ทัวร์ยุโรป ฟินแลนด์ ชมออโรรา 7วัน 5 คืน

 

เส้นทางสู่ดินแดนแห่งเทพนิยาย ข้ามเส้นศูนย์สูตรไปเยี่ยมบ้านเกิดซานต้าคลอส นั่งเรนเดียร์ขึ้นเหนือไปตามรอยล่าแสงเหนือ เจาะน้ำแข็งและตกปลาน้ำแข็งทะเลสาบอินารตะลุยหิมะด้วยสโนว์โมบิลไปทักทายเหล่าฮัสกี้

วันแรก

กรุงเทพฯ – เฮลซิงกิ AY 142 (09.05-15.00)

06.00 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาท์เตอร์ S   สายการบินฟินแอร์
09.05 น. ออกเดินทางโดยสายการบินฟินแอร์ AY 142 สู่เมืองเฮลซิงกิ

นำท่านสู่ที่พัก RADISSON BLU ROYAL HOTEL หรือเทียบเท่า รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 

วันที่ 2

เฮลซิงกิ – อิวาโล AY 601 (07.05-08.45) – ตกปลาใต้น้ำแข็ง –
แคคส์เลาทาเนน อาร์คติค รีสอร์ท – ล่าแสงเหนือด้วยเลื่อนเรนเดียร์ – GLASS IGLOO

รับประทานอาหารเช้า (BREAKFAST BOX)

04.30 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานเฮลซิงกิวานตา
07.05 น. ออกเดินทางโดยสายการบินฟินแอร์ AY 601 สู่เมืองอิวาโล

เดินทางสู่แคคส์เลาทาเนน เมืองซาร์ริเซลก้า ใช้เวลาประมาณ 45 นาที

นำท่านทำกิจกรรมดังนี้

นั่งเลื่อนหิมะตะลุยทะเลสาบน้ำแข็ง
นำท่านสัมผัสกับประสบกาณ์นั่งเลื่อนหิมะท่องไปบนทะเลสาบอินาริ (INARI lLAKE)เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืด ในช่วงหน้าหนาวจะเป็นช่วงเหมาะแก่การตกปลาน้ำแข็ง

ตกปลาใต้น้ำแข็ง (ICE FISHING)
สัมผัสประสบการณ์ตกปลาใต้น้ำแข็งให้ท่านได้ลองเจาะน้ำแข็งด้วยตัวท่านเอง และทดสอบความโชคดีว่าจะสามารถตกปลาจากเวิ้งน้ำแข็งแห่งนี้ได้หรือไม่ (มีบริการเครื่องดื่มเบอร์รร้อน)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

แคคส์เลาทาเนน อาร์คติค รีสอร์ท
ตั้งอยู่เหนือเส้นเขตขั้วโลกเหนือ เขตแลปแลนด์ (Lapland) ของประเทศฟินแลนด์ มีกิจกรรมให้เลือกสรรได้ทั้งฤดูร้อนและฤดูหนาว และที่นี่ยังมีไฮไลท์ที่สำคัญอีกอย่างคือ หมู่บ้านอิกลู จำลองที่พักของชาวเอสกิโม ให้ท่านได้มีเวลาเดินเล่นสัมผัสบรรยากาศราวเทพนิยายของรีสอร์ทแห่งนี้

นำท่านสู่ที่พัก GLASS IGLOO KAKSLAUTTANEN ARCTIC RESORT หรือเทียบเท่า

พิเศษ!นอนพักในKAKSLAUTTANENGLASS IGLOO

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

GLASS IGLOO
สร้างด้วยกระจกนำความร้อนแบบพิเศษ ทำให้ภายในห้องอบอุ่นตลอดเวลา แม้ว่า
ภายนอกจะมีอุณหภูมิต่ำกว่า -30 องศาเซลเซียส นอกจากนี้ยังป้องกันไม่ให้น้ำแข็ง
เกาะกระจก ท่านจึงสามารถชมวิวภายนอกอย่างชัดเจน ที่นี่คุณอาจจะมีโอกาสได้เห็น
แสงเหนือ (Aurora Borealis) ในยามค่ำคืนอีกด้วย
**การพบปรากฏการณ์แสงเหนือนั้นขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศ ณ ขณะนั้น **

GRAPES EXCLUSIVE ล่าแสงเหนือด้วยเลื่อนเรนเดียร์

นำท่าน สัมผัสประสบการณ์ตามล่าแสงเหนือที่ไม่เหมือนใคร
กับลากเลื่อนเรนเดียร์ (มีเสื้อหนาวและเครื่องดื่มร้อนให้)

แสงเหนือ (NORTH LIGHT)
เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่มีแสงเรืองบนท้องฟ้าในเวลากลางคืน โดยมักจะขึ้นในบริเวณแถบขั้วโลก ปรากฏการออโรราเป็นตัวอย่างปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์ที่น่าทึ่งที่สุดที่เกิดขึ้นในชั้นบรรยากาศโลก มันอาจปรากฏจากสิ่งจางๆ เป็นวงนิ่ง แล้วระเบิดออกมาเป็นสีต่าง ๆ พุ่งกระจาย มองเห็นได้ในสภาพอากาศโปร่งใส

**การพบปรากฏการณ์แสงเหนือนั้นขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศ ณ ขณะนั้น **

 

วันที่ 3

แคคส์เลาทาเนน – โรวาเนียมิ – หมู่บ้านซานตาคลอส – ข้ามเส้นอาร์คติก เซอร์เคิล
– ฟาร์มกวางเรนเดียร์(นั่งกวางเรนเดียลากเลื่อน)

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (HOT BREAKFAST)

เดินทางเข้าสู่เมืองโรวาเนียมิ ใช้เวลาประมาณ 3.30 ชม.

“WELCOME TO SANTA CLAUS VILLAGE”

นำท่านไป

หมู่บ้านซานตาคลอส
หมู่บ้านซานต้าดั้งเดิม ตั้งอยู่บริเวณเส้นอาร์คติก ตำนานเล่าว่าเดิมทีซานตาคลอสอาศัยอยู่ในป่าลึกของเขตแลปแลนด์ ใกล้ภูเขาคอร์วาทุนทูริ ซานตาคลอสได้ย้ายมาตั้งหมู่บ้านขึ้นที่นี่ เพื่อที่คนอื่นๆจะสามารถมาเยี่ยมเยียนเขาได้

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

ที่ทำการซานตาคลอส
ที่นี่ท่านจะมีโอกาสได้พบและถ่ายรูปกับซานตาคลอสตัวจริง นอกจากนี้ยังมีที่ทำการไปรษณีย์ที่ทุกๆปีจะมีจดหมายกว่าแสนฉบับส่งมาหาคุณลุงซานต้า ท่านสามารถเขียนโปสการ์ดให้ครอบครัวและเพื่อนสนิทมิตรสหายได้ ทั้งยังสามารถเลือกให้นำส่งถึงในวันคริสต์มาส พร้อมตราแสตมป์สุดพิเศษที่มีเพียงที่นี่ที่เดียวอีกด้วย

“ARCTIC CIRCLE LINE”

ยินดีต้อนรับสู่เขตเหนือสุดของโลก
นำท่าน สัมผัสประสบการณ์นั่งกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน
ข้ามเส้น ARCTIC CIRCLE ระยะ 700 เมต

ข้ามผ่านเส้น วงกลมอาร์คติค
วงกลมอาร์คติค คือเส้นละติจูดที่แบ่งเขตโลกออกเป็นวง เป็นเส้นที่อยู่เหนือที่สุดของโลก จึงเกิดปรากฎการณ์พระอาทิตย์เที่ยงคืนและมีกลางคืนยาวนานที่สุด มีประกาศนียบัตรเป็นที่ระลึกให้ กับการก้าวผ่านเส้นละติจูดเหนือสุดของโลกอีกด้วย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นำท่านสู่ที่พัก ORIGINAL SOKOS HOTEL VAAKUNA, ROVANIEMI หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 4

โรวาเนียมิ – เคมิ – ปราสาทหิมะ – พิพิธภัณฑ์อาร์ติคุม – โรวาเนียมิ

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (HOT BREAKFAST)
เดินทางเข้าสู่เมืองเคมิ ใช้เวลาประมาณ 2.00 ชม.

นำท่าเข้าชม

ปราสาทหิมะ (SNOW CASTLE)
เยี่ยมชมความมหัศจรรย์ที่สร้างสรรค์ขึ้นโดยฝีมือมนุษย์ ปราสาทที่ทำจากหิมะและน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีพื้นที่กว่า 20,000 ตารางเมตร สร้างขึ้นใหม่ทุกปี จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อ 1996 ภายในมีทั้งโบสถ์ ร้านอาหาร และโรงแรม เพิ่มเติมความงดงามด้วยการเล่นแสงสี

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมืองร้านอาหารหิมะ

NEW EXPERIENCE WITH SPECIAL LUNCH TIME

ประสบการณ์ที่แสนพิเศษ นำท่านพบกับการรับประทานอาหาร
กลางวัน กับร้านอาหารหิมะ และน้ำแข็ง ท่ามกลางบรรยากาศ
ที่คุณไม่เคยได้สัมผัสมาก่อน

เดินทางกลับยังเมืองโรวาเนียมิ ใช้เวลาประมาณ 2.00 ชม.

นำท่านเข้าชม

พิพิธภัณฑ์ศูนย์วิทยาศาสตร์อาร์กติกุม
แหล่งรวมความรู้ ความเป็นมาและวัฒนธรรมการตั้งถิ่นฐานของชาวฟินแลนด์รวมถึงประเทศใกล้เคียงในแถบอาร์กติกที่เปิดเมื่อปี 1992 เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งแลปแลนด์ที่ยิ่งใหญ่และได้รับความนิยมมากเพรา มีข้อมูลเกี่ยวกับประเทศฟินแลนด์ ประวัติ ประชากรและ การดำรงชีวิตอยู่ในพื้นที่ที่มีความหนาวเย็น

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

นำท่านสู่ที่พัก ORIGINAL SOKOS HOTEL VAAKUNA, ROVANIEMI หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 5

โรวาเนียมิ – สโนว์โมบิล – ฟาร์มฮัสกี้ – AY 536 (17.15-19.30) – เฮลซิงกิ

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (HOT BREAKFAST)

นำท่านทำกิจกรรม พบกับ

สโนว์โมบิล
พาท่านสัมผัสประสบการณ์การขับขี่สโนว์โมบิล ฝ่าทุ่งหิมะ โดยมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คแนะนำและดูแลอย่างใกล้ชิด (มีอุปกรณ์กันหนาวเตรียมให้) เดินทางเข้าสู่ฟาร์มฮัสกี้ด้วย          สโนว์โมบิล (1 คัน นั่งได้ 2 ท่าน)

สุนัขลากเลื่อน
มีสุนัขสายพันธุ์ฮัสกี้แท้กว่า 100 ตัว ทดลองนั่งเลื่อนที่ลากโดยสุนัขแสนรู้เหล่านี้ฮัสกี้เป็นสุนัขที่มีความอดทนและทนทานต่อความหนาวเย็นสูง ทำให้เหมาะที่จะเป็นสุนัขลากเลื่อน คนที่บังคับเลื่อนเรียกกันว่า มัชเชอร์ (Musher) ท่านจะได้ลองนั่งเลื่อนที่ลากโดยเหล่าฮัสกี้และลองเป็นมัชเชอร์ควบคุมเหล่าฮัสกี้ด้วยตัวเอง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

14.30 น. เดินทางสู่สนามบินโรวาเนียมิ
17.15 น. ออกเดินทางโดยสายการบินฟินแอร์ AY 536 สู่เมืองหลวงเฮลซิงกิ

นำท่านไป

เฮลซิงกิ
เมืองหลวงของประเทศฟินแลนด์ ได้รับฉายา “เทพธิดาแห่งทะเลบอลติค” เคยอยู่ใต้อิทธิพลของรัสเซีย จึงทำให้พบสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างตะวันออกและตะวันตกได้ทั่วไป ในปีค.ศ. 2000 เฮลซิงกิได้รับเลือกให้เป็นเมืองหลวงแห่งวัฒนธรรมยุโรป

นำท่านสู่ที่พัก RADISSON BLU ROYAL HOTEL, HELSINKI หรือเทียบเท่า
รับประทานอาหารค่ำ อาหารพื้นเมือง ณ ห้องอาหารโรงแรม

 

วันที่ 6

เฮลซิงกิ – โบสถ์เทมเปลิโอคิโอ – อนุสาวรีย์ซิเบลิอุส – มาร์เก็ต สแควร์ – มหาวิหารเฮลซิงกิ –มหาวิหารอุสเปนสกี้ – อิสระช้อปปิ้ง – เฮลซิงกิ AY 143 (23.55-14.35+1)

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (HOT BREAKFAST)

นำท่านชม

โบสถ์เทมเปลิโอคิโอ
หรือที่รู้จักกันในนาม “โบสถ์หิน” (Rock Church) หรืออีกชื่อหนึ่ง คือ “โบสถ์แห่งความรัก” สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2511และเสร็จวันที่ 14 กุมภาพันธ์ของปีถัดไป มีความเชื่อว่าหากคู่รักมาแต่งงานกันที่นี่อยู่คู่กันไปจนแก่เฒ่า ความพิเศษของโบสถ์แห่งนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือ สร้างด้วยการระเบิดชั้นหินธรรมชาติ เพราะโบสถ์นี้เดิมเป็นภูเขาหินแกรนิตทั้งลูก

อนุสาวรีย์ซิเบลิอุส
สร้างขึ้นเพื่อสดุดีให้แก่นักประพันธ์เพลงชาวฟินแลนด์ Jean Sibelius ผู้แต่งเพลงฟินแลนเดีย เพลงปลุกใจชาวฟินน์ให้ลุกขึ้นมาเรียกร้องเอกราชจากรัสเซียออกแบบโดยนำเอาแท่งเหล็กจำนวน 600 แท่ง มาเชื่อมเข้าด้วยกันจนออกมาเป็นรูปร่างของออร์แกนลมที่มีความสูง 85 เมตรและหนักถึง 24 ตัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

มาร์เก็ต สแควร์
ตลาดสดกลางแจ้งที่นำเสนอสินค้าที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นอาหารนานาชนิด ผักผลไม้ ปลาแซลมอน แม้กระทั่งหนังกวางเรนเดียร์ รวมไปถึงที่นี่ยังมีพวกงานฝีมือของที่ระลึกต่างๆให้ได้เลือกซื้อเป็นของฝากกันด้วย ที่ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่คือน้ำพุธิดาแห่งทะเลบอลติค (Havis Amanda)

มหาวิหารเฮลซิงกิ
เดิมชื่อโบสถ์นิโคลัส เป็นมหาวิหารสีขาวสไตล์นีโอคลาสสิค ที่มีเสาคอลัมน์คอรินเธียนเป็นเอกลักษณ์ ตั้งเด่นตระหง่านอยู่ ณ จตุรัสเซเนท ด้านหน้าเป็นอนุสาวรีย์ของพระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 3 ของรัสเซีย

มหาวิหารอุสเปนสกี้
มหาวิหารของศาสนาคริสต์นิกายออร์ธอดอกซ์ มีกลิ่นอายสถาปัตยกรรมของรัสเซียอยู่ด้วย สื่อถึงความสัมพันธ์ของสองประเทศนี้ในอดีต ในสมัยที่รัสเซียปกครองฟินแลนด์อยู่ถึง 108 ปี

อิสระช้อปปิ้ง
ให้ท่านได้มีโอกาสเลือกซื้อสินค้าอิสระบนถนนมานเนอร์ไฮม์ ถนนช้อปปิ้งสายหลักของเฮลซิงกิ ที่ตั้งของห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่อย่าง STOCKMANN, FORUM, SOKO

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารไทย

19.30 น. เดินทางสู่ท่าอากาศยานเฮลซิงกิวานตา
22.50 น. ออกเดินทางโดยสายการบินฟินแอร์ AY 143 กลับกรุงเทพฯ

 

วันที่ 7

13.40 เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ