โปรแกรมเดินทางจากเชียงใหม่

ประเทศ:
วันที่เดินทาง:
วันที่เดินทางกลับ:

ทัวร์ไต้หวัน อุทยานเย๋หลิว+ทาโรโกะ 5วัน 4คืน T02_4

ตั้งแต่: 3 ต.ค. 61
จนถึง: 22 ธ.ค. 61
ราคา: 41900 บาท
รหัสทัวร์: T02_4

ทัวร์ไต้หวัน บินตรงจากเชียงใหม่ ชมทะเลสาบสุริยันจันทรา 6วัน 5คืน PINEAPPLE CNX_T2

ตั้งแต่: 3 ก.ค. 61
จนถึง: 25 ธ.ค. 61
ราคา: 43900 บาท
รหัสทัวร์: CNX_T2

ทัวร์ไต้หวัน วัดกวนอู ชมวิวชั้น 89 ตึกไทเป 101 5วัน 4คืน PINEAPPLE CNX_T1

ตั้งแต่: 4 ก.ค. 61
จนถึง: 26 ธ.ค. 61
ราคา: 39500 บาท
รหัสทัวร์: CNX_T1