โปรแกรมทัวร์ เดือนมกราคม 2562

ประเทศ:
วันที่เดินทาง:
วันที่เดินทางกลับ:
ทัวร์ญี่ปุ่น ชมเมืองเก่าซันมาชิซูจิ เล่นสโนว์พาร์ค APPLE NAGOYA TAKAYAMA 6D3N (SKI + STAW + ILLU) J34_1
 
ตั้งแต่: 8 ม.ค. 62
จนถึง: 24 มี.ค. 62
ราคา: 47900 บาท
รหัสทัวร์: J34_1
ทัวร์ญี่ปุ่น เล่นสกีที่ฟูจิเท็น เดินเล่นย่านชินจูกุ APPLE TAKAYAMA HERITAGE 6D 4N (MINI) J39_1
 
ตั้งแต่: 12 ม.ค. 62
จนถึง: 28 มี.ค. 62
ราคา: 48900 บาท
รหัสทัวร์: J39_1
ทัวร์ญี่ปุ่น APPLE REAL KYUSHU 5D3N (MINI) J37_2
 
ตั้งแต่: 5 ม.ค. 62
จนถึง: 27 มี.ค. 62
ราคา: 42900 บาท
รหัสทัวร์: J37_2
ทัวร์ญี่ปุ่น APPLE OSAKA TOKYO HILIGHT 6D 3N (SKI+STRAW) J36_1
 
ตั้งแต่: 8 ม.ค. 62
จนถึง: 24 มี.ค. 62
ราคา: 47500 บาท
รหัสทัวร์: J36_1
ทัวร์ญี่ปุ่น APPLE NIKKO FUJI TOKYO 5D 3N (KAMAKURA FESTIVAL) J35_1
 
ตั้งแต่: 27 ม.ค. 62
จนถึง: 7 มี.ค. 62
ราคา: 47900 บาท
รหัสทัวร์: J35_1
ทัวร์ญี่ปุ่น APPLE TOHOKU SNOW MONSTER 7D 4N (STRAWBERRY) J30_1
 
ตั้งแต่: 19 ม.ค. 62
จนถึง: 25 ม.ค. 62
ราคา: 59900 บาท
รหัสทัวร์: J30_1
ทัวร์ญี่ปุ่น APPLE FIRST TOUCH THEME PARK 7D 5N (SKI+STRAWBERRY) J10_2
 
ตั้งแต่: 26 ม.ค. 62
จนถึง: 1 ก.พ. 62
ราคา: 63900 บาท
รหัสทัวร์: J10_2
ทัวร์ญี่ปุ่น APPLE FIRST TOUCH THEME PARK 7D 5N (SKI+STRAWBERRY) J10_1
 
ตั้งแต่: 7 ม.ค. 62
จนถึง: 13 ม.ค. 62
ราคา: 64900 บาท
รหัสทัวร์: J10_1
ทัวร์ญี่ปุ่น APPLE FIRST TOUCH 7D5N (SKI+STRAW) J01_2
 
ตั้งแต่: 26 ม.ค. 62
จนถึง: 2 ก.พ. 62
ราคา: 62900 บาท
รหัสทัวร์: J01_2
ทัวร์ญี่ปุ่น APPLE REAL KYUSHU 6D4N (KINGDOM OF LIGHT) J07_1
 
ตั้งแต่: 7 ม.ค. 62
จนถึง: 2 มี.ค. 62
ราคา: 61900 บาท
รหัสทัวร์: J07_1
ทัวร์ญี่ปุ่น APPLE TAKAYAMA HERITAGE 6D 4N (SKI+STRAWBERRY ) J05_2
 
ตั้งแต่: 12 ม.ค. 62
จนถึง: 14 มี.ค. 62
ราคา: 59900 บาท
รหัสทัวร์: J05_2
ทัวร์ญี่ปุ่น ทาคายาม่า โตเกียว ชิราคาวาโกะ ออนเซ็น 6วัน 4คืน APPLE (SKI+STRAWBERRY) J05_1
 
ตั้งแต่: 26 ม.ค. 59
จนถึง: 31 ม.ค. 62
ราคา: 59900 บาท
รหัสทัวร์: J05_1