ทัวร์ออสเตรเลีย BRISBANE – TANGLOOMA 5D3N

ออสเตรเลีย-บริสเบน-ดูโคอาล่า-ปลาโลมา-ล่องเรือ-บุฟฟเฟ่ต์-ช้อปปิ้ง-SAND BOARDING

วันแรก          กรุงเทพฯ – บริสเบน

21.00 น.     คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง

00.01 น.     เดินทางสู่ บริสเบน ประเทศ ออสเตรเลีย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 473

 

วันที่สอง        เมืองบริสเบน –เซาท์แบงค์ ปาร์กแลนด์– แกงการูพ้อยท์ – เขตรักษาพันธุ์โคอาล่าโลนพาย–ทังกาลูม่า รีสอร์ท (ล่องเรือไปเกาะมอร์ตัน) ให้อาหารปลาโลมา

11.50 น.    เดินทางถึงท่าอากาศยานท่าอากาศยานบริสเบน เมืองบริสเบน ประเทศออสเตรเลีย นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากร

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ นครบริสเบน เป็นเมืองใหญ่อันดับสามของประเทศ เป็นเมืองใหญ่ที่สุดของ รัฐควีนแลนด์ ที่เจริญจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จนได้รับสมญานามว่า “รัฐแห่งการพักผ่อน” ตั้งอยู่แม่น้ำบริสเบนที่งดงาม อากาศอันอบอุ่นกึ่งเขตร้อน กับแม่น้ำที่ไหลเอื่อย และทัศนียภาพเรียงรายบนสองฟากฝั่ง ทำให้บริสเบนเหมาะแก่การพายเรือเที่ยวเป็นอย่างยิ่ง หรือปั่นจักรยาน เดินเที่ยวชมเพื่อดื่มด่ำกับบรรยากาศ นําท่านชม  เซาท์แบงค์ ปาร์กแลนด์  เป็นสวนสาธารณะริมน้ำแห่งนี้เป็นสวรรค์อันเขียวขจีใจกลางเมืองบรรยากาศรื่นรมย์ทางเดินผ่านหลังคาโค้งประดับด้วยดอกเฟื่องฟ้าอันโดดเด่นของเซาท์แบงค์พบกับ สระน้ำ ร้านอาหาร คาเฟ่ ชิงช้าสวรรค์ ตลาด บาร์บีคิวฟรี และสนามเด็กเล่น  ชื่นชมไม้ดอกไม้ประดับท้องถิ่น และเลือกซื้อหาของที่ระลึก ผ่านชมซิตี้ฮอลล์ ให้ท่านได้ชมกับสถาปัตยกรรมที่งดงามของเมืองบริสเบน นำชมเมืองที่ แกงการูพ้อยท์ เดินทางสู่เม้าท์คูทธ่าเขาสูงที่ท่านจะได้สามารถของเห็นวิวของเมืองบริสเบนและบริเวณโดยรอบได้อย่างงดงาม นำท่านเดินทางไป เขตรักษาพันธุ์โคอาล่าโลนพาย เป็นศูนย์อนุรักษ์โคอาล่าที่ใหญ่ที่สุดในออสเตรเลียที่นี่เป็นบ้านของสัตว์น่ารักต่างๆ มากกว่า 130 ตัว และสัตว์สายพันธุ์อื่นๆ ของออสเตรเลีย เช่น จิงโจ้ ดิงโก้ และตัวตุ่น ท่านสามารถให้อาหารและอุ้มสัตว์ต่างๆ ได้ รวมทั้งยังสามารถชมการแสดงและการสาธิตอื่นๆ อีกมากมาย นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ เฟอร์รี่สู่เกาะมอร์ตัน ทังกาลูม่า รีสอรท์ ระหว่างเดินทางให้ได้ท่านพักผ่อนอิริยาบถชมวิวทิวทัศน์จากบนเรือ ใช้เวลาโดยสารประมาณ 75 นาทีในการในการเดินทาง ถึงเกาะมอร์ตันให้ท่านได้ตื่นตา ตื่นใจในการให้อาหารโลมา แสนรู้ ที่อาศัยอยู่ในทะเลตามธรรมชาติ ด้วยมือของท่านเอง ปลาโลมาจะว่ายมารับอาหารจากนักท่องเที่ยวเป็นประจำ จำนวนโลมาจะมาแต่ละวันไม่เท่ากัน ขึ้นกับสภาพอากาศ และพฤติกรรมของโลมาเองในช่วงนั้น

                 ***หมายเหตุ การให้อาหารปลาโลมาห้ามสัมผัสตัวโลมาอย่างเด็ดขาด เพราะเป็นการทำให้โลมาตกใจ

                     นำท่านเข้าสู่ที่พัก TANGALOOMA  RESORT หรือเทียบเท่า

                     https://www.tangalooma.com/

ค่ำ             รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร —-เต็มอิ่มกับบุฟฟเฟ่ต์นนาชาติ มีให้เลือกหลากหลายเมนู     

วันที่สาม       ทังกาลูม่า รีสอร์ท – นั่งรถ 4 WD ตะลุยเนินทราย – ให้อาหารนกพีลิแกน – โกลด์โคสท์

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นําท่านเดินทาง ไปตะลุยกับเนินทราย ให้ท่านได้พบกับความตื่นเต้นและลุ้นระทึกกับการนั่งรถ 4 WDระหว่างทางจะผ่านป่าและพุ่มไม้ต้นป่ายูคาลิปตัสสู่เนินทรายอันกว้างใหญ่ที่จะให้ท่านได้สนุกสุดเหวี่ยงกับ การเล่นเลื่อนทราย (SAND BOARDING) พบกับความหวาดเสียวแต่ไม่อันตรายกับการนั่งเลื่อนทรายสไลด์จากยอดเนินทรายสูงชันสู่ด้านล่าง อย่างตื่นเต้นเร้าใจให้ท่านเพลิดเพลินอย่างเต็มที่ จากนั้นพาท่านชมการให้อาหารนกพีลิแกน เป็นนกหาปลาที่กินปลาโดยการใช้ถุงใต้คางช้อนปลาในน้ำ มีจงอยปาก และปีกที่ใหญ่มาก และยังมีนกชนิดต่างๆ อีกมากมาย

เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร-เต็มอิ่มกับบุฟฟเฟ่ต์นานาชาติ มีให้เลือกหลากหลายเมนู

บ่าย              นำท่านเดินทางกลับ บริสเบน และเดินทางต่อไปยัง เมืองโกลด์โคสท์ เป็นเมืองตากอากาศติดทะเล มีหาดทรายสีทองสวยงาม ที่เมืองนี้มีจุดเล่นกระดานโต้คลื่น  เป็นสวรรค์ของคนรักน้ำทะเล สวนสนุก กิจกรรมสุดหวาดเสียว และสถานบันเทิงยามค่ำคืน นอกจากนี้ เมืองโกลด์โคสต์ยังเป็นแหล่งรวมคาสิโน โรงแรมหรู สถานที่ช้อปปิ้งเป็นที่ชื่นชอบของนักช้อปปิ้งเพราะร้านค้าเปิดให้บริการจนถึง 4 ทุ่มทุกวัน ที่เมืองโกลโคสท์นี้ยังเป็นแหล่งธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ ทำให้ที่นี่เป็นแหล่งอพยพของเหล่าปลาวาฬหลังค่อมจำนวนมาก พบได้ตามแนวชายฝั่งจำนวนถึง 25,000 ตัว ในช่วงเดือนมิถุนายน – พฤศจิกายน อีกด้วย

ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน

                     นำท่านเข้าสู่ที่พัก MANTRA LEGENDS HOTEL หรือเทียบเท่า

                     https://www.mantra.com.au/

 

วันที่สี่         โกลด์โคสท์ – มูฟวี่ เวิลด์ – อิสระช้อปปิ้ง

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

บ่าย           นำท่านไป มูฟวี่ เวิลด์ (Movie World) เป็นสวนสนุกที่เต็มไปด้วยเครื่องเล่นสุดตื่นเต้น การแสดงโชว์โลดโผน  เป็นการจำลองการถ่ายทําภาพยนตร์หลายเรื่องของค่ายวอเนอร์บราเดอร์ มีของที่ระลึก และขบวนพาเหรดของเหล่าตัวการ์ตูนชื่อดังจากค่าย Warner Brothers มากมาย ไม่ว่าจะเป็น Batman, Austin Powers, Marilyn Monroe, Scooby-Doo and Shaggy, Looney Tunes เรียกได้ว่าเดินไปทางไหนก็เจอเหล่าซุปเปอร์ฮีโร่เต็มไปหมด เหมือนกับว่าได้อยู่ในโลก ภาพยนตร์อย่างแท้จริง

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย

บ่าย           อิสระให้ท่านสนุกสนานกับเครื่องเล่นในมูฟวี่เวิลด์กันต่อ ได้เวลาสมควรนำท่าน ช้อปปิ้งในย่านเซิร์ฟ เฟอร์ พาราไดซ์ ที่มีร้านค้ามากมาย ทั้งห้างสรรพสินค้า และศูนย์รวมสินค้าจากโรงงาน หรือจะเดินเล่นริมหาดทรายสีทองที่มีนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมาอาบแดดและเป็นสวรรค์ของนักเล่นเซิร์ฟ

ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน

                     นำท่านเข้าสู่ที่พัก MANTRA LEGENDS HOTEL หรือเทียบเท่า

                     https://www.mantra.com.au/

วันที่ห้า          โกลด์โคสท์ – บริสเบน – กรุงเทพฯ

เช้า            รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ท่าอาการสยาน บริสเบน เมืองบรินเบน เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทาง สัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับ

เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน อิสระตาอัธยาศัยที่สนามบิน

14.00 น.      เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 474

22.20 น.        เดินทางถึงท่ากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ