โปรแกรมทัวร์นิวซีแลนด์เกาะเหนือ

ประเทศ:
วันที่เดินทาง:
วันที่เดินทางกลับ:

ทัวร์นิวซีแลนด์ KIWI NEW ZEALAND NORTH ISLAND 6D4N N01_4

ตั้งแต่: 6 มิ.ย. 61
จนถึง: 30 ก.ย. 61
ราคา: 75900 บาท
รหัสทัวร์: N01_4

ทัวร์นิวซีแลนด์ KIWI NEW ZEALAND NORTH ISLAND 6D4N N01_5

ตั้งแต่: 9 ต.ค. 61
จนถึง: 20 ธ.ค. 61
ราคา: 72900 บาท
รหัสทัวร์: N01_5