โปรแกรมเดินทางจากเชียงใหม่

ประเทศ:
วันที่เดินทาง:
วันที่เดินทางกลับ:

ทัวร์ญี่ปุ่น APPLE TOKYO WONDER 5D 3N CNX_J08

 
ตั้งแต่: 14 ส.ค. 62
จนถึง: 27 ต.ค. 62
ราคา: 44900 บาท
รหัสทัวร์: CNX_J08

ทัวร์เวียดนาม BANANA HANOI SAPA 4D3N (FD) CNX_V8

 
ตั้งแต่: 13 ก.ค. 62
จนถึง: 22 ธ.ค. 62
ราคา: 20900 บาท
รหัสทัวร์: CNX_V8

ทัวร์เวียดนาม BANANA CNX DANAG BANA HILL 4D3N CNX_V7

 
ตั้งแต่: 6 มิ.ย. 62
จนถึง: 22 ธ.ค. 62
ราคา: 21900 บาท
รหัสทัวร์: CNX_V7

ทัวร์ญี่ปุ่น APPLE KANSAI WONDER 5D 3N (OPTION USJ) CNX_J09

 
ตั้งแต่: 21 ส.ค. 62
จนถึง: 27 ต.ค. 62
ราคา: 42900 บาท
รหัสทัวร์: CNX_J09

ทัวร์ญี่ปุ่น APPLE TAKAYAMA HERITAGE 7D5N CNX_J07

 
ตั้งแต่: 19 ส.ค. 62
จนถึง: 29 ก.ย. 62
ราคา: 57900 บาท
รหัสทัวร์: CNX_J07

ทัวร์ญี่ปุ่น APPLE FIRST TOUCH 6D 4N (CX) CNX_J06

 
ตั้งแต่: 3 ส.ค. 62
จนถึง: 24 ต.ค. 62
ราคา: 52900 บาท
รหัสทัวร์: CNX_J06

ทัวร์ไต้หวัน PINEAPPLE CHIANGMAI-TAIWAN 4D 3N CNX_T6

 
ตั้งแต่: 1 พ.ค. 62
จนถึง: 28 ก.ย. 62
ราคา: 30900 บาท
รหัสทัวร์: CNX_T6

ทัวร์ไต้หวัน PINEAPPLE CHIANGMAI-TAIWAN 5D 4N CNX_T7

 
ตั้งแต่: 1 พ.ค. 62
จนถึง: 29 ก.ย. 62
ราคา: 35900 บาท
รหัสทัวร์: CNX_T7