ทัวร์ญี่ปุ่น..ชมกำแพงหิมะ

ประเทศ:
วันที่เดินทาง:
วันที่เดินทางกลับ:
ทัวร์ญี่ปุ่น APPLE TAKAYAMA JAPAN APLS (PINK MOSS+TULIP) 7D 5N J16_8
 
ตั้งแต่: 6 พ.ค. 62
จนถึง: 12 พ.ค. 62
ราคา: 67900 บาท
รหัสทัวร์: J16_8
ทัวร์ญี่ปุ่น APPLE TAKAYAMA JAPAN ALPS (PINK MOSS) 6D 4N J16_9
 
ตั้งแต่: 14 พ.ค. 62
จนถึง: 19 พ.ค. 62
ราคา: 63900 บาท
รหัสทัวร์: J16_9
ทัวร์ญี่ปุ่น APPLE TAKAYAMA JAPAN ALPS (CHERRY PICKING) 6D 4N J16_11
 
ตั้งแต่: 3 มิ.ย. 62
จนถึง: 20 มิ.ย. 62
ราคา: 62900 บาท
รหัสทัวร์: J16_11
ทัวร์ญี่ปุ่น APPLE TAKAYAMA JAPAN ALPS 7D 5N J16_10
 
ตั้งแต่: 20 พ.ค. 62
จนถึง: 26 พ.ค. 62
ราคา: 66900 บาท
รหัสทัวร์: J16_10