โปรแกรมทัวร์เดือนมีนาคม

ประเทศ:
วันที่เดินทาง:
วันที่เดินทางกลับ:
[ EARLY BIRD ]ทัวร์ญี่ปุ่น APPLE OSAKA WAKAYAMA 6D4N (STRAWBERY+SAKURA) J26_2
 
ตั้งแต่: 26 มี.ค. 62
จนถึง: 31 มี.ค. 62
ราคา: 63900 บาท
รหัสทัวร์: J26_2
[ EARLY BIRD ]ทัวร์ญี่ปุ่น APPLE TOKYO NIKKO FUJI SAKURA 7D 4N (DIGITAL ART MUSEUM) J03_3
 
ตั้งแต่: 25 มี.ค. 62
จนถึง: 31 มี.ค. 62
ราคา: 56900 บาท
รหัสทัวร์: J03_3
ทัวร์ญี่ปุ่น APPLE KANSAI FREEDOM 5D 3N J38_1
 
ตั้งแต่: 5 ม.ค. 62
จนถึง: 27 มี.ค. 62
ราคา: 36900 บาท
รหัสทัวร์: J38_1
ทัวร์ญี่ปุ่น เล่นสกีที่ฟูจิเท็น เดินเล่นย่านชินจูกุ APPLE TAKAYAMA HERITAGE 6D 4N (MINI) J39_1
 
ตั้งแต่: 12 ม.ค. 62
จนถึง: 28 มี.ค. 62
ราคา: 48900 บาท
รหัสทัวร์: J39_1
ทัวร์ญี่ปุ่น สนุกสนานกับกิจกรรมบนลานหิมะ APPLE SAPPORO SOUNKYO WINTER 6D4N J37_1
 
ตั้งแต่: 26 ม.ค. 62
จนถึง: 21 มี.ค. 62
ราคา: 48900 บาท
รหัสทัวร์: J37_1
ทัวร์ญี่ปุ่น ชมบ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติ พร้อมบุฟเฟต์ปิ้งย่าง APPLE REAL KYUSHU 5D3N (MINI) J37_2
 
ตั้งแต่: 5 ม.ค. 62
จนถึง: 27 มี.ค. 62
ราคา: 42900 บาท
รหัสทัวร์: J37_2
ทัวร์ญี่ปุ่น แช่ออนเซ็น กินขาปูยักษ์ ที่โอซาก้า APPLE KANSAI WONDER 5D 3N J38_2
 
ตั้งแต่: 5 ม.ค. 62
จนถึง: 27 มี.ค. 62
ราคา: 42895 บาท
รหัสทัวร์: J38_2
ทัวร์ญี่ปุ่น ชมกังดัม เล่นสกีหิมะ สโนว์ทาวน์เยติ APPLE OSAKA TOKYO HILIGHT 6D 3N (SKI+STRAW) J36_1
 
ตั้งแต่: 8 ม.ค. 62
จนถึง: 24 มี.ค. 62
ราคา: 47500 บาท
รหัสทัวร์: J36_1
ทัวร์ญี่ปุ่น ชมเมืองเก่าซันมาชิซูจิ เล่นสโนว์พาร์ค APPLE NAGOYA TAKAYAMA 6D3N (SKI + STAW + ILLU) J34_1
 
ตั้งแต่: 8 ม.ค. 62
จนถึง: 24 มี.ค. 62
ราคา: 47900 บาท
รหัสทัวร์: J34_1
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวเทศกาลหิมะ 1 ปีมีครั้งเดียว APPLE NIKKO FUJI TOKYO 5D 3N (KAMAKURA FESTIVAL) J35_1
 
ตั้งแต่: 27 ม.ค. 62
จนถึง: 7 มี.ค. 62
ราคา: 47900 บาท
รหัสทัวร์: J35_1
ทัวร์ญี่ปุ่น ชมปราสามฮิเมจิ เที่ยวเมืองเก่าและศาลเจ้า APPLE KYUSHU HIROSHIMA OSAKA 6D4N J31_1
 
ตั้งแต่: 12 ม.ค. 62
จนถึง: 28 มี.ค. 62
ราคา: 48500 บาท
รหัสทัวร์: J31_1
ทัวร์ญี่ปุ่น APPLE TAKAYAMA HERITAGE 6D 4N (SKI+STRAWBERRY ) J05_2
 
ตั้งแต่: 12 ม.ค. 62
จนถึง: 14 มี.ค. 62
ราคา: 59900 บาท
รหัสทัวร์: J05_2