โปรแกรมทัวร์นิวซีแลนด์เกาะใต้

ประเทศ:
วันที่เดินทาง:
วันที่เดินทางกลับ:
ทัวร์นิวซีแลนด์ นั่งกระเช้า ล่องเรือธารน้ำแข็ง KIWI NZ SOUTH ISLAND 7D5N (MILFORD SOUND) N01_3
 
ตั้งแต่: 12 เม.ย. 62
จนถึง: 18 เม.ย. 62
ราคา: 111900 บาท
รหัสทัวร์: N01_3
ทัวร์นิวซีแลนด์ KIWI NEW ZEALAND SOUTH ISLAND 7D/5N N01_1
 
ตั้งแต่: 7 ม.ค. 62
จนถึง: 28 เม.ย. 62
ราคา: 91900 บาท
รหัสทัวร์: N01_1