โปรแกรมทัวร์ใต้หวัน อาลีซาน

ประเทศ:
วันที่เดินทาง:
วันที่เดินทางกลับ:

ทัวร์ไต้หวัน บินตรงจากเชียงใหม่ ชมทะเลสาบสุริยันจันทรา 6วัน 5คืน PINEAPPLE CNX_T2

ตั้งแต่: 3 ก.ค. 61
จนถึง: 25 ธ.ค. 61
ราคา: 43900 บาท
รหัสทัวร์: CNX_T2

ทัวร์ไต้หวัน 6วัน 5คืน อุทยานเย๋หลิว+ทาโรโกะ+อาหลีซัน GRAND T03_2

ตั้งแต่: 27 เม.ย. 61
จนถึง: 31 ก.ค. 61
ราคา: 44900 บาท
รหัสทัวร์: T03_2