โปรแกรมเดินทางจากเชียงใหม่

ประเทศ:
วันที่เดินทาง:
วันที่เดินทางกลับ:
ทัวร์ญี่ปุ่น APPLE TAKAYAMA HERITAGE 7D5N CNX_J05_1
 
ตั้งแต่: 13 พ.ค. 62
จนถึง: 28 ก.ค. 62
ราคา: 56900 บาท
รหัสทัวร์: CNX_J05_1
ทัวร์ไต้หวัน PINEAPPLE CHIANGMAI-TAIWAN 4D 3N CNX_T6
 
ตั้งแต่: 1 พ.ค. 62
จนถึง: 28 ก.ย. 62
ราคา: 30900 บาท
รหัสทัวร์: CNX_T6
ทัวร์ไต้หวัน PINEAPPLE CHIANGMAI-TAIWAN 5D 4N CNX_T7
 
ตั้งแต่: 1 พ.ค. 62
จนถึง: 29 ก.ย. 62
ราคา: 35900 บาท
รหัสทัวร์: CNX_T7
ทัวร์ญี่ปุ่น APPLE TOKYO WONDER 5D 3N CNX_J03_2
 
ตั้งแต่: 7 เม.ย. 62
จนถึง: 25 เม.ย. 62
ราคา: 45900 บาท
รหัสทัวร์: CNX_J03_2
ทัวร์ญี่ปุ่น APPLE KANSAI WONDER 5D 3N (OPTION USJ) CNX_J04_2
 
ตั้งแต่: 7 เม.ย. 62
จนถึง: 25 เม.ย. 62
ราคา: 44900 บาท
รหัสทัวร์: CNX_J04_2
ทัวร์ญี่ปุ่น บินจากเชียงใหม่ ท่องเที่ยวครบทุกไฮไลท์ APPLE FIRST TOUCH 6D 4N (CX) CNX_J2_2
 
ตั้งแต่: 6 เม.ย. 62
จนถึง: 25 เม.ย. 62
ราคา: 54900 บาท
รหัสทัวร์: CNX_J2_2
ทัวร์ไต้หวัน ชมหอที่ระลึกเจียงไคเช็ค นั่งเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา PINEAPPLE CHIANGMAI-TAIWAN 5D 4N CNX_T5
 
ตั้งแต่: 2 ม.ค. 62
จนถึง: 28 เม.ย. 62
ราคา: 35900 บาท
รหัสทัวร์: CNX_T5
ทัวร์ไต้หวัน ไหว้พระขอพร เที่ยวชมหมู่บ้านโบราณ PINEAPPLE CHIANGMAI-TAIWAN 4D 3N CNX_T4
 
ตั้งแต่: 2 ม.ค. 62
จนถึง: 27 เม.ย. 62
ราคา: 30900 บาท
รหัสทัวร์: CNX_T4
ทัวร์พม่า ไหว้พระธาตุอินทร์แขวน ชมพระราชวังบุเรงนอง MANGO MYANMAR (ย่างกุ้ง – พระธาตุอินทร์แขวน – สิเรียม) 4D 3N (UB) CNX_M1
 
ตั้งแต่: 10 ม.ค. 62
จนถึง: 1 พ.ค. 62
ราคา: 16900 บาท
รหัสทัวร์: CNX_M1
ทัวร์เวียดนาม BANANA HANOI HALONG SAPA 4D3N CNX_V1
 
ตั้งแต่: 4 พ.ย. 61
จนถึง: 27 มี.ค. 62
ราคา: 18900 บาท
รหัสทัวร์: CNX_V1
ทัวร์พม่า MANGO GRAND MYANMAR (ย่างกุ้ง-หงสาวดี-อินทร์เเขวน-พุกาม-มัณฑะเลย์-อินเล) 6D5N CNX_M5
 
ตั้งแต่: 4 ม.ค. 62
จนถึง: 1 พ.ค. 62
ราคา: 32900 บาท
รหัสทัวร์: CNX_M5
ทัวร์พม่า MANGO MYANMAR BAGO 3D2N CNX_M6
 
ตั้งแต่: 4 ม.ค. 62
จนถึง: 28 เม.ย. 62
ราคา: 12900 บาท
รหัสทัวร์: CNX_M6