ทัวร์ยุโรป อังกฤษ 8วัน 5คืน

ตื่นตาตื่นใจกับมหานครอันยิ่งใหญ่ ณ ประเทศอังกฤษ ศูนย์กลางประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยว การศึกษาสถาปัตยกรรม ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้าชื่อดังใจกลางกรุงลอนดอน

วันแรก

สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

21.00 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย

วันที่ 2

กรุงเทพฯ TG910 (00.55-07.15+1) – ลอนดอน (อังกฤษ) – ซาลส์เบอรี่ – สโตนเฮนจ์ – บาธ – วิหารเมืองบาธ – เข้าชมโรงอาบน้ำโรมัน – สะพานพัลท์นีย์

เดินทางเข้าสู่เมืองซาลส์เบอรี่ ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชม.

สโตนเฮ้นจ์ (ชมด้านใน)
สโตนเฮ้นจ์ เป็นกองหินพิศวงที่ตั้งอยู่โดดๆ กลางทุ่งกว้างใหญ่ ในเมืองอเมซเบอรี่ใกล้กับเมืองซาลส์เบอรี่ ได้รับยกย่องให้เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคหินใหม่และยังได้ถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1986 โดยองค์การยูเนสโก้

เดินทางเข้าสู่เมืองบาธ ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย

วิหารเมืองบาธ
วิหาร Bath Abbey ถูกสร้างขึ้นใหม่ในศตวรรษที่ 12 วิหารแห่งนี้เป็นหนึ่งในสถาปัตยกรรมกอธิคที่ใหญ่ที่สุดทางฝั่งตะวันตกของอังกฤษ ใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ภายในวิหารตกแต่งอย่างวิจิตร โดยเฉพาะเพดานกลางวิหารที่ออกแบบให้มีลักษณะแฉกออกคล้ายรูปพัด

โรงอาบน้ำโรมัน (ชมด้านใน)

โรงอาบน้ำโรมันแห่งนี้สร้างขึ้นในปี ค.ศ.70 บ่อน้ำภายในเป็นแหล่งน้ำพุร้อนตามธรรมชาติ มีอุณหภูมิสูงถึง 46.5 องศาเซลเซียส โรงอาบน้ำแห่งนี้เป็นที่พบปะสมาคมของผู้คนในเมืองมากกว่าจะเป็นแค่มาอาบน้ำ หรือแช่ตัว ปัจจุบันสถานที่แห่งนี้ จึงกลายเป็นพิพิธภัณฑ์ที่สำคัญอีกแห่งของเมืองบาธ

สะพานพัลท์นีย์
Pulteney Bridge สร้างข้ามแม่น้ำเอวอน เป็นผลงานสถาปัตยกรรมที่ใช้หินบาธในการก่อสร้าง แต่ความพิเศษเก๋ไก๋อยู่ตรงที่ด้านบนของสะพานมีอาคาร ร้านค้าต่างๆอยู่ทั้งสองฝั่งของแนวสะพาน ซึ่งสะพานนี้มีความยาว 300 เมตร ด้านล่างสะพานมีการสร้างฝายกั้นน้ำลักษณะคล้ายเกือกม้า สายน้ำลดหลั่นกันเป็นชั้นๆ จึงเกิดเป็นภาพสวยงามเหมาะสำหรับเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึกอีกสักภาพรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

นำท่านสู่ที่พัก FRANCIS BATH, BATH หรือเทียบเท่า

วันที่ 3

บาธ – คอทส์โวลส์ – เที่ยวเมืองเบอร์ตัน ออน เดอะวอเตอร์ – สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน –บ้านเกิดเชคสเปียร์ – แมนเชสเตอร์

เดินทางเข้าสู่ย่านคอทส์โวลส์ ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.

ชมเมืองเบอร์ตัน ออน เดอะวอเตอร์
เป็นหนึ่งใน Cotsworld Village ที่มีชื่อเสียง หมู่บ้านแห่งนี้ได้รับการโหวตให้เป็นหมู่บ้านที่สวยงามที่สุดในอังกฤษ เนื่องจากเอกลักษณ์เฉพาะคือสร้างด้วย Cotsworld Stone ทั้งหมู่บ้าน และมีแม่น้ำ Windrush ไหลผ่านโดยมีสะพานน่ารักๆ เชื่อมทั้งสองฝั่ง จึงถูกขนานนามว่า “Little of Venice”

เดินทางเข้าสู่เมืองสแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน ใช้เวลาประมาณ 40 นาที

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย

ชมเมืองสแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน
เป็นเมืองเล็กๆ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเอวอน อาคารบ้านเรือนยังคงบรรยากาศดั้งเดิมไว้ คือเป็นบ้านสองชั้น ผนังก่ออิฐ ฝาผนังชั้นสองประดับด้วยไม้ทำเป็นลวดลายสลับกัน ร้านค้า ผับบาร์ และร้านอาหารมีป้ายแขวนยื่นออกมาถนนและทางเดินถูกประดับด้วยพุ่มไม้ดอกสีสันสวยงาม

เดินทางเข้าสู่เมืองแมนเชสเตอร์ ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชม.

บ้านเกิดเชคสเปียร์ (ชมด้านนอก)
วิลเลียม เชคสเปียร์ เป็นชื่อเต็มของยอดกวีเอกของโลก เกิดและเติบโตที่เมือง
สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน ลักษณะบ้านเป็นบ้านสองชั้น มีห้องทำงาน
ห้องนอน ห้องครัว ห้องรับประทานอาหาร ห้องนั่งเล่น และข้าวของเครื่องใช้
จัดแสดงให้ชม รวมถึงรูปปั้นครึ่งตัวขนาดเท่าจริงตั้งไว้อยู่ริมหน้าต่าง
ปัจจุบันได้เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให้ผู้ที่สนใจได้เข้าเยี่ยมชม

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน

นำท่านสู่ที่พักAC MANCHESTER SALFORD QUAYS HOTEL, MANCHESTER หรือเทียบเท่า

วันที่ 4

แมนเชสเตอร์ – สนามฟุตบอลโอลด์แทรฟฟอร์ด – ยอร์ก – มหาวิหารยอร์ก –
ชมเมืองยอร์ก – เบอร์มิงแฮม

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (HOT BREAKFAST)

สนามฟุตบอลโอลด์แทรฟฟอร์ด (ชมด้านใน)
มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งคือ เธียเตอร์ออฟดรีม โรงละครแห่งความฝันเป็นสนามฟุตบอลของทีมปีศาจแดงแมนยู สนามแห่งนี้มีความจุ 76,000 ที่นั่งเก้าอี้ทุกตัวเป็นสีแดงซึ่งเป็นสีประจำสโมสร มีพิพิธภัณฑ์ ร้านค้าขายของที่ระลึกบริเวณประตูทางเข้าจะพบรูปปั้นของท่านเชอร์แมท บัสบี้ อดีตโค้ชคนสำคัญของทีมรับ

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

เดินทางเข้าสู่เมืองยอร์ก ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชม.

มหาวิหารยอร์ก (ชมด้านใน)
ยอร์กมินสเตอร์ วิหารที่ใหญ่ที่สุดในอังกฤษ ใช้เวลาสร้างยาวนานถึง 250 ปีเป็นวิหารที่มีสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างศิลปะคลาสสิก นอร์มัน แซกซันและอังกฤษ วิหารแห่งนี้สร้างได้สวยงามทั้งภายในและภายนอก ภายในวิหารมีภาพวาดประดับกระจก และยังมีรูปสลักหิน รูปปั้น หลุมฝังศพของบาทหลวงและคนมีชื่อเสียงอีกนับไม่ถ้วน

ชมเมืองยอร์ก
ถนนโบราณย่านกลางเมือง สามารถเดินลัดเลาะไปตามตรอกซอกซอยจะพบกับร้านค้ามากมาย ซึ่งส่วนขายของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยวที่ผ่านมาบริเวณใกล้ๆเป็นที่ตั้งของตลาดสดผสมตลาดนัด มีร้านเสื้อผ้า รองเท้าและของใช้จำหน่าย เดินต่อไปยังประตูเมืองเก่า กำแพงเมืองเก่า ซึ่งทุกท่านอาจขึ้นไปเดินบนแนวกำแพงเมืองเพื่อดื่มด่ำบรรยากาศของเมืองนี้

เดินทางเข้าสู่เมืองเบอร์มิงแฮม ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชม.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

นำท่านเข้าสู่ที่พัก JURYS INN BIRMINGHAM, BIRMINGHAM หรือเทียบเท่า

วันที่ 5

เบอร์มิงแฮม – อ๊อกซ์ฟอร์ด – สะพานถอนหายใจ – วิทยาลัยไครสต์เชิร์ช – บิสเตอร์ –
อิสระช้อปปิ้ง ณ บิสเตอร์วิลเลจ เอ้าท์เลท – ลอนดอน

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (HOT BREAKFAST)

อ๊อกซ์ฟอร์ด
เมืองมหาวิทยาลัย ตั้งอยู่ห่างจากลอนดอนเพียงแค่ 90 กิโลเมตร โดยมีมหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ดเป็นศูนย์กลางการศึกษาตั้งแต่ยุคกลางนับเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในอังกฤษ และเก่าแก่เป็นอันดับสองของโลกนายกรัฐมนตรีอังกฤษถึง 25 คนเคยสำเร็จการศึกษาจากที่นี่เดินทางเข้าสู่เมืองอ๊อกซ์ฟอร์ด ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชม.

สะพานถอนหายใจ
มีชื่อจริงว่า สะพานเฮทฟอร์ด เพราะสะพานนี้เชื่อมอาคารของวิทยาลัยเฮทฟอร์ดเข้าด้วยกัน ทำให้คนรู้จักกันในนามสะพานถอนหายใจ จากสะพานชื่อเดียวกันที่เวนิสแม้ว่าจริงๆแล้วสะพานแห่งนี้มีหน้าตาคล้ายคลึงกับสะพานรีอัลโต้ที่เวนิสเสียมากกว่า

วิทยาลัยไครส์เชิร์ช (ชมด้านนอก)
หนึ่งใน 38 วิทยาลัยของมหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ด ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 1546โด่งดังจากภาพยนตร์เรื่อง Harry Potter เนื่องจากมีฉากหลายฉากที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากวิทยาลัยแห่งนี้ นอกจากนี้มหาวิหารของวิทยาลัยนี้ก็ยังเป็นมหาวิหารประจำเมืองอีกด้วย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีนเดินทางเข้าสู่เมืองบิสเตอร์

ใช้เวลาประมาณ 30 นาที

ช้อปปิ้งบิสเตอร์วิลเลจ เอ้าท์เล็ต
สวรรค์ของนักช้อปปิ้ง เป็นสถานที่ ที่รวมสินค้าแบรนด์เนมราคาถูก มากกว่าร้อยแบรนด์ทั้งร้านบูติก ร้านขายของเฉพาะอย่าง ซึ่งโดดเด่นและดีที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป ให้ท่านได้จับจ่ายซื้อของอย่างสะดวกจุใจและประทับใจ ซึ่งมีสินค้าหลากหลายแบรนด์ ให้เวลาท่านเดินช้อปปิ้งอย่างเต็มที่

รับประทานอาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย

เดินทางเข้าสู่กรุงลอนดอน ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชม.

กรุงลอนดอน
มหานครลอนดอนเมืองหลวงของสหราชอาณาจักรเต็มไปด้วยสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์อังกฤษ เขตเดอะซิตีตั้งอยู่ท่ามกลางอาคารเก่าแก่และอาคารสมัยใหม่ เป็นศูนย์กลางการปกครอง การค้าพาณิชย์ การท่องเที่ยว และการคมนาคมขนส่ง มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

นำท่านเข้าสู่ที่พัก MILLENNIUM AND COPTHORNE HOTEL, LONDON หรือเทียบเท่า

วันที่ 6

ลอนดอน – ล่องเรือชมวิวแม่น้ำเทมส์ – ลอนดอนอายส์ – สะพานเวสต์มินสเตอร์ –
อาคารรัฐสภาเวสต์มินสเตอร์ – หอนาฬิกาบิ๊กเบน – มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ – พระราชวังบักกิงแฮม-อิสระช้อปปิ้งย่านถนนอ็อกฟอร์ด

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (HOT BREAKFAST)

ล่องเรือชมวิวแม่น้ำเทมส์
ด้วยเรือโดยสาร City cruise จาก London Eye ซึ่งไหลผ่านกลางกรุงลอนดอนล่องเรือผ่านสถานที่สำคัญต่างๆ เช่น จัตุรัสรัฐสภา,พระราชวังเวสท์มินส์เตอร์ที่ตั้งของรัฐสภา,หอนาฬิกาบิ๊กเบน,ชมความงดงามสองฝั่งของแม่น้ำเทมส์ผ่านจัตุรัสรัฐสภา,พระราชวังเวสท์มินส์เตอร์,มหาวิหารเซนต์ปอล,ลอนดอนบริดจ์

ลอนดอนอาย
หนึ่งในสิ่งก่อสร้างตามโครงการต้อนรับสหัสวรรษใหม่ เป็นชิงช้าสวรรค์ที่เคยสูงที่สุดในโลก (ปี 2000-2006) ด้วยความสูง 135 เมตร ลอนดอนอายจะทำให้ทุกท่านได้สัมผัสทัศนียภาพทั่วกรุงลอนดอนอย่างตื่นตาตื่นใจ วงล้อแห่งนี้มีทั้งหมด 32 กระเช้า บรรจุได้แคปซูลละ 25 คน รอบหนึ่งจะใช้เวลาหมุน 30 นาทีเพียงพอที่จะดื่มด่ำบรรยากาศบนท้องฟ้าเหนือกรุงลอนดอนได้เต็มที่

สะพานเวสต์มินสเตอร์
สะพานข้ามแม่น้ำเทมส์ในกรุงลอนดอนที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่ง สร้างขึ้นในปี 1862 สะพานแรกที่สร้างบนทำเลนี้สร้างในปี 1738 ว่ากันว่าสะพานเดิมนั้นแกว่งไกวบ่อยครั้งและเริ่มจมหลังจากสร้างเสร็จไม่ถึงสิบปี สะพานปัจจุบันยาว 252 เมตรและประกอบด้วยทางลอดโค้งใต้สะพาน 7 ช่อง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

หอนาฬิกาบิ๊กเบน
เป็นหอนาฬิกาประจำพระราชวังเวสต์มินสเตอร์ ซึ่งในปัจจุบันใช้เป็นรัฐสภาอังกฤษตั้งอยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวัง หอนาฬิกานี้ถูกสร้างหลังจากไฟไหม้พระราชวังเวสต์มินสเตอร์เดิม เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2377 โดยชาลส์ แบร์รีเป็นผู้ออกแบบ หอนาฬิกามีความสูง 96.3 เมตร ตัวนาฬิกาอยู่สูงจากพื้น 55 เมตรตัวอาคารสร้างด้วยสถาปัตยกรรมสมัยสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรีย

อาคารรัฐสภาเวสต์มินสเตอร์ (ชมด้านนอก)
อาคารสไตล์กอธิค หรือที่คุ้นกันในชื่อ House of Parliament เดิมเป็นที่พักของกษัตริย์อังกฤษมาตั้งแต่เมื่อ 900 ปีก่อน แล้วได้เปลี่ยนมาใช้เป็นอาคารรัฐสภาแห่งสหราชอาณาจักร อาคารหลังนี้สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1840 หลังจากอาคารหลังเก่าถูกไฟไหม้ อาคารหลังนี้สร้างบนพื้นที่เดิมกว่า 20 ไร่ ริมแม่น้ำเทมส์ มีห้องกว่า1,000 ห้อง และหอคอยหลักๆ 3 หอด้วยกัน

พระราชวังบักกิงแฮม(ชมด้านนอก)
คฤหาสน์บักกิงแฮม เป็นพระราชวังที่เป็นที่ประทับเป็นทางการของราชวงศ์อังกฤษตั้งอยู่ที่กรุงลอนดอนในสหราชอาณาจักรเป็นสถานที่ที่ใช้สำหรับการเลี้ยงรับรองของรัฐและยังเป็นสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวสำคัญที่หนึ่งของกรุงลอนดอนและยังเป็นที่รวมพลังใจทั้งในการฉลองและในยามคับขันของชาวอังกฤษ

มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ (ชมด้านนอก)
มหาวิหารนิกายแองกลิคัน เป็นสถานที่จัดพิธีบรมราชาภิเษกของกษัตริย์ในราชวงศ์อังกฤษมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าวิลเลี่ยมที่ 1 ปี ค.ศ.1066 จนถึงปัจจุบันและเป็นสถานที่ฝังพระศพของกษัตริย์และราชินีอังกฤษจาก 17 ราชวงศ์มหาวิหารแห่งนี้แม้แต่ภายนอกก็มีความสวยงามไม่แพ้ภายใน

อิสระช้อปปิ้งย่านถนนอ๊อกฟอร์ด และผ่านชมห้างแฮร์รอดส์
ผ่านชมห้างสรรพสินค้าชื่อดัง HARRODS ใจกลางลอนดอน จากนั้นให้ท่านช็อปปิ้งที่ OXFORD STREET ถนนเส้นยาวที่มีห้างสรรพสินค้าเรียงรายอยู่โดยเฉพาะ  SELFRIDGES ห้างสรรพสินค้ามหึมาที่เดินทั้งวันก็ไม่หมด แต่ที่ห้ามพลาดคือแผนกรองเท้าที่สวยงามและใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ก่อนจะเดินไปช็อปต่อที่ถนนสุดหรู BOND STREET ที่เรียงรายด้วยร้านแบรนด์เนมชื่อดัง

นำท่านเข้าสู่ที่พัก MILLENNIUM AND COPTHORNE HOTEL, LONDON หรือเทียบเท่า

วันที่ 7

ลอนดอน – เข้าชมหอคอยลอนดอน – ทาวเวอร์ บริดจ์ – เข้าชมพิพิธภัณฑ์บริติช –
สนามบินฮีทโธรว์ ลอนดอน – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (HOT BREAKFAST)

หอคอยลอนดอน (ชมด้านใน)
ทาวเวอร์ ออฟ ลอนดอน หรือหอคอยแห่งลอนดอน เป็นพระราชวังหลวงและป้อมปราการ สถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก์ หอคอยใช้เป็นป้อมพระราชวังของพระมหากษัตริย์ และที่จำขังสำหรับนักโทษที่มียศศักดิ์สูง และยังเป็นที่สำหรับประหารชีวิตและทรมาน คลังเก็บอาวุธ ท้องพระคลัง สวนสัตว์ และตั้งแต่ปี ค.ศ.1303 เป็นที่เก็บรักษามงกุฎและเครื่องราชาภิเษกของสหราชอาณาจักร

ทาวเวอร์ บริดจ์
สะพานนี้ติดอันดับสะพานที่สวยงามของโลก เป็นทั้งสะพานยก และสะพานแขวนที่มีหอคอยคู่ตั้งเด่นกลางแม่น้ำเทมส์ สะพานนี้เปิดให้ใช้เมื่อ ค.ศ.1894 สะพานนี้มีเครื่องสูบพลังงานไอน้ำที่มีกลไกสลับซับซ้อนที่สุดในยุคนั้น ทำหน้าที่ยกสะพานให้เรือบรรทุกแล่นผ่าน ผู้คนที่ต้องการจะเดินข้ามแม่น้ำจึงต้องปีนหอคอย มีบันไดกว่า 300 ขั้นและใช้ทางเดินคู่ขนานด้านบนที่เชื่อมหอคอยทั้งสองแทน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

พิพิธภัณฑ์บริติช (ชมด้านใน)
พิพิธภัณฑ์นี้เล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ของโลกผ่านทางวัตถุโบราณจากอารยธรรมต่างๆของมนุษยชาติ โครงกระดูกมัมมี่ของชาวอียิปต์โบราณรูปปั้นของเทพเจ้ากรีกทั้ง 12 องค์ จากขุนเขาโอลิมปัส ศิลปวัตถุจากตะวันออกจนถึงสมบัติล้ำค่าจากยุคมืดในยุโรป เป็นพิพิธภัณฑ์เก่าที่รวบรวมของล้ำค่าหายากนับไม่ถ้วนให้ได้ชมกันอย่างเต็มที่

17.00 นำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานฮีทโธรว์ ลอนดอน เพื่อให้ท่านมีเวลาในการทำคืนภาษี (Tax Refund)
และช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี

21.25 นำท่านเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน TG 917

วันที่ 8

15.00 เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ