โปรแกรมทัวร์ เดือนมกราคม 2562

ประเทศ:
วันที่เดินทาง:
วันที่เดินทางกลับ:
ทัวร์ญี่ปุ่น ซัปโปโร ฮาโกดาเตะ 6วัน 4คืน (SNOW ACTIVITY) J13_2
 
ตั้งแต่: 19 ม.ค. 62
จนถึง: 24 ม.ค. 62
ราคา: 54900 บาท
รหัสทัวร์: J13_2
ทัวร์ญี่ปุ่น คิโรโระ สกีรีสอร์ท 6วัน 4คืน (SNOW ACTIVITY) J13_1
 
ตั้งแต่: 7 ม.ค. 62
จนถึง: 12 ม.ค. 62
ราคา: 58500 บาท
รหัสทัวร์: J13_1
ทัวร์ญี่ปุ่น ซัปโปโร ฟูราโน่ 6วัน 4คืน (2 FEST) J15_2
 
ตั้งแต่: 26 ม.ค. 62
จนถึง: 31 ม.ค. 62
ราคา: 56900 บาท
รหัสทัวร์: J15_2
ทัวร์ญี่ปุ่น รวมทุกอย่างเที่ยวโอกินาว่า นั่งเรือท้องกระจก APPLE BEST OF OKINAWA 6D 3N ( FIRST SAKURA ) JP04_1
 
ตั้งแต่: 25 ม.ค. 62
จนถึง: 30 ม.ค. 62
ราคา: 31900 บาท
รหัสทัวร์: JP04_1
ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ชิโตเซ่ เที่ยวฤดูหิมา ไปกับสายการบินไทย 6วัน 4คืน JP02_2
 
ตั้งแต่: 22 ม.ค. 62
จนถึง: 27 ม.ค. 62
ราคา: 49900 บาท
รหัสทัวร์: JP02_2
ทัวร์ญี่ปุ่น APPLE FIRST TOUCH THEME PARK 7D 5N (SKI+STRAWBERRY) J10_1
 
ตั้งแต่: 7 ม.ค. 62
จนถึง: 13 ม.ค. 62
ราคา: 64900 บาท
รหัสทัวร์: J10_1
ทัวร์ญี่ปุ่น นั่งชินคันเซ็น เที่ยวเกียวโต โตเกียว 6วัน 4คืน ( DELIGHT ) JP09_1
 
ตั้งแต่: 8 ม.ค. 62
จนถึง: 13 ม.ค. 62
ราคา: 49900 บาท
รหัสทัวร์: JP09_1
ทัวร์ญี่ปุ่น APPLE SAPPORO SOUNKYO 6D/4N (SNOW ACTIVITY) J15_1
 
ตั้งแต่: 1 ม.ค. 62
จนถึง: 6 ม.ค. 62
ราคา: 66900 บาท
รหัสทัวร์: J15_1
ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ฟูราโน่ อาซาฮิคาว่า เทศกาลหิมะสุดโรแมนติก 6วัน 4คืน JP02_1
 
ตั้งแต่: 9 ม.ค. 62
จนถึง: 14 ม.ค. 62
ราคา: 54900 บาท
รหัสทัวร์: JP02_1
ทัวร์ญี่ปุ่น เล่นสกีที่ฟูจิเท็น เดินเล่นย่านชินจูกุ APPLE TAKAYAMA HERITAGE 6D 4N (MINI) J39_1
 
ตั้งแต่: 12 ม.ค. 62
จนถึง: 28 มี.ค. 62
ราคา: 48900 บาท
รหัสทัวร์: J39_1
ทัวร์ญี่ปุ่น APPLE KANSAI FREEDOM 5D 3N J38_1
 
ตั้งแต่: 5 ม.ค. 62
จนถึง: 27 มี.ค. 62
ราคา: 36900 บาท
รหัสทัวร์: J38_1
ทัวร์ญี่ปุ่น APPLE FIRST TOUCH THEME PARK 7D 5N (SKI+STRAWBERRY) J10_2
 
ตั้งแต่: 26 ม.ค. 62
จนถึง: 1 ก.พ. 62
ราคา: 63900 บาท
รหัสทัวร์: J10_2