ทัวร์เดือนมิถุนายน

ประเทศ:
วันที่เดินทาง:
วันที่เดินทางกลับ:
ทัวร์ไต้หวัน PINEAPPLE TAIWAN 6D 5N T04_2
 
ตั้งแต่: 7 พ.ค. 62
จนถึง: 29 ก.ย. 62
ราคา: 44900 บาท
รหัสทัวร์: T04_2
ทัวร์ไต้หวัน PINEAPPLE TAIWAN (เกาสง) 5D 4N T03_4
 
ตั้งแต่: 1 พ.ค. 62
จนถึง: 29 ก.ย. 62
ราคา: 39900 บาท
รหัสทัวร์: T03_4
ทัวร์ไต้หวัน PINEAPPLE TAIWAN 4D 3N T02_2
 
ตั้งแต่: 1 พ.ค. 62
จนถึง: 28 ก.ย. 62
ราคา: 34900 บาท
รหัสทัวร์: T02_2
ทัวร์ไต้หวัน PINEAPPLE TAIWAN 5D 4N T03_3
 
ตั้งแต่: 1 พ.ค. 62
จนถึง: 29 ก.ย. 62
ราคา: 39900 บาท
รหัสทัวร์: T03_3
ทัวร์ไต้หวัน ไหว้พระขอพร เที่ยวชมหมู่บ้านโบราณ PINEAPPLE CHIANGMAI-TAIWAN 4D 3N CNX_T4
 
ตั้งแต่: 2 ม.ค. 62
จนถึง: 27 เม.ย. 62
ราคา: 30900 บาท
รหัสทัวร์: CNX_T4