ทัวร์ยุโรป รัสเซีย ชมแสงเหนือออโรรา 6วัน 4คืน

 

ร่วมสัมผัสประสบการณ์ในอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่ง หนึ่ง ของโลก ศักดานุภาพที่ ปรากฏใหเห็น ในงานสถาปัตยกรรม
ความกลมกลืนระหว่างกลิ่นอายของสังง คมนิยมและโลกสมัยใหม่ และสัมผัสกับประสบกาณ์ครั้งหนึ่งในชีวิต 

วันแรก

07.00 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 7
เคาน์เตอร์ N สายการบินแอโรฟลอท

กรุงเทพ เที่ยวบินที่ SU271 (10.15-16.10) – มอสโคว

เนินเขาสแปร์โรว์
หรือเนินเขานกกระจอก เป็นบริเวณที่มองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโควที่อยู่เบื้องล่างได้ทั้งหมด จึงทำให้เลนินผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์ในอดีต เลือกเนินเขาแห่งนี้เป็นที่ตั้งบ้านพักของตน ปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมอสโควและเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดในมอสโควที่คู่รักนิยมมาถ่ายภาพแต่งงาน รวมถึงเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจเป็นพิเศษในการชมบรรยากาศของมอสโคว สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านสู่ที่พัก HOLIDAY INN TAGANSKY หรือเทียบเท่า

วันที่ 2

มอสโคว์ – วิหารเซนต์ซาเวียร์ – พระราชวังเครมลิน – METRO – ถนนอารบัท

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

เช้า

มหาวิหารเซนต์เซเวียร์
หรือ มหาวิหารโดมทอง เป็นโบสถ์นิกายออโธด็อกซ์ที่สูงที่สุดในโลก ริมฝั่งแม่น้ำมอสควสร้างขึ้นเพื่อเป็นการขอบคุณพระเจ้าที่ช่วยให้รัสเซียชนะฝรั่งเศสในสงครามได้ ในสมัยของสตาลินถูกทำลายเพื่อสร้างเป็นพระราชวัง แต่ไม่เสร็จเพราะเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2ต่อมาถูกดัดแปลงให้เป็นสระว่ายน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก และในท้ายที่สุดปี 1990 มีการระดมทุนสร้างมหาวิหารขึ้นมาใหม่ ดังนั้นที่นี่จึงเป็นที่รักและศูนย์รวมจิตใจของประชาชนเป็นสถานที่หลักในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา

พระราชวังเครมลิน
สัญลักษณ์แห่งอํานาจและความยิ่งใหญ่ของรัสเซีย ชมสถาปัตยกรรมในศตวรรษที่ 15   ที่ยิ่งใหญ่สวยงาม อันเป็นจุดกําเนิดแห่งประวัติศาสตร์รัสเซีย ที่มีอายุยาวนานกว่า 850 ปีทีประทับของพระเจ้าซาร์ทุกพระองค์ จนกระทั่งพระเจ้าซาร์ปีเตอร์มหาราชทรงย้ายไป นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ปัจจุบันเป็นที่ประชุมของรัฐบาลและที่รับรองแขกระดับประมุขของประเทศ

พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี (ชมภายใน)
เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศรัสเซีย เริ่มก่อสร้างตามบัญชาของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 1 เพื่อเป็นที่เก็บของสะสมของเจ้าชายมัสโควี ซึ่งเป็นที่เก็บสมบัติล้ำค่าของกษัตริย์รัสเซีย อาทิ เครื่องราชกกุธภัณฑ์ ชุดเครื่องทรงราชาภิเษก มงกุฎของพระเจ้าซาร์ เครื่องเพชรและอัญมณีโบราณ รถม้าโบราณพิพิธภัณฑ์ศาสตราวุธ และบัลลังก์แบบต่าง ๆ ของพระเจ้าซาร์ ตลอดจนเครื่องใช้ในพระราชสำนัก

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เพลิดเพลินกับการรับประทานอาหารกลางวันอันเลิศรส กับสถานที่แสนพิเศษ ภัตตาคาร
หรูหรา ในสไตน์รัสเซีย ที่ TURADOT

บ่าย

สถานีรถไฟใต้ดิน
สถานีรถไฟใต้ดินของมอสโคว์เปิดตัวเมื่อ 1935 โดยการนำของสตาลิน ซึ่งสั่งให้ออกแบบ
สถานีแต่ละสถานีให้มีลักษณะเหมือนพระราชวังของประชาชน หลายแห่งจึงมีการ   ประดับประดาอย่างวิจิตรบรรจงด้วยภาพเขียนเฟรสโก้ ผนังหินอ่อน โคมไฟระย้าและรูปสลักต่างๆ

ถนนคนเดินอาร์บัท
ถนนคนเดินความยาว 1.25 กม. เดิมเป็นเส้นทางค้าขายของพ่อค้าจากต่างเมืองบริเวณนี้จึงเคยเป็นที่อยู่ของชนชั้นสูง ศิลปิน และนักปราชญ์ ช่วงปี 1980 ได้รับการบูรณะให้กลายเป็นถนนคนเดินและแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของมอสโคว์ ปัจจุบัน  มีทั้งร้านขายของที่ระลึก และร้านกาแฟอยู่เต็มสองข้างทาง

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหาร

เข้าสู่โรงแรมที่พัก HOLIDAY INN TAGANSKY หรือเทียบเท่า

วันที่ 3

จตุรัสแดง – วิหารเซ็นต์บาซิล – ห้างสรรพสินค้า GUM – มูร์มันสค์ – AURORA HUNTING

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

เช้า

จตุรัสแดง
ศูนย์กลางของเมืองมอสโคว์ เป็นเวทีของเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ของ     รัสเซียไม่ว่าจะเป็นงานเฉลิมฉลองทางศาสนา หรือการชุมนุมทางการเมือง สร้างในสมัยศตวรรษที่ 17 ปัจจุบันสถานที่แห่งนี้ใช้จัดงานในช่วงเทศกาลสำคัญๆ คำว่าแดง มีรากศัพท์ภาษาโบราณของชาวสลาฟว่า kransy ซึ่งหมายถึงความสวยงามและความรื่นเริง

สุสานเลนิน (ชมด้านนอก)
หลังจากที่เลนิน บิดาแห่งการปฏิวัติในระบอบสังคมนิยมเสียชีวิตลง ก็มีการตั้งสุสานไม้ขึ้นที่กลางจตุรัส ภายหลังอเล็กซี ชูเซฟได้ออกแบบสุสานโดยใช้หินแกรนิตสีแดง เทา  และดำในรูปร่างคล้ายปีระมิดขึ้น เพื่อให้เข้ากับพระราชวังเครมลินด้านหลัง ภายในมีโลงศพแก้วที่บรรจุร่างของเลนินอยู่

มหาวิหารเซนต์บาซิล (ชมด้านนอก)
รับสั่งให้สร้างโดยพระเจ้าซาร์อีวานผู้เหี้ยมโหด ในศต.ที่ 16 ว่ากันว่าสถาปนิกผู้สร้าง ถูกควักลูกตาออกหลังจากสร้างเสร็จ เพื่อไม่ให้ไปสร้างมหาวิหารงดงามแบบนี้ที่อื่นได้อีก วิหารแห่งนี้ประดับด้วยโดมหัวหอม 9 ยอดที่มีสีสันแตกต่างกันราวกับลูกกวาดถูกออกแบบให้มีรูปทรงคล้ายกับเปลวไฟพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้า ได้รับการยกย่องว่างดงาม   ไม่มีโบสถ์ใดเหมือน และได้รับเลือกเป็นมรดกโลก UNESCO ในปี 1990

ห้างสรรพสินค้า GUM
ห้างสรรพสินค้าเก่าแก่และใหญ่ที่สุดในกรุงมอสโคว์ที่ตั้งอยู่ในย่านจตุรัสแดง สร้างในปีค.ศ.1895 มีความสวยงามและโดดเด่นมาก ลักษณะเป็นอาคารสูง 3 ชั้น ปัจจุบันเป็น ห้างหรู มีร้านค้ากว่า 1,000 ร้าน จำหน่ายสินค้าแทบทุกประเภท มีทั้งแบรนด์เนมจาก    ฝรั่งเศส อเมริกา อิตาลี เสื้อผ้า เครื่องสำอาง น้ำหอม รวมไปถึงร้านอาหาร คาเฟ่และภัตตาคามากมาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

บ่าย

เดินทางสู่สนามบินเชเรเมทเยโว

ออกเดินทางสู่เมืองมูร์มันสค์ โดยสายการบินแอโรฟลอท เที่ยวบินที่ SU1324 (13.50-18.05)

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก AZIMUTH HOTEL หรือเทียบเท่า

21.00 น. นำท่านออกล่าแสงเหนือ ปรากฎการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นเฉพาะฤดูหนาว
ในค่ำคืนที่ท้องฟ้าโปร่งใส

**หมายเหตุ** เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ไม่สามารถกำหนดหรือทราบล่วงหน้าได้โอกาสที่จะได้เห็นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นสําคัญ

แสงเหนือ (Northern lights)
แสงออโรร่า (Aurora borealis) เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่จะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่ท้องฟ้าโปร่ง ในช่วงหน้าหนาวเท่านั้นแสงออโรร่าจะปรากฎเป็นแสงสีเขียวพาดผ่านท้องฟ้ายามค่ำคืน

วันที่ 4

มูร์มันสค์ – LENIN ICE BREAKER – อนุสาวรีย์ทหารนิรนาม – หมู่บ้านซามิ –
นั่งกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

เช้า

LENIN ICE BREAKER
ให้ท่านเก็บภาพความประทับใจของเรือทําลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์     (Nuclear powered Icebreakers) ซึ่งเป็นเรือทําลายน้ำแข็ง พลังนิวเคลียร์รุ่นแรก  เปิดตัวเมื่อปี ค.ศ. 1957 และได้ปลดประจำการแล้ว ในอดีตเรือลำนี้ใช้ตัดน้ำแข็งเพื่อเปิดทางน้ำแข็งให้เรือเดินสมุทรในการขนส่งสินค้า

อนุสาวรีย์ทหารนิรนาม
ที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับเหล่าทหารกองทัพของโซเวียตที่สามารถตรึงกองกำลัง เพื่อหยุดยั้งการรุกคืบจากกองทัพเยอรมัน เป็นรูปปั้นขนาดสูงถึง 35.5 เมตร    สูงเป็นอันดับสองของรัสเซียและมีน้ำหนักกว่า 5,000 ตัน

รับประทานอาหารกลางวันแบบพื้นเมืองที่หมู่บ้านซามิ

บ่าย

หมู่บ้านซามิ
หมู่บ้านชาวพื้นเมืองแห่งเขตทุนดร้าที่ท่านจะได้สัมผัสถึงวิถีชีวิต ศิลปะวัฒนธรรม  ประเพณี และการแต่งกายของชาวพื้นเมืองซามิที่ใช้ชีวิตอาศัยอยู่ตั้งแต่บรรพบุรุษในแถบตอนเหนือของคาบสมุทรโคลาและคาบสมุทรสแกนดิเนเวีย โดยสืบสาน วิถีชีวิตดั้งเดิมชมสัตว์เมืองหนาวเช่น กวางเรนเดียร์ หมาป่า เพื่อใช้ประโยชน์ ในการเดินทาง

                   สัมผัสประสบการณ์นั่งรถลากเลื่อนโดยกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน,รถสโนว์โมบิล ให้อาหารกวางเรนเดียร์, ถ่ายรูปกับสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้และ ร่วมกิจกรรมเล่นเกมส์พื้นเมืองของชาวซามิ

**กิจกรรมต่างๆขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ**

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านสู่ที่พัก AZIMUT HOTEL หรือเทียบเท่า

21.00 น. นำท่านออกล่าแสงเหนือ ปรากฎการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นเฉพาะฤดูหนาวในค่ำคืนที่ท้องฟ้าโปร่งใส

วันที่ 5

มูร์มันสค์ – โบสถ์นิโคลัส – มอสโคว์

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

เช้า

โบสถ์นิโคลัส
โบสถ์ออโธดอกซ์แห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อปี 1986-1989 ช่วงปลายการปกครองแบบคอมมิวนิสต์ ประชาชนต่างเรียกร้องให้มีศูนย์รวมจิตใจของชุมชน โบสถ์นี้จึงสร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบเรียบง่าย แต่กลับแฝงด้วยศรัทธาจากประชาชน

รับประทานอาหารกลางวัน ระหว่างเดินทางไปสนามบิน MCDONALD SET

บ่าย

13.10 ออกเดินทางสู่มอสโคว์โดยสายการบินแอโรฟลอท เที่ยวบินที่SU1321
15.25 เดินทางถึงสนามบินเชเรเมทเยโวท่าอากาศยานกรุงมอสโคว์ *รอต่อเครื่องเพื่อให้ท่านมีเวลาในการทำ
คืนภาษี (Tax Refund) และช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี

วันที่ 6

08.20 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ