ทัวร์ญี่ปุ่น APPLE HOKKIDO HAKODATE SAKURA 8D6N

ฮอกไกโด-ฮาโอโมริ-อะกิตะ-อิวาตะ-มิยาจิ-ฟุคุชิม่า-โตเกียว

วันแรก                  กรุงเทพฯ  

19.30 น.        คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสาร และสัมภาระในการเดินทาง

23.45 น.        ออกเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร ประเทศญี่ปุ่นโดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 670

 

วันที่สอง       สนามบินชิโตเซ่ – โนโบริเบทสึ – หุบเขาจิโกกุดานิ – ฮาโกดาเตะ โกดังอิฐแดง – จุดชมวิวยอดเขาฮาโกดาเตะ (นั่งกระเช้าไฟฟ้า) – ออนเซ็น

08.30 น.        เดินทางถึง สนามบินชิโตเซ่ เมืองซัปโปโร หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

เดินทางสู่ เมืองโนโบริเบทสึ นำท่านชม จิโกกุดานิ ซึ่งมีความหมายว่าหุบผานรก หุบผานรกแห่งนี้เกิดจากภูเขาไฟซึ่งยังไม่ดับ จึงก่อให้เกิดน้ำพุร้อนและบ่อโคลนเดือดตามธรรมชาติ อุดมไปด้วยแร่กำมะถันซึ่งเกิดจากความร้อนใต้พิภพ บริเวณด้านบนของผิวดินจะมีแร่กำมะถันสีเหลืองเป็นจำนวนมาก ท่านจะเห็นควันที่เกิดจากความร้อนพวยพุ่งขึ้นมาจากใต้ดินตลอดเวลา

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              เดินทางต่อสู่ โกดังอิฐแดง (Red Brick Warehouse) สร้างตามแบบตะวันตกด้วยอิฐแดง แต่เดิมที่แห่งนี้เป็นโกดังของพ่อค้า ผู้มั่งคั่งที่สร้างเอาไว้เก็บสินค้าจากท่าเรือฮาโกดาเตะ แต่ปัจจุบันโกดังจำนวน 5 หลัง ถูกดัดแปลง ให้กลายเป็นร้านค้าของที่ระลึก ร้านอาหาร โรงเบียร์ และอื่นๆ หลังจากนั้นนำท่านไปยัง จุดชมวิวยอดเขาฮาโกดาเตะ (นั่งกระเช้าไฟฟ้า) ภูเขาที่สูง 334 เมตร วิวจากยอดเขาฮาโกดาเตะที่มองกลับลงมายังท่าเรือและตัวเมืองที่โอบล้อมด้วยทะเลทั้งสองข้างในยามค่ำคืนนั้น นับว่าสวยงามแปลกตาและว่ากันว่าเป็นวิวกลางคืนที่สวยงามที่สุด 1 ใน 3 ของญี่ปุ่นเลยทีเดียว หมายเหตุ : กระเช้าจะไม่สามารถให้บริการได้ภายใต้สภาวะอากาศที่ลมแรง ฝนตกหนัก เนื่องจากไม่ปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ในการคืนเงินค่าบริการแทน

                   นำท่านเข้าสู่ที่พัก HEISEKAN KAIYOTEI HOTEL หรือเทียบเท่า

http://www.kaiyo-tei.com/

คํ่า                รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม เต็มอิ่มไม่อั้นกับบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

—-  พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ ๆ  ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น –

 

วันที่สาม       ฮาโกดาเตะ – ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ – หอคอยโกะเรียวคะคุ (ชมสวนรูปดาว)  นั่งรถไฟชินคันเซ็น ( ฮาโกดาเตะ – อะโอโมริ ) – พิพิธภัณฑ์ศิลปะพื้นบ้านเนบูตะ ออนเซ็นแอ๊ปเปิ้ล

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านไปยัง ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ เป็นตลาดเช้าที่เปิดตั้งแต่ตีห้าถึงเที่ยง ในตลาดจะจำหน่ายอาหารทะเลสด เช่น ปู ไข่ปลาแซลม่อน และหอยเม่น พร้อมทั้งผลไม้ และนำท่านสู่ หอคอย โกะเรียวคะคุ (ชมป้อมโกะเรียวคะคุ) โกะเรียวคะคุเป็นป้อมปราการแบบ ตะวันตกที่สร้างเสร็จเมื่อ 150 ปีมาแล้ว วิวมุมกว้างอันงดงามของป้อมปราการรูปดาวและคูป้อมโดยรอบจะปรากฏแก่สายตาของผู้ชมจากลานสังเกตการณ์ของหอคอยโกเรียวคะคุที่มีความสูง 107 เมตร ซึ่งอยู่ติดกับตัวป้อม คูป้อมรายล้อมไปด้วยต้นซากุระกว่า 1,600 ต้น ทำให้ในช่วงฤดูใบไม้ผลิหอคอยโกะเรียวคะคุกลายเป็นจุดชมซากุระลำดับต้นๆ ของฮอกไกโด ในฤดูร้อนคูป้อมรายล้อมไปด้วยความเขียวชอุ่ม ซึ่งเปลี่ยนเป็นสีสันเจิดจ้าจากใบไม้สีแดงสดในฤดูใบไม้ร่วง ก่อนจะถูกปกคลุมด้วยหิมะในฤดูหนาว เกิดเป็นทิวทัศน์ที่งดงามเกินบรรยายในทุกๆ ฤดูกาล

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

พิเศษ! ให้ท่านได้ลิ้มรส ชาบู ชาบู เต็มอิ่มกับเนื้อหมู เนื้อวัว ที่คัดสรรมาอย่างดี ลวกพร้อมผักสดใหม่และเต้าหู้แสนอร่อย ทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆ เสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด พิเศษ!! ซอฟดริ้งแบบไม่อั้น

บ่าย              นำท่านสัมผัสประสบการณ์ นั่งชินคันเซ็น ลอดใต้ทะเล (Seikan Tunnel) จากฮาโกดาเตะสู่อาโอโมริที่เป็นชินคันเซ็นเชื่อเกาะที่เปิดให้บริการตั้งแต่ 26 มีนาคม 2561 นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ศิลปะพื้นบ้านเนบูตะ ภายในจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับเทศกาลเนบูตะ ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงความเจริญของเมืองในช่วงหลายปีที่ผ่านมา และสถานที่แห่งนี้ถูกขนานนามว่าเป็น “พื้นที่แห่งความฝัน” เพื่อให้ผู้คนได้สัมผัสทุกประสบการณ์ที่เกี่ยวกับเนะบูตะ

นำท่านเข้าสู่ที่พัก APPLE LAND HOTEL หรือเทียบเท่า

http://www.apple-land.co.jp/

 คํ่า                รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ ๆ  ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็นแอปเปิ้ล (Onsen Apple) ซึ่งออนเซ็นของที่นี่มีความพิเศษอยู่ที่มีแอปเปิ้ลลอยอยู่ในน้ำ ออนเซ็นแห่งนี้ยังขึ้นชื่อเรื่องมีสรรพคุณในการบำรุงผิวพรรณอีกด้วย นักท่องเที่ยวสามารถสนุกสนานกับการแช่ไป ผ่อนคลายไป ผิวสวยไปพร้อมกัน

 

วันที่สี่           อะโอโมริ – ปราสาทฮิโรซากิ (ด้านนอก) – อากิตะ – หมู่บ้านซามูไร คาคุโนะดาเตะทะเลสาบทาซาวะ – ชิซูคุอิชิ – ออนเซ็น

เช้า               ประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านไปยัง ปราสาทฮิโรซากิ ปราสาทที่อยู่อาศัยของตระกูลซึการุในยุคสมัยฮันเซ (สมัยเอโดะ)ปัจจุบันได้กลายมาเป็นสวนสาธารณะฮิโรซากิ เพื่อชมใบไม้เปลี่ยนสีและซากุระปลูกต้นเมเปิ้ลนับพันต้น และต้นซากุระกว่า 2,600 ต้น จะมีการประดับไฟอย่างสวยงามในตอนกลางคืน ถึงแม้ตัวปราสาทจะทำการปิดปรับปรุงอยู่แต่ยังสามารถเดินทางไปชมใบไม้เปลี่ยนสีในฤดูใบไม้ร่วงหรือซากุระในฤดูใบไม้ผลิได้ตามปกติ ได้เวลาสมควร เดินทางต่อสู่เมือง อากิตะ

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย                   เดินทางสู่ หมู่บ้านซามูไร คาคุโนะดาเตะ ที่ถนนทั้งสองข้างทางเต็มไปด้วยบ้านของตระกูลซามูไรตระกูลใหญ่ๆในอดีต ซึ่งได้รับการดูแลไว้เป็นอย่างดี โดยเมื่อก่อนเป็นบ้านที่อาศัยของซามูไรที่รับใช้เจ้าผู้ครองปราสาทของเมืองนี้ แม้ปัจจุบันปราสาทจะไม่มีเหลือแม้แต่ซาก แต่บ้านของเหล่าซามูไรยังอยู่ในสภาพดีและเรียงรายอยู่บนถนนสายนี้ ปัจจุบันบ้านหลายๆหลังเปิดเป็นพิพิธภัณท์ โชว์ของเก่า แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของผู้อยู่อาศัยในสมัยโบราณ บางร้านก็โดนเจ้าของใช้เป็นร้านค้า ร้านอาหาร ร้านขายงานฝีมือเป็นต้น จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบทาซาวะ ที่อยู่ในซิมโบกุ จังหวัดอิคิตะ เป็นทะเลสาบน้ำจืดรูปวงกลมที่มีความลึก 432.4 เมตร และพื้นที่ทั้งหมดถูกจดทะเบียนให้อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติทาซาวะ ดาอิกิเกอิริ ที่นี่เป็นทะเลสาบที่ลึกที่สุดในญี่ปุ่น ดังนั้นจึงไม่แข็งตัวในช่วงหน้าหนาว ผิวหน้าของทะเลสาบจะส่องสว่างเป็นสีสรรต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับสภาวะ ช่วงของสีตั้งแต่สีเขียวหยกไปจนถึงสีครามเข้มนอกจากนี้ยังมีตำนานเก่าแก่เกี่ยวกับทะเลสาบทาซาวะ โดยมีเจ้าหญิงนามว่า ทัตสึโกะฮิเมะ ผู้ซึ่งมาที่นี่เพื่อดื่มน้ำเพื่อให้เป็นอมตะสวยและอ่อนเยาว์ แต่อย่างไรก็ตามเจ้าหญิงดื่มน้ำมากเกินไปทำให้กลายเป็นมังกรน้ำอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้ ที่บริเวณชายฝั่งของทะเลสาบจะมีรูปปั้นปั้นของทัตสึโกะฮิเมะในขณะที่เป็นมนุษย์ตามเรื่องราวในตำนาน รูปปั้นนี้เป็นที่รักของผู้คนที่เดินทางมาที่นี่ หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ชิซูคุอิชิ

คํ่า                รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเข้าสู่ที่พัก SHIZUKUISHI PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า

https://www.princehotels.co.jp/shizukuishi/

 

วันที่ห้า         ชิซูคุอิชิ – ล่องเรือเกบิเคย์ – ฮิราอิซูมิ – วัดชูซนจิ – ปราสาทอาโอบะ (ชมวิวเมืองเซ็นได) – เซ็นได

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านสู่ หุบเขาเกบิเคย์ (Geibikei Gorge) อยู่ในจังหวัดอิวาเตะ (Iwate) นักท่องเที่ยวสามารถ     นั่งเรือล่องไปตามลำน้ำประมาณ 90 นาที ไปยังหุบเขาแล้วกลับออกมาเมื่อถึงจุดแวะผู้โดยสารต้องออกจากเรือ จากนั้นเดินไปประมาณ 15-20 นาทีเข้าสู่หุบเขาจากจุดนั้นสามารถมองเห็นก้อนหินขนาดใหญ่รูปร่างคล้ายจมูกสิงโต นักท่องเที่ยวสามารถซื้อหินโชคดีเพื่อโยนไปยังหน้าผาฝั่งตรงข้ามแม่น้ำเพื่อขอพร  นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมายลโฉมความงามและชมพฤกษานานาพันธุ์ได้ทั้งสี่ฤดู ด้วยบรรยากาศที่แตกต่างกันไป  ถ้าต้องการชมความเขียวขจีของต้นไม้ควรมาในช่วงฤดูร้อน  หรือต้องการสัมผัสกับความเหน็บหนาวและความขาวโพลนของหิมะควรมาเยี่ยมชมในฤดูหนาว  รวมถึงดอกฟูจิที่จะมาในฤดูใบไม้ผลิ  และใบไม้เปลี่ยนสีในช่วงฤดูใบไม้ร่วง หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ฮิราอิซูมิ

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              นำท่านเดินทางสู่ วัดชูซนจิ ที่สร้างขึ้นในปลายศตวรรษที่ 11 เป็นวัดของพระพุทธศาสนานิกายเทนไดสร้างขึ้นครั้งแรกโดยพระจิคาคุไดชิ ต่อมาตระกูลฟูจิวาระแห่งโอชูได้ย้ายที่ตั้งวัดจากเอซาชิไปยังฮิราอิซูมิ(ปัจจุบันคือเมืองโอชู) ภายในวัดชูซนจิมีวิหารขนาดใหญ่ รวมถึงเจดีย์กว่า 40 แห่ง และมีพระสงฆ์จำวัดที่นี่ราว 300 รูป และมีสถานที่ที่น่าสนใจ ประวัติความเป็นมามากมาย หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ปราสาทอาโอบะ หรือ ปราสาทเซ็นได ตั้งอยู่บนผาสูงชันประหนึ่งปราการตามธรรมชาติ สร้างโดยดาเทะ มาซามุเนะ แม่ทัพผู้ยิ่งใหญ่ น่าเสียดายที่ปัจจุบันไม่มีตัวปราสาทเดิมหลงเหลืออยู่ เนื่องจากถูกไฟไหม้และระเบิดในช่วงสงคราม จึงเหลือเพียงกำแพงหินขนาดใหญ่และป้อมปราการที่ได้รับการบูรณะขึ้นใหม่ มีพิพิธภัณฑ์ สวนสาธารณะ และอนุสาวรีย์ของมาซามุเนะบนหลังม้าที่หันหน้าไปทางเมืองเซ็นได

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ให้ท่านได้ลิ้มรสสุกี้ยากี้ปูร้านดังแห่งเซ็นไดที่ปรุงแบบพิถีพิถันให้ท่านได้ลิ้มลอง

ท่านเข้าสู่ที่พัก JAL CITY SENDAI HOTEL หรือเทียบเท่า

https://www.sendai.jalcity.co.jp/

 

วันที่หก         เซ็นได – สวนฮิโตะเมะเซ็มบงซากุระ – ฟุคุชิมะ – สวนฮานะมิยามะ                    ปราสาทสึรุกะ(ด้านนอก)– อะชิโนะมากิ ออนเซ็น

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านสู่ชมซากระ ฮิโตเมะเซ็มบงซากุระ (Hitomesenbon zakura) แปลว่า ซากุระ 1,000 ต้น ที่เห็นได้ในคราวเดียวริมแม่น้ำชิโรอิชิ มีต้นซากุระกว่า 1,200 ต้น ที่ทอดตัวเป็นแนวยาวราว 8 กิโลเมตร ในวันที่ท้องฟ้าโปร่ง จะสามารถมองเห็นเทือกเขาซะโอเป็นฉากหลัง ซึ่งทิวทัศน์อันงดงามนี้เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของภูมิภาคโทโฮคุ โดย 1 ใน 3 ของจำนวนซากุระทั้งหมดของที่นี่มีอายุมากกว่า 90 ปี ยามค่ำคืนสามารถเพลิดเพลินกับวิวซากุระประดับไฟพร้อมร้านขายของในงานเทศกาลชมซากุระแห่งโอกาวาระ หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ฟุคุชิมะ

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

พิเศษ! ให้ท่านได้เต็มอิ่มกับ บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างอาหารทะเลสดใหม่ของฮอกไกโด อาทิ ปูยักษ์ 3 ชนิดกุ้ง หอยเชลล์ ปลา ซูชิ เท็มปุระ เนื้อหมู ไก่ วัว และ เครื่องดื่มซอฟดริ้ง

 

บ่าย              นำท่านเดินทางสู่ สวนฮานะมิยามะ เมื่อก่อนนั้นบริเวณสวนฮานามิยามะ เป็นเพียงเนินเขา ต่อมาชาวบ้านในพื้นที่เริ่มปลูกไม้ดอกและไม้ประดับบนเนินเขารอบที่ดินของตนเอง แล้วขยายไปเรื่อยๆ พอเวลาผ่านไป จากต้นเล็กๆ ที่ปลูกในตอนแรก ได้กลับงอกเงยผลิบานสวยสดงดงาม ขยายพันธุ์ออกไป จนในที่สุดก็ได้ปกคลุมภูเขาลูกนี้ นอกจากซากุระสวยๆ แล้ว ที่นี่ยังมีดอกไม้ต่างๆ อีกกว่า 70 ชนิดทั่วภูเขาที่ช่วยแต่งเติมภูเขาลูกนี้ให้มีสีสันสดใสอีกด้วย หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ปราสาทสึรุกะ(Tsuruga Castle) หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ปราสาทนกกระเรียน เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดฟุคุชิมะ ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1384 ภายหลังถูกทำลายในปีค.ศ. 1874 และบูรณะใหม่ให้งดงามแบบดั้งเดิม โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวที่มีหิมะโปรยปรายปกคลุมตัวปราสาทยิ่งสวยงามเกินบรรยาย และเป็นจุดชมซากุระที่สวยงามในฤดูใบไม้ผลิ ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ อะชิโนะมากิ ออนเซ็น

ค่ำ                รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ท่านเข้าสู่ที่พัก ASHINOMAKI OKAWASO HOTEL หรือเทียบเท่า

http://www.ookawaso.co.jp/en/

 

วันที่เจ็ด       อะชิโนะมากิ ออนเซ็น – หมู่บ้านโออุจิจูคุ – นั่งรถไฟชินคันเซ็น ( ชิราคาว่า – โตเกียว และ JR สู่ชินจูกุ) – ชินจูกุช้อปปิ้ง

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านสู่ หมู่บ้านโออุจิจูคุ เป็นหมู่บ้านโบราณสมัยเอโดะ หมู่บ้านแห่งนี้เป็นเสมือนแหล่งที่พัก ตั้งขนาบข้างถนนหลักที่มีชื่อว่าถนนชิโมสึเคะ (Shimotsuke) ถนนเส้นนี้เคยเป็นเส้นทางหลักในการคมนาคมและการค้า เชื่อมต่อระหว่างอาณาจักรไอสึ (Aizu city ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัด Fukushima และจังหวัด Niigata) และเมืองอิไมชิ (Imaichi จังหวัด Tochigi)

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              นำท่าน นั่งรถไฟชินคันเซ็น หรือรถไฟหัวกระสุน ได้ชื่อว่าเป็นรถไฟที่มีความเร็วสูงติดอันดับโลก โดยมีความเร็วถึง 240 ก.ม./ชั่วโมง จากนั้นให้ท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ เป็นย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของกรุงโตเกียวให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้านานาชนิด ไม่ว่าจะเป็น กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้า เครื่องสำอาง สินค้าแบรนด์เนม ของกิน และอื่นๆอีกมากมาย

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พิเศษ ลิ้มรสปิ้งย่างร้านดัง ROKKASEN ลิ้มรสเนื้อวัวเลิศรสระดับพรีเมี่ยมและขาปูยักษ์พร้อมเมนูอีกมากมายที่ให้ทานอย่างไม่อั้น พร้อมเครื่องดื่มซอฟดริ้งและแอลกอฮอล์

ท่านเข้าสู่ที่พัก AKASAKA EXCEL TOKYU HOTEL หรือเทียบเท่า

https://www.tokyuhotels.co.jp/akasaka-e/index.html

 

วันที่แปด     โตเกียว – วัดอาซะกุซ่า – ห้างอิออน – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ วัดอาซะกุซ่า วัดที่เก่าแก่ที่สุดในโตเกียว ภายในประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมทองคำที่  ชาวญี่ปุ่นนิยมมาสักการะบูชา และพากันมาเที่ยวชมความยิ่งใหญ่ของโคมไฟขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย

บ่าย              ให้ท่านอิสระกับย่านช้อปปิ้งของเมืองนาริตะที่ห้างสรรพสินค้า ชื่อดัง ห้างอิออน แหล่งใหญ่รวบรวมสินค้าหลากหลายชนิดรอให้ท่านเลือกซื้อ อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่น นำสมัย กระเป๋า รองเท้า เครื่องสำอาง ของที่ระลึก เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ให้ท่านอิสระในการเลือกซื้อของฝาก และสินค้าที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่นก่อนกลับกรุงเทพฯ ได้เวลาอันสมควร เดินทางสู่ สนามบินนาริตะ

17.25 น.        ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 677

22.30 น.        เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ