ทัวร์ยุโรป  GRAND ITALY 9D6N

เส้นทางท่องเที่ยวเจาะลึกอิตาลี จากตอนเหนือจรดตอนใต้ ครบทุกไฮไลท์ ร่วมชื่นชมสถาปัตนกรรมอันยิ่งใหญ่ เมืองโบราณเกือบ 2000 ปี สู่ความโรแมนติกของเกาะคาปรี และสัมผัสความงดงามของธรรมชาติ ณ ถ้ำบลูกร็อตโต

วันแรก
สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
21.30 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาท์เตอร์ D สายการบินไทย

วันที่ 2
กรุงเทพฯ TG 940 (00.40-07.35) – มิลาน (อิตาลี) – ดูโอโม – เวโรน่า – บ้านจูเลียต – จตุรัสเออร์เบ –โรมัน อารีนา (ด้านนอก) – เวนิส เมสเตร้

มหาวิหารดูโอโม
มหาวิหารแห่งมิลาน เป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นที่สุดของเมืองมิลาน และเป็นวิหาร
หินอ่อนสถาปัตยกรรมโกธิกที่ใหญ่ที่สุดในอิตาลี ซึ่งใช้เวลาสร้างนานถึง 500 ปี
ประดับประดาไปด้วยรูปปั้นนับกว่า 3000 รูป

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

เดินทางเข้าสู่เมืองเวโรน่า ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.

บ้านจูเลียต
นำชมบ้านเลขที่ 23 ของจูเลียต ของตระกูลคาปูเลติ (Capuleti) กับเรื่องรักโรแมนติกของโรมิโอกับจูเลียต ณ ระเบียงหินอ่อนเล็กๆแห่งนี้ จูเลียตเคยยืนเฝ้ารอพบโรมิโอทุกค่ำคืน ที่สวนด้านล่างมีรูปปั้นสัมฤทธิ์ของจูเลียตตั้งอยู่ คนเชื่อกันว่าถ้าแตะตรงหัวใจของรูปปั้นนี้จะมีโชคด้านความรัก

จตุรัสเออร์เบ
ในสมัยจักรวรรดิโรมันเป็นที่ชุมนุมทางเศรษฐกิจการเมือง หรือที่รู้จักกันในนาม Roman Forumบริเวณรอบๆจตุรัส เป็นที่ตั้งของสถาปัตยกรรมเก่าแก่หลายแห่ง อาทิ ศาลาว่าการเมือง หอคอยแลมแบร์ตี พระราชวังมัฟเฟสไตล์บารอค เป็นต้น

โรมัน อารีนา (ด้านนอก)
โรงละครกลางแจ้งโบราณในยุคโรมัน ใหญ่เป็นอันดับสามของอิตาลี แต่มีความสมบูรณ์ที่สุด
สร้างจากหินอ่อนสีชมพู ปัจจุบันก็ยังมีการใช้จัดแสดงโอเปร่าหรือคอนเสิร์ตใหญ่ๆอยู่

เดินทางเข้าสู่เมืองเวนิส เมสเตร้ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL NOVOTEL CASTELLANA, VENICE MESTRE หรือเทียบเท่า

วันที่ 3
เวนิส เมสเตร้ – เกาะเวนิส – สะพานถอนหายใจ – จัตุรัสซาน มาร์โค – พระราชวังดอจ (ด้านนอก) – ล่องเรือกอนโดล่า – ปิซ่า – หอเอนปิซ่า – ฟลอเรนซ์

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (HOT BREAKFAST)                                                            นั่งเรือเข้าสู่เกาะเวนิส ใช้เวลาประมาณ 30 นาที

เกาะเวนิส
เมืองเวนิส ถูกสร้างขึ้นจากการเชื่อมหมู่เกาะขนาดเล็กประมาณ 118 เกาะเข้าด้วยกัน
ในบริเวณทะเลสาบเวนิเทีย เป็นหนึ่งในเมืองในฝันของนักท่องเที่ยวหลายๆคน ความโดด
เด่นของที่นี่คือคลองเล็กๆที่ไหลผ่านส่วนต่างๆของเมืองและเรือกอนโดลา

สะพานถอนหายใจ
ทอดข้ามด้านหลังวังของผู้ปกครองเวนิสในอดีตไปยังคุกที่อยู่อีกฟากฝั่งคลอง
ว่ากันว่าสะพานแห่งนี้คือจุดหายใจเฮือกสุดท้ายแห่งอิสรภาพของเหล่านักโทษ
คุกแห่งนี้เป็นที่คุมขังนักรัก “คาสโนว่า” ซึ่งเป็นนักโทษเพียงคนเดียวที่
สามารถแหกคุกนี้หนีออกมาได้

จตุรัสซานมาร์โค
ได้รับการตั้งชื่อตามเซนต์มาร์ค นักบุญนิกายอีวานเจลิสต์ จตุรัสแห่งนี้เป็นจุดศูนย์กลางของ
เกาะเวนิส กว้างขวางและรายล้อมไปด้วยศิลปะและสถาปัตยกรรมแบบไบเซนไทน์
ล้อมรอบด้วยโบสถ์นักบุญเซนต์มาร์ค, หอระฆัง, เสาแห่งนักบุญ

พระราชวังดอจ (ด้านนอก)
พระราชวังดอจ พระราชวังสไตล์โกธิคของดอจ สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 9 แต่เกิดเพลิง
ไหม้และได้รับการบูรณะและก่อสร้างเพิ่มเติมในระหว่างศตวรรษที่ 14 และ 15
ภายในพระราชวังงดงามด้วยการประดับทองคำและภาพจิตรกรรมมากมายโดยเฉพาะ
ภาพเขียนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

เดินทางเข้าสู่เมืองปิซ่า ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชม.

หอเอนปิซ่า
หอระฆังสร้างจากหินอ่อนสีขาว ทรงกระบอก 8 ชั้น สูง 183.3 ฟุต (55.86 เมตร) ซึ่งใช้เวลา
ในการสร้างนานกว่า 177 ปี ลักษณะเด่นคือตัวอาคารจะเอียงจากแนวระนาบ 3.97 องศา
และยังเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกอีกด้วย

เดินทางเข้าสู่เมืองฟลอเรนซ์ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม อาหารพื้นเมือง

นำท่านเข้าสู่ที่พัก MERIDIANA COUNTRY, FLORANCE หรือเทียบเท่า

วันที่ 4
ฟลอเรนซ์ – วิหารซานตามาเรีย เดล ฟิโอเร – จตุรัสซินญอเรีย – อัสซีซี – มหาวิหารนักบุญฟรานซิส – โรม

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (HOT BREAKFAST)

ฟลอเรนซ์
เมืองหลวงของแคว้นทัสคานี ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำอาร์โน ต้นกำเนิดของศิลปะแบบเรอเนสซองซ์อดีตศูนย์กลางด้านสถาปัตยกรรม วรรณกรรม และวัฒนธรรมอันรุ่งโรจน์ของอิตาลี ที่นี่มีผลงานทางศิลปะที่โด่งดังหลายชิ้น อาทิ รูปปั้นดาวิด และภาพวาดกำเนิดวีนัส

วิหารซานตา มาเรีย เดล ฟิโอเร
มหาวิหารฟลอเรนซ์หรืออาสนวิหารแม่พระแห่งดอกไม้ (ซานตา มาเรีย เดล ฟิโอเร)
สร้างขึ้นในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 13 ออกแบบโดยฟีลิปโป บรูเนลเลสกี ด้านหน้า
โบสถ์ประดับตกแต่งด้วยหินอ่อนสีขาว เขียว และชมพู ภายในไม่มีเสาหรือคานแต่ใช้วิธีวางอิฐซ้อนกัน ถือเป็นอาคารที่สูงที่สุดในฟลอเรนซ์เพราะทางการห้ามมิให้สร้างอาคารใดๆที่สูงกว่าโดมแห่งนี้

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมืองITALIAN PASTA
ต้นตำรับจากอิตาลี เสิร์ฟพร้อมซีฟู้ดทอดสปาเก็ตตี้หมึกดำ

จตุรัสซินญอเรีย
บริเวณจตุรัสซินญอเรียนี้มีรูปแกะสลักแสดงอยู่มากมาย อาทิ รูปแกะสลักเพอร์ซุส
วีรบุรุษกรีกโบราณตอนบั่นคอเมดูซ่า รูปแกะสลักเฮอร์คิวลีส และรูปสลัก “The Rape
of the Sabine Women” รวมถึงรูปสลักจำลองของเดวิด ผลงานชิ้นเอกอิีกชิ้นหนึ่งของ
ไมเคิล แองเจโล

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

เดินทางเข้าสู่เมืองอัสซีซี ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.

อัสซีซี
เป็นเมืองศักดิ์สิทธ์ซึ่งบ้านเกิดของนักบุญหลายคน อาทิ นักบุญฟรานซิส ผู้มีชื่อเสียงในเรื่อง
ของความเมตตา นักบุญแคลร์ นักพรตหญิงแห่งอัสซีซี และนักบุญกาเบรียลแห่งแม่พระ
ระทมทุกข์

มหาวิหารนักบุญฟรานซิส
เป็นโบสถ์โรมันคาทอลิกของคณะฟรันซิสกัน ซึ่งเป็นคณะนักบวชที่นักบุญฟรานซิสก่อตั้งขึ้น
สร้างขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 13 สร้างขึ้นบนที่ดินที่แต่เดิมเรียกกันว่า “เนินนรก”แต่ปัจจุบันถูก
เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “เนินสวรรค์” มหาวิหารแห่งนี้ได้รับเลือกโดยองค์การยูเนสโกให้ขึ้นทะเบียน
เป็นมรดกโลก เมื่อปีค.ศ. 2000

เดินทางเข้าสู่เมืองโรม ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย
นำท่านสู่ที่พัก MARRIOTT PARK HOTEL, ROME หรือเทียบเท่า

ที่พักในวันรุ่งขึ้นตั้งอยู่บนเกาะคาปรี คณะทัวร์จะต้องเดินทางโดยเรือ และนั่งรถรางต่อเพื่อไปยังโรงแรมเพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้ายจึงขอแนะนำให้ท่านแบ่งสัมภาระเป็นกระเป๋าเดินทางขนาดเล็ก

วันที่ 5

โรม – ปอมเปอี – ซอเรนโต้ – ท่าเรือซอเรนโต้ – เกาะคาปรี

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (HOT BREAKFAST)

เดินทางเข้าสู่เมืองปอมเปอี ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.

ปอมเปอี
เมืองชายทะเลอันงดงามริมอ่าวเนเปิลส์ทางตอนกลางของประเทศอิตาลี
เมื่อประมาณ 2,500 กว่าปีก่อนเป็นเมืองที่มั่งคั่งในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นด้านสถาปัตยกรรม
อันวิจิตรงดงาม ด้านการค้าที่เจริญรุ่งเรือง หรือแม้กระทั่งด้านวัฒนธรรมของชาวเมืองเองก็ตาม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

เดินทางเข้าสู่เมืองซอเรนโต้ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที

ซอเรนโต้
เมืองชายทะเลที่มีชื่อเสียงของอิตาลี ตั้งอยู่ริมอ่าวเนเปิลส์ตอนใต้ แม้เมืองแห่งนี้จะเป็น
เมืองเล็กๆแต่เสน่ห์ของตัวเมือง ตึกและอาคารที่สร้างเล่นสีสันไปตามระดับเขา สีของท้อง
ฟ้าครามและน้ำทะเลใส ก็ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมที่แห่งนี้ได้ไม่ขาดสาย

เดินทางเข้าสู่เกาะคาปรีโดยเรือโดยสาร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.

เกาะคาปรี
สวรรค์ของการตากอากาศของเหล่าคนดังนับตั้งแต่ราชาแห่งแคว้น ศิลปิน นักออกแบบ
ดารา จนถึงนักการเมือง ให้ท่านชมเมืองเล็กๆที่เต็มไปด้วยบรรยากาศของการพักผ่อน
และจุดชมวิวที่สามารถมองลงไปเห็นบ้านเรือนที่เรียงรายไล่ไปตามลาดเขา นอกจากนี้
ท้องฟ้าและทะเลของคาปรียังสวยสดด้วยแสงแดดอุ่นๆเกือบทั้งปี

นำท่านสู่ที่พัก HOTEL SYRENE, CAPRI ISLAND หรือเทียบเท่า
รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม อาหารพื้นเมือง

วันที่ 6
เกาะคาปรี – นั่งเรือชมถ้ำบลูกร็อตโต้ – เนเปิลส์ – โรม

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (HOT BREAKFAST)

**การเข้าชมถ้ำบลูกร็อตโต้นั้น ขึ้นอยู่กับเรื่องระดับน้ำทะเลและสภาพอากาศ ณ วันนั้นด้วย**

เดินทางด้วยเรือโดยสาร เข้าสู่เมืองเนเปิลส์ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

เดินทางเข้าสู่เมืองโรม ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
นำท่านสู่ที่พัก MARRIOTT PARK HOTEL, ROME, ROME หรือเทียบเท่า

วันที่ 7
โรม – นครวาติกัน – เข้าชมมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ – โคลอสเซียม
– โรมันฟอรัม – น้ำพุเทรวี่ – บันไดสเปน – ถนนแฟชั่น เวีย คอนดอตติ

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (HOT BREAKFAST)
เดินทางด้วยเรือโดยสาร เข้าสู่เมืองเนเปิลส์ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
เดินทางเข้าสู่กรุงโรม ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.

นครวาติกัน
รัฐอิสระที่เล็กที่สุดในโลก และเป็นประเทศเดียวในโลกที่สามารถสร้างกำแพงล้อมรอบเมือง
ได้ทั้งหมด (ยกเว้นด้านหน้าทางจัตุรัสเซนต์ปีเตอร์) ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกของกรุงโรม
โดยมีพระสันตปาปาเป็นองค์ประมุข

มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์
มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป สร้างขึ้น ณ ตำแหน่งที่พบหลุมฝังศพของ
เซนต์ปีเตอร์ ใช้เวลาสร้างนานกว่า 150 ปี ด้วยความร่วมมือของศิลปินอิตาลียุค
เรอเนซองส์หลายคน อาทิ ไมเคิล แองเจโล ราฟาเอล แบร์นินี ฯลฯ ชมความงาม
ของ เปียซซา ซานพิเอโตร ลานกว้างรูปไข่ก่อนเข้าสู่ตัววิหาร

โคลอสเซี่ยม (ด้านใน)
สนามกีฬายุคโบราณ ที่สามารถจุคนได้ถึง 50,000 คน อายุกว่า 2,000 ป ี
เคยใช้ในการต่อสู้กันระหว่างเหล่านักรบกลาดิเอเตอร์ และสัตว์ร้ายนานาชนิด

โรมันฟอรัม
เคยเป็นศูนย์กลางด้านการค้าขาย การเมือง และศาสนาของกรุงโรมสมัยโบราณ
จึงกลายเป็นแหล่งรวบรวมโครงสร้างและซากปรักหักพังที่เก่าแก่กว่า 2,000 ปี
ตัวอาคารทั้งหมดใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 900 ปี

น้ำพุเทรวี่
น้ำพุรูปปั้นเทพเจ้าเนปจูน สถานที่ที่ชาวเมืองเชื่อว่า ถ้าหากหันหลังให้กับบ่อน้ำ
แล้วใช้มือขวาโยนเหรียญข้ามบ่าซ้ายให้ลงบ่อ จะทำให้มีโอกาสได้มาที่กรุงโรมอีก

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บันไดสเปน
บันไดที่กว้างและยาวที่สุดในยุโรป มีทั้งหมด 138 ขั้น กลางลานมีน้ำพุสไตล์บาโรคยุคต้นรูปทรงเรือโบราณตั้งโดดเด่น ในสมัยเรอเนสซองส์ จัตุรัสแห่งนี้เป็นสถานที่ยอดนิยมของนักท่องเที่ยว เป็นแหล่งรวมศิลปินและนักเขียน และเรียงรายด้วยโรงแรมและที่พักอาคารหรู

ถนนแฟชั่นเวีย คอนดอตติ
ถนนสายนี้ทอดยาวอยู่ตรงข้ามบันไดสเปน คือถนนแฟชั่นแห่งกรุงโรม รายล้อมไป
ด้วยร้านค้าแบรนด์เนมชื่อดังอย่าง ปราด้า แอร์เมส หลุยส์ วิตตอง ฯลฯ รวมทั้งร้าน
แบรนด์เนมของอิตาลี

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย
นำท่านสู่ที่พัก MARRIOTT PARK HOTEL, ROME หรือเทียบเท่า

วันที่ 8
โรม – กรุงเทพฯ TG 945 (13.55-05.45+1)

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (HOT BREAKFAST)
นำท่านเดินทางสู่สนามบินลีโอนาร์โด ดาวินชี ฟีอูมีชีโน เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ
13.55 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 9 45

วันที่ 9
กรุงเทพฯ
05.45 เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ