โปรแกรมทัวร์เดือนกุมภาพันธ์

ประเทศ:
วันที่เดินทาง:
วันที่เดินทางกลับ:
ทัวร์ญี่ปุ่น บุฟเฟต์ชาบู เล่นสกีที่ฟูจิ APPLE FIRST TOUCH 7D 5N (SKI+STRAW+KAWASUSAKURA) J01_3
 
ตั้งแต่: 13 ก.พ. 62
จนถึง: 19 ก.พ. 62
ราคา: 60900 บาท
รหัสทัวร์: J01_3
ทัวร์ญี่ปุ่น ชมเมืองเก่าซันมาชิซูจิ เล่นสโนว์พาร์ค APPLE NAGOYA TAKAYAMA 6D3N (SKI + STAW + ILLU) J34_1
 
ตั้งแต่: 8 ม.ค. 62
จนถึง: 24 มี.ค. 62
ราคา: 47900 บาท
รหัสทัวร์: J34_1
ทัวร์ญี่ปุ่น เล่นสกีที่ฟูจิเท็น เดินเล่นย่านชินจูกุ APPLE TAKAYAMA HERITAGE 6D 4N (MINI) J39_1
 
ตั้งแต่: 12 ม.ค. 62
จนถึง: 28 มี.ค. 62
ราคา: 48900 บาท
รหัสทัวร์: J39_1
ทัวร์ญี่ปุ่น พักโรงแรม4ดาว พร้อมกิจกรรมมากมาย APPLE SAPPORO HAKODATE 7D5N (SKI+OTARU SNOW LIGHT) J13_3
 
ตั้งแต่: 13 ก.พ. 62
จนถึง: 19 ก.พ. 62
ราคา: 66500 บาท
รหัสทัวร์: J13_3
ทัวร์ญี่ปุ่น สัมผัสทรายร้อน พร้อมล่องเรือ APPLE REAL KYUSHU 6D4N (KINGDOM OF LIGHT) J07_2
 
ตั้งแต่: 15 ก.พ. 62
จนถึง: 20 ก.พ. 62
ราคา: 55900 บาท
รหัสทัวร์: J07_2
ทัวร์ญี่ปุ่น เล่นสโนว์ ชมวิวพักผ่อน บุฟเฟต์ชาบู APPLE SAPPORO HAKODATE 6D 4N (SNOW ACTIVITY) J13_4
 
ตั้งแต่: 23 ก.พ. 62
จนถึง: 28 ก.พ. 62
ราคา: 58900 บาท
รหัสทัวร์: J13_4
ทัวร์ญี่ปุ่น APPLE SAPPORO FURANO SKI RESORT 6D 4N (2 FESTIVAL) J11_5
 
ตั้งแต่: 14 ก.พ. 62
จนถึง: 19 ก.พ. 62
ราคา: 57900 บาท
รหัสทัวร์: J11_5
ทัวร์ญี่ปุ่น APPLE TAKAYAMA HERITAGE 6D 4N (ILLUMINATION+SKI+STRAWBERRY) J05_3
 
ตั้งแต่: 15 ก.พ. 62
จนถึง: 20 ก.พ. 62
ราคา: 56900 บาท
รหัสทัวร์: J05_3
ทัวร์ญี่ปุ่น APPLE TOKYO FUJI 5D 3N (SKI+STRAWBERRY+KAWAZU) J03_1
 
ตั้งแต่: 16 ก.พ. 62
จนถึง: 20 ก.พ. 62
ราคา: 42900 บาท
รหัสทัวร์: J03_1
ทัวร์ญี่ปุ่น APPLE REAL KYUSHU 5D3N (MINI) J37_2
 
ตั้งแต่: 5 ม.ค. 62
จนถึง: 27 มี.ค. 62
ราคา: 42900 บาท
รหัสทัวร์: J37_2
ทัวร์ญี่ปุ่น APPLE OSAKA TOKYO HILIGHT 6D 3N (SKI+STRAW) J36_1
 
ตั้งแต่: 8 ม.ค. 62
จนถึง: 24 มี.ค. 62
ราคา: 47500 บาท
รหัสทัวร์: J36_1
ทัวร์ญี่ปุ่น APPLE NIKKO FUJI TOKYO 5D 3N (KAMAKURA FESTIVAL) J35_1
 
ตั้งแต่: 27 ม.ค. 62
จนถึง: 7 มี.ค. 62
ราคา: 47900 บาท
รหัสทัวร์: J35_1