โปรแกรมเดินทางจากเชียงใหม่

ประเทศ:
วันที่เดินทาง:
วันที่เดินทางกลับ:

ทัวร์พม่า MANGO GRAND MYANMAR 6D5N (UB) CNX_M9

 
ตั้งแต่: 6 พ.ค. 62
จนถึง: 28 ก.ย. 62
ราคา: 32900 บาท
รหัสทัวร์: CNX_M9

ทัวร์พม่า MANGO MYANMAR BAGO 3D2N CNX_M7

 
ตั้งแต่: 3 พ.ค. 62
จนถึง: 27 ก.ย. 62
ราคา: 12900 บาท
รหัสทัวร์: CNX_M7

ทัวร์พม่า MANGO MYANMAR (ย่างกุ้ง – พระธาตุอินทร์แขวน – สิเรียม) 4D 3N CNX_M8

 
ตั้งแต่: 5 พ.ค. 62
จนถึง: 25 ก.ย. 62
ราคา: 16900 บาท
รหัสทัวร์: CNX_M8