ประเทศ:
วันที่เดินทาง:
วันที่เดินทางกลับ:

ทัวร์มาเลเซีย CHIANGMAI-MALAYSIA 4D 3N CNX_MA2

 
ตั้งแต่: 13 พ.ค. 62
จนถึง: 28 ก.ค. 62
ราคา: 18900 บาท
รหัสทัวร์: CNX_MA2

ทัวร์มาเลเซีย CHIANGMAI-MALAYSIA -LEGOLAND 5D4N CNX_MA3

 
ตั้งแต่: 10 เม.ย. 62
จนถึง: 25 ก.ย. 62
ราคา: 24900 บาท
รหัสทัวร์: CNX_MA3

RAMBUTANT CHIANGMAI-MALAYSIA 3D 2N CNX_MA1

 
ตั้งแต่: 16 ก.พ. 62
จนถึง: 18 ก.พ. 62
ราคา: 18900 บาท
รหัสทัวร์: CNX_MA1