAST EUROPE 10D7N เดินทาง 11-20, 14-23 ต.ค. / 1-10 พ.ย. 62
 2. E03_3 GRAND ITALY 9D6N เดินทาง 20-28 ต.ค. / 16-24 พ.ย. 62
 3. E02_4 SUPER HITZ 10D7N เดินทาง 11-20 ต.ค. / 29 พ.ย. – 8 ธ.ค. 62
 • ถ้าลูกค้าเป็นสมาชิก (Member) สามารถใช้คะแนนมาลดเพิ่มได้ (ยิ่งมีคะแนนมากส่วนลดก็จะยิ่งมาก)
 • รับฟรี กระเป๋าล้อลาก 20 นิ้ว มูลค่า 3,900 บาท เมื่อลูกค้าชำระค่าทัวร์ผ่านบัตรเครดิต UOB ยอดผ่อนชำระตั้งแต่ 60,000 บาทขึ้นไป (กระเป๋ามีจำนวนจำกัด)

ระยะเวลาการรับสิทธิ์ : 8 – 19 กรกฎาคม 2562

เงื่อนไขการรับโปรโมชั่น

 • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้ รวมถึงไม่สามารถเปลี่ยนผู้เดินทางได้ในทุกกรณี**
 • โปรโมชั่นนี้จำกัดสำหรับลูกค้า 10 ท่านแรกของกรุ๊ป เท่านั้น
 • ต้องจองและชำระมัดจำภายในวันที่ 8 – 19 ก.ค. 62 นี้ เท่านั้น (หลังส่งเอกสารการจองไม่เกิน 3 วัน ต้องชำระมัดจำเพื่อยืนยันสิทธิ์การรับโปรโมชั่นนี้)
 • ลูกค้าต้องกด Like และ แชร์ Promotion นี้ในเพจ Siam Orchard Group และตั้งค่าให้เป็นสาธารณะ จึงจะสามารถรับส่วนลดโปรโมชั่นนี้ได้
 • โปรโมชั่นนี้สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นบัตรเครดิตได้ตามปกติ
 • โปรแกรมที่ขึ้นต้นด้วยรหัส JP, E05_1, E12_1 และ E09 (โปรแกรมตุรกี) จะไม่ร่วมโปรโมชั่นนี้
 • กรุณาเช็คสิทธิ์ ก่อนทำการจองกับเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด**

ดูทัวร์ที่ร่วมรายการทั้งหมด คลิก >> http://bit.ly/AutumnPro

โปรโมชั่น DEAL OF THE MONTH ประจำเดือนมิถุนายน (สิงหา..พาแม่เที่ยว)


 

 • จอง…ทัวร์ญี่ปุ่น-ยุโรป “เดือนสิงหาคม” ทุกโปรแกรม ลดเลย 5,OOO บาท (สำหรับลูกค้าที่เดินทางพร้อมคุณแม่ 2 ท่านขึ้นไป และลดเฉพาะคุณแม่เท่านั้น)
 • จำนวนจำกัด สำหรับลูกค้า (คุณแม่) 1O ท่านแรกของกรุ๊ปเท่านั้น
 • ลูกค้าที่สนใจรับโปรโมชั่นนี้ **ต้องจองและชำระมัดจำภายในวันที่ 1-1O มิถุนายน 62 เท่านั้น
 • พิเศษ โปรโมชั่นนี้สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นบัตรเครดิตของ UOB และ SCB ได้ แบ่งชำระ O% นานสูงสุด 1O เดือน พร้อมรับเครดิตเงินคืน (Cash Back)
 • ฟรี เมื่อลูกค้าชำระค่าทัวร์ผ่านบัตรเครดิต UOB ยอดชำระ 2O,OOO บาทขึ้นไป รับกระเป๋าเดินทางมูลค่า 590 บาท หรือ ผ่อนชำระตั้งแต่ 6O,OOO บาทขึ้นไปรับกระเป๋าล้อลาก มูลค่า 3,9OO บาท (กระเป๋ามีจำนวนจำกัด)
 • กรุณาเช็คสิทธิ์ ก่อนทำการจองกับเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง

ระยะเวลาการรับสิทธิ์ : 1-1O มิถุนายน 62 เท่านั้น

เงื่อนไขการรับโปรโมชั่นเพิ่มเติม

 • ส่วนลด 5,OOO บาท นี้ สำหรับคุณแม่ที่เดินทางกับลูกตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไปเท่านั้น**
 • โปรโมชั่นนี้เฉพาะทัวร์ ญี่ปุ่น-ยุโรป เดือนสิงหาคม ที่เดินทางจาก กทม. เท่านั้น
 • โปรแกรมที่ขึ้นต้นด้วยรหัส JP จะไม่ร่วมโปรโมชั่นนี้
 • จำกัดสิทธิ์ 1O ท่านแรก/กรุ๊ป
 • จองพร้อมชำระมัดจำจึงจะได้รับโปรโมชั่นนี้
 • หลังส่งเอกสารการจองไม่เกิน 3 วัน ต้องชำระมัดจำเพื่อยืนยันสิทธิ์การรับโปรโมชั่น
 • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ของบริษัทได้ แต่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นบัตรเครดิตที่มีอยู่ได้ตามปกติ (UOB,SCB)
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
 • สอบถามเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม โทร 02 612 8500

ดูทัวร์เดือน..สิงหา ที่ร่วมโปรโมชั่นทั้งหมด คลิก >> http://bit.ly/2NDpeWJ

โปรโมชั่น DEAL OF THE MONTH ประจำเดือนพฤษภาคม


 

 • จอง…ทัวร์ญี่ปุ่น “ฮอกไกโด ลาเวนเดอร์” ลดเลย 2,5OO บาท/ท่าน และสำหรับลูกค้าที่ จอง 4 ท่านขึ้นไป ลดเพิ่มอีกท่านละ 500 (เฉพาะโปรแกรมที่ร่วมรายการเท่านั้น)
 • จำนวนจำกัด สำหรับลูกค้า 10 ท่านแรกของกรุ๊ปเท่านั้น
 • ลูกค้าที่สนใจรับโปรโมชั่นนี้ **ต้องจองและชำระมัดจำภายในวันที่ 2-17 พฤษภาคม เท่านั้น
 • พิเศษ โปรโมชั่นนี้สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นบัตรเครดิตของ UOB และ SCB ได้ แบ่งชำระ 0% นานสูงสุด 10 เดือน พร้อมรับเครดิตเงินคืน (Cash Back)
 • ฟรี เมื่อลูกค้าชำระค่าทัวร์ผ่านบัตรเครดิต UOB ยอดชำระ 20,000 บาทขึ้นไป รับกระเป๋าเดินทางมูลค่า 590 บาท หรือ ผ่อนชำระตั้งแต่ 60,000 บาทขึ้นไปรับกระเป๋าล้อลาก มูลค่า 3,900 บาท (กระเป๋ามีจำนวนจำกัด)
 • กรุณาเช็คสิทธิ์ ก่อนทำการจองกับเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง

โปรแกรมที่ร่วมรายการ

 1. J14_1 : SAPPORO LAVENDER 6D4D เดินทาง 2-7 ก.ค. 62 ราคา 58,900 รายละเอียดทัวร์ คลิก >> http://bit.ly/2Ixh8Mr
 2. J14_4 : SAPPORO LAVENDER 6D4D เดินทาง 11-16 ก.ค. 62 ราคา 59,900 รายละเอียดทัวร์ คลิก >> http://bit.ly/2Gs9yQS
 3. J14_6 : SAPPORO LAVENDER 6D4D เดินทาง 16-21 ก.ค. 62 ราคา 59,900 รายละเอียดทัวร์ คลิก >> http://bit.ly/2UCKrP1
 4. J14_7 : SAPPORO LAVENDER 6D4D เดินทาง 20-25 ก.ค. 62 ราคา 55,900 รายละเอียดทัวร์ คลิก >> http://bit.ly/2UC786b
 5. J14_8 : SAPPORO LAVENDER 6D4D เดินทาง 27 ก.ค. – 1 ส.ค. 62 ราคา 56,900 รายละเอียดทัวร์ คลิก >> http://bit.ly/2DoEL5G
 6. J14_9 : SAPPORO LAVENDER 6D4D เดินทาง 7-12 ส.ค. 62 ราคา 56,900 รายละเอียดทัวร์ คลิก >> http://bit.ly/2XTEFKS

ระยะเวลาการรับสิทธิ์ : 2-17 พฤษภาคม 2562 เท่านั้น

เงื่อนไขการรับโปรโมชั่น

 • จำกัดสิทธิ์ 10 ท่านแรก/กรุ๊ป
 • จองพร้อมชำระมัดจำจึงจะได้รับโปรโมชั่นนี้
 • หลังส่งเอกสารการจองไม่เกิน 3 วัน ต้องชำระมัดจำเพื่อยืนยันสิทธิ์การรับโปรโมชั่น
 • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ของบริษัทได้ แต่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นบัตรเครดิตที่มีอยู่ได้ตามปกติ (UOB,SCB)
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด**
 • สอบถามเจ้าหน้าที่ โทร 02 612 8500

โปรโมชั่น DEAL OF THE MONTH ประจำเดือนเมษายน


โปรโมชั่น DEAL OF THE MONTH ประจำเดือนเมษายน

 • จอง…ทัวร์ญี่ปุ่นเดือน “มิถุนายน” ลดเลย 2,OOO บาท/ท่าน สำหรับลูกค้า 10 ท่านแรกของกรุ๊ป
 • พิเศษ โปรโมชั่นนี้สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นบัตรเครดิตของ UOB และ SCB ได้ แบ่งชำระ 0% นานสูงสุด 10 เดือน พร้อมรับเครดิตเงินคืน (Cash Back)
 • ฟรี เมื่อลูกค้าชำระค่าทัวร์ผ่านบัตรเครดิต UOB ยอดชำระ 20,000 บาทขึ้นไป รับกระเป๋าเดินทางมูลค่า 590 บาท (สำหรับ 30 ท่านแรก) หรือ ผ่อนชำระตั้งแต่ 60,000 บาทขึ้นไปรับกระเป๋าล้อลาก มูลค่า 3,900 บาท (สำหรับ 20 ท่านแรก)

โปรแกรมที่ร่วมรายการ

 1. J01_10 : FIRST TOUCH 7D5N เดินทาง 10-16 มิ.ย. 62 ราคา 58,900 รายละเอียดทัวร์คลิก >> http://bit.ly/2uyuTBf
 2. J02_14 : FIRST TOUCH SLOW LIFE 6D4N เดินทาง 21-26 มิ.ย. 62 ราคา 53,900 รายละเอียดทัวร์ คลิก >> http://bit.ly/2FIOYeN
 3. J03_6 : TOKYO FREEDOM PACKAGE 6D4N เดินทาง 15-20 มิ.ย. 62 ราคา 46,900 รายละเอียดทัวร์ คลิก >> http://bit.ly/2uxL02g
 4. J07_5 : KYUSHU KAGOSHIMA 6D4N เดินทาง 11-16 มิ.ย. 62 ราคา 59,900 รายละเอียดทัวร์ คลิก >> http://bit.ly/2U4zL0n

ระยะเวลาการรับสิทธิ์ : 1 – 12 เมษายน 2562

เงื่อนไขการรับโปรโมชั่น

 • จำกัดสิทธิ์ 10 ท่านแรก/กรุ๊ป
 • ลูกค้าต้องจองและมัดจำในระยะเวลาของโปรโมชั่นเท่านั้น
 • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ของบริษัทได้ แต่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นบัตรเครดิตที่มีอยู่ได้ตามปกติ (UOB,SCB)
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด**

โปรโมชั่นบัตรเครดิต UOB : Dream Journey บัตรเดียว เที่ยวครบ

โปรโมชั่นบัตรเครดิตยูโอบี Dream Journey บัตรเดียว เที่ยวครบ

 • ผ่อน 0% นานสูงสุด 6-10 เดือน (เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ)
 • รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 20,000 บาท ต่อบัตรตลอดรายการ

พิเศษ !! รับฟรีกระเป๋าเดินทางมูลค่าสูงสุด 3,900 บาท เมื่อใช้จ่ายตามเงื่อนไข

 • ผ่อนชำระ 20,000 บาทขึ้นไป รับกระเป๋าเดินทางมูลค่า 590 บาท (สำหรับ 30 ท่านแรก)
 • หรือ ผ่อนชำระตั้งแต่ 60,000 บาทขึ้นไปรับกระเป๋าล้อลาก มูลค่า 3,900 บาท ( สำหรับ 20 ท่านแรก)

ระยะเวลาโปรโมชั่น : 1 เมษายน -30 มิถุนายน 2562

ผ่อนชำระ / เซลล์สลิป

รับเครดิตเงินคืน

8,000 – 29,999 บาท 100 บาท
30,000 – 49,999 บาท 500 บาท
50,000 – 99,999 บาท 800 บาท

100,000 บาทขึ้นไป

2,000 บาท

ลงทะเบียน SMS : พิมพ์ DRJ เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตร 10 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545111 (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท)

 • รายการส่งเสริมการขายนี้ระหว่างวันที่ 1 เมษายน -30 มิถุนายน 2562 เฉพาะบัตรเครดิตธนาคารยูโอบี ทุกประเภทและบัตรยูโอบีแคชพลัสที่ออกในประเทศไทย (ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ) ที่ชำระเงินผ่านร้านค้าตัวแทนบริการผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตยูโอบี หรือบัตรยูโอบีแคชพลัส (UOB I-Plan) หมวดสินค้าเครื่องประดับเฉพาะร้านค้าที่ร่วมรายการ
 • ผู้ถือบัตรต้องลงทะเบียน SMS พิมพ์ DRJ เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตร 10 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545111(ค่าส่งครั้งละ 3 บาท) ลงทะเบียนครั้งเดียวตลอดรายการ
 • ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณเครดิตเงินคืนต้องเป็นยอดที่มาจากการผ่อนชำระเท่านั้น โดยธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือบัตรหลักภายใน 90 วันนับจากวันสุดท้ายของรายการส่งเสริมการขาย โดยผู้ถือบัตรต้องคงสภาพการเป็นสมาชิกบัตรและไม่ผิดนัดชำระเงินตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขายจนถึงวันที่ธนาคารเครดิตเงินคืนเข้าบัญชี
 • ยอดค่าใช้จ่ายที่นำมาคำนวณเครดิตเงินคืนในรายการนี้จะนับเฉพาะยอดที่ถูกบันทึกเข้าระบบของธนาคารตามวันที่ทำรายการ (Transaction Date)
 • ยอดค่าใช้จ่ายของบัตรหลักและบัตรเสริมที่เรียกเก็บเงินจากผู้ถือบัตรเดียวกันจะถูกนำมาคำนวณรวมเข้าในบัญชีของผู้ถือบัตรหลัก กรณีผู้ถือบัตรหลักหลายใบยอดค่าใช้จ่ายของแต่ละบัตรหลักจะนำมาคำนวณรวมกัน
 • กรณีมีข้อโต้แย้งเรื่องการคำนวณยอดเครดิตเงินคืน ผู้ถือบัตรหลักต้องติดต่อธนาคาร เพื่อขอตรวจสอบความถูกต้องภายใน 90 วันนับจากวันที่ผู้ถือบัตรได้รับเครดิตเงินคืน
 • การคำนวณคะแนนสะสมยูโอบีรีวอร์ดพลัส ธนาคารจะไม่นับรวมยอดค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกินกว่าวงเงินที่ได้รับอนมัติจากธนาคารเมื่อท่านขอใช้เกินวงเงินสำหรับแต่ละบัตรเครดิต ถึงแม้ว่าผู้ถือบัตรจะชำระเงินเข้ามาในบัญชีเครดิตเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกินกว่าวงเงินบัตรเครดิตที่ได้รับอนุมัติก็ตาม
 • การคืนเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตไม่สามารถแลก/เปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนให้ผู้อื่นได้
 • ธนาคารมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า และบริการ กรณีเกิดความเสียหายหรือข้อบกพร่องใดๆ กรุณาติดต่อร้านค้าโดยตรง
 • สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2285 1555 หรือ www.uob.co.th

 

โปรโมชั่น DEAL OF THE MARCH ประจำเดือนมีนาคม


โปรโมชั่น DEAL OF THE MARCH ประจำเดือนมีนาคม

 • จอง…ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนพฤษภาคมทุกโปรแกรม ลดเลย 2,5OO บาท/ท่าน สำหรับลูกค้า 5 ท่านแรกของกรุ๊ป (**เฉพาะโปรแกรมที่เดินทางออกจากกรุงเทพฯ เท่านั้น)
 • ระยะเวลาการรับสิทธิ์ : 1 – 10 มีนาคม 2562

เงื่อนไขการรับโปรโมชั่น

 • เฉพาะทัวร์ญี่ปุ่นเดือนพฤษภาคม โปรแกรมที่เดินทางออกจากกรุงเทพฯ
 • โปรแกรมที่ขึ้นต้นด้วยรหัส JP จะไม่ร่วมโปรโมชั่นนี้
 • จำกัดสิทธิ์ 5 ท่านแรก/กรุ๊ป
 • ลูกค้าต้องจองและมัดจำในระยะเวลาของโปรโมชั่นเท่านั้น
 • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ของบริษัทได้ แต่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นบัตรเครดิตที่มีอยู่ได้ตามปกติ

ดูทัวร์เดือนพฤษภา..ที่ร่วมรายการ คลิก >> http://bit.ly/2NDpeWJ

ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต ฟรีค่าธรรมเนียม ทุกธนาคาร!!

ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต ฟรีค่าธรรมเนียม ทุกธนาคาร!!

ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต ฟรีค่าธรรมเนียม ทุกธนาคาร!!

 

ข่าวดีสำหรับลูกค้าคนพิเศษ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เราเพิ่มช่องทางการชำระเงินเพื่อความสะดวกสบายแก่ท่าน จากอดีตที่มีการชำระผ่านช่องทางเหล่านี้

 1. ชำระผ่านการโอนเงินบัญชีธนาคาร ตู้โอนเงิน Mobile Banking โอนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร
 2. ชำระเงินสดด้วยตนเองที่บริษัทฯ
 3. ชำระผ่านเช็คของธนาคาร
 4. ชำระผ่านแมสเซนเจอร์ของบริษัทฯ (ในเขตที่บริษัทฯ มีบริการ)

 

ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปทางบริษัทเพิ่มช่องทางการชำระเงินเป็น 2 ส่วนคือ

 1. การชำระผ่านบัตรเครดิตโดยไม่มีค่าธรรมเนียม ทุกธนาคารที่เป็น Master Card, Visa Card , JCB ( ยกเว้น American Express ) ผ่านเครื่องรูดบัตรเครดิต ที่ บริษัทฯ เท่านั้น
 2. ชำระผ่านระบบอินเตอร์เน็ต Quick Pay เป็นการทำรายการตัดผ่านบัตรเครดิตด้วยตัวท่านเอง สะดวกทุกที่ ทุกเวลา ไม่ต้องเดินทางเข้ามาชำระที่บริษัทฯ สำหรับช่องทางQuick Pay นี้มี ค่าธรรมเนียม 2% จากยอดที่ต้องการชำระ สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่พนักงานขาย