โปรแกรมเดินทางจากเชียงใหม่

ประเทศ:
วันที่เดินทาง:
วันที่เดินทางกลับ:

ทัวร์สิงค์โปร์ RAMBUTAN CHIANGMAI-SINGAPORE 3D2N CNX_S1

ตั้งแต่: 6 ก.ค. 61
จนถึง: 30 ธ.ค. 61
ราคา: 25900 บาท
รหัสทัวร์: CNX_S1