โปรแกรมเดินทางจากเชียงใหม่

ประเทศ:
วันที่เดินทาง:
วันที่เดินทางกลับ:
ทัวร์ญี่ปุ่น APPLE TAKAYAMA HERITAGE 7D5N CNX_J05_1
 
ตั้งแต่: 13 พ.ค. 62
จนถึง: 28 ก.ค. 62
ราคา: 56900 บาท
รหัสทัวร์: CNX_J05_1
ทัวร์ไต้หวัน PINEAPPLE CHIANGMAI-TAIWAN 4D 3N CNX_T6
 
ตั้งแต่: 1 พ.ค. 62
จนถึง: 28 ก.ย. 62
ราคา: 30900 บาท
รหัสทัวร์: CNX_T6
ทัวร์ไต้หวัน PINEAPPLE CHIANGMAI-TAIWAN 5D 4N CNX_T7
 
ตั้งแต่: 1 พ.ค. 62
จนถึง: 29 ก.ย. 62
ราคา: 35900 บาท
รหัสทัวร์: CNX_T7
ทัวร์ไต้หวัน ไหว้พระขอพร เที่ยวชมหมู่บ้านโบราณ PINEAPPLE CHIANGMAI-TAIWAN 4D 3N CNX_T4
 
ตั้งแต่: 2 ม.ค. 62
จนถึง: 27 เม.ย. 62
ราคา: 30900 บาท
รหัสทัวร์: CNX_T4