โปรแกรมทัวร์ราคาพิเศษ

ประเทศ:
วันที่เดินทาง:
วันที่เดินทางกลับ:

ทัวร์ไต้หวัน วัดกวนอู ชมวิวชั้น 89 ตึกไทเป 101 5วัน 4คืน PINEAPPLE CNX_T1

ตั้งแต่: 4 ก.ค. 61
จนถึง: 26 ธ.ค. 61
ราคา: 39500 บาท
รหัสทัวร์: CNX_T1