ทัวร์ญี่ปุ่น APPLE TOKYO HAPPY FAMILY 5D3N

นาริตะ-โยโกฮาม่า-โตเกียว

ทำไมต้องไปกับเรา?

สายการบินระดับชาติ โรงแรมทำเลดีมาตรฐาน ครบ 10ท่านออกเดินทางแน่นอน ราคารวมทุกอย่างไม่ต้องจ่ายเพิ่ม บัตรเครดิตผ่อน 0% น้ำดื่มวันล่ะขวด ฟรี WIFI บนรถบัส

วันแรก           กรุงเทพฯ

19.30 น.        คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง

22.30 น.        ออกเดินทางสู่ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่นโดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 640

 

วันที่สอง       นาริตะ – วัดนาริตะ – โยโกฮาม่า – โยโกฮาม่า ฮักเคจิมา ซี พาราไดซ์ ทะเลสาบยามานาคาโกะ – ออนเซ็น

06.20 น.        ถึงท่าอากาศยานนาริตะ เมืองโตเกียว นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

นำท่านเดินทางสู่ วัดนาริตะซัน ตั้งอยู่บนเนินเขากลาง        เมืองนาริตะ วัดที่ได้รับความนิยมอย่างสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันขึ้นปีใหม่จะคลาคล่ำไปด้วยผู้คนที่มาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เลือกซื้อ เครื่องราง หรือ ฮู้ ต่างๆ รวมทั้งสินค้าพื้นเมืองต่างๆมากมายในราคาเป็นกันเอง

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              นำท่านเดินทางสู่ เมืองโยโกฮาม่า เพื่อเข้าชม ฮักเกจิมา ซี พาราไดซ์ SEA PARADISE คือ  สวนสนุกแบบธีมพาร์คในรูปแบบของ “เกาะทั้งเกาะ”ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น YOKOHAMA HAKKEIJIMA SEA PARADISE เป็นเกาะที่ตั้งอยู่ในเขต KANAZAWA ของเมือง YOKOHAMA โดยอยู่ในมุมหนึ่งของบริเวณอ่าว YOKOHAMA มีพื้นที่ประมาณ 240,000 ตร.ม. สถานที่แห่งนี้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจกลางมหาสมุทรแบบครบวงจรโดยมีการ “ใช้พื้นที่ทั้งเกาะให้เกิดประโยชน์” จนกลายเป็นสถานที่ที่มีเพียงหนึ่งเดียวในบริเวณเขตเมืองหลวง นอกจากนี้ยังมีการใช้ประโยชน์จากลักษณะเฉพาะอันได้แก่ “ทะเล เกาะ สิ่งมีชีวิต” จนทำให้บนเกาะมีสถานที่ต่างๆอย่างครบครัน ไม่ว่าจะเป็นทั้งพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ สวนสนุก ศูนย์การค้า ร้านอาหาร และโรงแรม โดยบัตรเข้าชมของคณะจะเป็นแบบ ONE DAY PASS เข้าชมได้ 4 ที่

1.อควา มิวเซียม (AQUA MUSEUM) หนึ่งในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นซึ่งคุณสามารถรับชมสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในท้องทะเลจำนวน 12,000 ตัวจาก 700 สายพันธุ์ นอกจากนี้ยังมีโชว์การแสดงจากเหล่าสัตว์ทะเลให้คุณได้สนุกสนานเพลิดเพลินใจอีกด้วย

2.ฟุเระไอ ลากูน (FUREAI LAGOON) พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่โดดเด่นไม่เหมือนใครและมีที่ SEA PARADISE ที่เดียว เพราะที่แห่งนี้จะทำให้คุณสัมผัสกับเหล่าบรรดาสิ่งมีชีวิตในทะเลได้โดยตรงแบบที่แทบไม่มีการแบ่งกั้นระหว่างคนกับสัตว์

3.อุมิฟาร์ม (UMI FARM) พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำในธีม “อุมิอิคุ (สัมผัสกับท้องทะเลและเติบโตไปพร้อมกับทะเล)” แห่งนี้จะทำให้คุณได้ลองสัมผัสประสบการณ์ต่างๆ ทั้งตกปลา จับปลา และรับประทานปลาทอดที่ตัวเองหามาได้

4.ดอลฟิน แฟนตาซี (DOLPHIN FANTASY) พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำรูปประตูโค้งแห่งนี้จะทำให้คุณได้รับชมเหล่าโลมาที่แหวกว่ายในอุโมงค์อย่างอิสระราวกับได้เดินเล่นอยู่ใต้ทะเลลึก นับเป็นพื้นที่อันแสนมหัศจรรย์ซึ่งจำลองเอาสภาพบรรยากาศที่ใกล้เคียงกับท้องทะเลในธรรมชาติมากกว่าที่ไหนๆมาไว้ ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบยามานาคะโกะ

นำท่านเข้าสู่ที่พัก FUJINOBOUKAEN HOTEL หรือเทียบเท่า

www.fujimihana.com

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

*** ให้ท่านได้อิ่มหนำสำราญกับบุฟเฟ่ต์อาหารนานาชนิดสไตล์ญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นขาปูยักษ์ ซูชิ ข้าวปั้นหน้าต่างๆ พร้อมเพิ่มรสชาติด้วยวาซาบิต้นตำรับ หรือจะเป็นเทมปุระที่ทอดจนกรอบน่ารับประทานที่เสิร์ฟผักเครื่องเคียง นอกจากนี้ยังมี ซารุโซบะ เส้นเหนียวนุ่มรสชาติเยี่ยม, ข้าวราดแกงกระหรี่, ข้าวผัดญี่ปุ่น, ไข่ตุ๋น และมิโซะซุป ***

—-  พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ๆ  ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น

 

วันที่สาม       ทะเลสาบยามานาคะโกะ – กระเช้าคาจิคาจิ – ซานริโอ พูโรแลนด์ – โตเกียว

เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านขึ้น กระเช้าคาจิคาจิ ที่จะนำท่านขึ้นสู่จุดชมวิวบนภูเขาเทนโจ ท่านสามารถชมภูเขาไฟฟูจิและทิวทัศน์โดยรอบของทะเลสาบคาวากุจิในแบบพาโนรามา 360 องศา และในวันที่อากาศแจ่มใสจะสามารถมองเห็นได้ไกลถึงภูเขาแอลป์ญี่ปุ่นทางตอนใต้

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              หลังรับประทานอาหารนำท่านสู่ ซานริโอ พูโรแลนด์ พบกับตัวการ์ตูนที่ครองใจผู้คนทั่วโลกมากกว่า 30 ปี ชมการแสดงและเครื่องเล่นอันหลากหลาย อาทิ MARCHEN THEATER เพลิดเพลินกับดนตรีจากพี่เหมียว HELLO KITTY, LEGEND OF GOAL การต่อสู้ของเจ้าหญิง จากสัตว์ประหลาดที่น่าตื่นเต้นบนพื้นที่สามารถหมุนได้ 360 องศา FAIRLYLAND THEATER สนุกกับการแสดงของผองเพื่อนในป่าลึก , PURO ADVENTURE ตื่นเต้นไปกับเครื่องเล่นที่นำท่านไปตามหาความเป็นมา กำเนิด PUROLAND, DISCOVERRY THEATER พบกับการต่อสู้อันแสนน่ารักระหว่าง BAD BADTZ MARU และ HELLO KITTY, TIME MACHINE OF DREAM ผจญภัยไปในเมืองแห่งความฝันกับภาพยนตร์ 3 มิติที่จะทำให้ท่านสนุกสนานเหมือนได้เข้าไปสัมผัสด้วยตัวท่านเอง, KITTY’S HOUSE นำท่านไปสัมผัสตัวจริงของพี่เหมียวคิตตี้และเยี่ยมชมห้องที่แสนน่ารัก พร้อมร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก

                   ***หมายเหตุ…เนื่องจาก ซานริโอ พูโรแลนด์ เป็นผู้กำหนดวันหยุด ดังนั้นหากวันที่เข้าตรงกับวันหยุดของทางซานริโอ พูโรแลนด์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยจะนำท่านท่องเที่ยวชมเมืองโตเกียว หรือ ช้อปปิ้งในโตเกียวแทน***

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

                   นำท่านเข้าสู่ที่พัก SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า

https://www.princehotels.co.jp/sunshine/

 

วันที่สี่           โตเกียว – ***อิสระช้อปปิ้งใจกลางเมืองโตเกียว หรือซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์

                 เดินทางโดยรถไฟ (ผู้ใหญ่ชำระเพิ่มท่านละ 3,000 บาท, เด็กชำระเพิ่มท่านละ 2,400 บาท )

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นให้ท่านได้เลือกอิสระช้อปปิ้ง หรือซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ รวมค่าเดินทางโดยรถไฟ (ราคาผู้ใหญ่จ่ายเพิ่ม 3,000 บาท ราคาเด็ก 2,400 บาท) เชิญท่านพบกับความอลังการซึ่งเต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งตำนานและจินตนาการของการผจญภัย ใช้ทุนในการก่อสร้าง 600 ล้านเยน โดยการถมทะเล ออกไปสัมผัสกับเครื่องเล่นในหลายรูปแบบ เช่น ท้าทายความมันส์เหมือนอยู่ในอวกาศไปกับ SPACE MOUNTAIN, ระทึกขวัญกับ HAUNTED MANSION บ้านผีสิง, ตื่นเต้นกับ SPLASH MOUNTAIN, นั่งเรือผจญภัยในป่ากับ JUNGLE CRUISE, เยือนบ้านหมีพูห์, ตะลุยอวกาศไปกับ BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS, เข้าไปอยู่ในโลกแห่งจินตนาการกับการ์ตูนที่ท่านชื่นชอบ

เที่ยง              รับประทานอาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย

บ่าย              เชิญท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งหรือสนุกสนานกันอย่างต่อเนื่องกับเครื่องเล่นหลากหลายชนิดในโตเกียวดิสนีย์แลนด์

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย

นำท่านเข้าสู่ที่พัก SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่าhttps://www.princehotels.co.jp/sunshine/

 

วันที่ห้า         โตเกียว – นาริตะ – สวนสตรอเบอร์รี่ – ห้างอิออน – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ สวนสตรอเบอร์รี่  ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเก็บและลิ้มรสสตรอเบอร์รี่สดๆจากต้นตามอัธยาศัย

เที่ยง              รับประทานอาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย

บ่าย              ให้ท่านอิสระกับย่านช้อปปิ้งของเมืองนาริตะที่ห้างสรรพสินค้า ชื่อดัง ห้างอิออน แหล่งใหญ่รวบรวมสินค้าหลากหลายชนิดรอให้ท่านเลือกซื้อ อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่น นำสมัย กระเป๋า รองเท้า เครื่องสำอาง ของที่ระลึก เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ให้ท่านอิสระในการเลือกซื้อของฝาก และสินค้าที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่นก่อนกลับกรุงเทพฯ ได้เวลาอันสมควร เดินทางสู่ สนามบินนาริตะ

17.30 น.        ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 677

22.30 น.        เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ