โปรแกรมเดินทางจากเชียงใหม่

ประเทศ:
วันที่เดินทาง:
วันที่เดินทางกลับ:

ทัวร์เกาหลี DELIGHT KOREA WONER 5D3N CNX_DELIGHT

 
ตั้งแต่: 29 พ.ค. 62
จนถึง: 20 มิ.ย. 62
ราคา: 28500 บาท
รหัสทัวร์: KOREA_DELIGHT

ทัวร์เวียดนาม BANANA HANOI SAPA 4D3N (FD) CNX_V8

 
ตั้งแต่: 13 ก.ค. 62
จนถึง: 22 ธ.ค. 62
ราคา: 20900 บาท
รหัสทัวร์: CNX_V8

ทัวร์เวียดนาม BANANA CNX DANAG BANA HILL 4D3N CNX_V7

 
ตั้งแต่: 6 มิ.ย. 62
จนถึง: 22 ธ.ค. 62
ราคา: 21900 บาท
รหัสทัวร์: CNX_V7

ทัวร์พม่า MANGO เชียงใหม่ ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน 3D2N CNX_M10

 
ตั้งแต่: 17 พ.ค. 62
จนถึง: 29 ก.ย. 62
ราคา: 17900 บาท
รหัสทัวร์: CNX_M10

ทัวร์ญี่ปุ่น APPLE KANSAI WONDER 5D 3N (OPTION USJ) CNX_J09

 
ตั้งแต่: 21 ส.ค. 62
จนถึง: 27 ต.ค. 62
ราคา: 42900 บาท
รหัสทัวร์: CNX_J09

ทัวร์ญี่ปุ่น APPLE TOKYO WONDER 5D 3N CNX_J08

 
ตั้งแต่: 14 ส.ค. 62
จนถึง: 27 ต.ค. 62
ราคา: 44900 บาท
รหัสทัวร์: CNX_J08

ทัวร์ญี่ปุ่น APPLE TAKAYAMA HERITAGE 7D5N CNX_J07

 
ตั้งแต่: 19 ส.ค. 62
จนถึง: 29 ก.ย. 62
ราคา: 57900 บาท
รหัสทัวร์: CNX_J07

ทัวร์ญี่ปุ่น APPLE FIRST TOUCH 6D 4N (CX) CNX_J06

 
ตั้งแต่: 3 ส.ค. 62
จนถึง: 24 ต.ค. 62
ราคา: 52900 บาท
รหัสทัวร์: CNX_J06

ทัวร์พม่า MANGO GRAND MYANMAR 6D5N (UB) CNX_M9

 
ตั้งแต่: 6 พ.ค. 62
จนถึง: 28 ก.ย. 62
ราคา: 32900 บาท
รหัสทัวร์: CNX_M9

ทัวร์ไต้หวัน PINEAPPLE CHIANGMAI-TAIWAN 4D 3N CNX_T6

 
ตั้งแต่: 1 พ.ค. 62
จนถึง: 28 ก.ย. 62
ราคา: 30900 บาท
รหัสทัวร์: CNX_T6

ทัวร์ไต้หวัน PINEAPPLE CHIANGMAI-TAIWAN 5D 4N CNX_T7

 
ตั้งแต่: 1 พ.ค. 62
จนถึง: 29 ก.ย. 62
ราคา: 35900 บาท
รหัสทัวร์: CNX_T7

ทัวร์พม่า MANGO MYANMAR (ย่างกุ้ง – พระธาตุอินทร์แขวน – สิเรียม) 4D 3N CNX_M8

 
ตั้งแต่: 5 พ.ค. 62
จนถึง: 25 ก.ย. 62
ราคา: 16900 บาท
รหัสทัวร์: CNX_M8

ทัวร์เกาหลี STRAWBERRY CHAINGMAI KOREA SORAK SUMMER 5D3N CNX_K2_2

 
ตั้งแต่: 8 พ.ค. 62
จนถึง: 27 ก.ย. 62
ราคา: 37900 บาท
รหัสทัวร์: CNX_K2_2