ทัวร์ญี่ปุ่น..เทศกาลหิมะ

ประเทศ:
วันที่เดินทาง:
วันที่เดินทางกลับ:

ทัวร์ญี่ปุ่น APPLE SAPPORO FURANO SKI RESORT (KAN KAN MURA FANTASY) 4-9 JAN 2020 J04_1

 
ตั้งแต่: 4 ม.ค. 63
จนถึง: 9 ม.ค. 63
ราคา: 54900 บาท
รหัสทัวร์: J04_1

ทัวร์ญี่ปุ่น APPLE SAPPORO ROMANTIC SNOW FESTIVAL 6D4N (3 FESTIVAL+FURANO SKI SESORT) 09-14 FEB 202 J11_3

 
ตั้งแต่: 9 ก.พ. 63
จนถึง: 14 ก.พ. 63
ราคา: 62900 บาท
รหัสทัวร์: J11_3

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO WINTER ( DELIGHT ) 6D 4N JP02_3

 
ตั้งแต่: 24 ม.ค. 63
จนถึง: 29 ม.ค. 63
ราคา: 49900 บาท
รหัสทัวร์: JP02_3

ทัวร์ญี่ปุ่น APPLE TOKYU TOHOKU SNOW MONSTER (KAMAKURAFESTIVAL) J30_2

 
ตั้งแต่: 8 ก.พ. 63
จนถึง: 14 ก.พ. 63
ราคา: 57900 บาท
รหัสทัวร์: J30_2

ทัวร์ญี่ปุ่น APPLE TOKYO TOHOKU SNOW MONSTER ( KAMAKURA FESTIVAL) J30_1

 
ตั้งแต่: 25 ม.ค. 63
จนถึง: 31 ม.ค. 63
ราคา: 56500 บาท
รหัสทัวร์: J30_1

ทัวร์ญี่ปุ่น APPLE SAPPORO HAKODATE SNOW FESTIVAL (SNOW ACTIVITY) ON 1-6 FEB’2 J11_1

 
ตั้งแต่: 1 ก.พ. 63
จนถึง: 6 ก.พ. 63
ราคา: 61900 บาท
รหัสทัวร์: J11_1

ทัวร์ญี่ปุ่น APPLE SAPPORO ROMANTIC SNOW FESTIVAL 6D4N (4 FESTIVAL+SNOW ACTIVITY) 03-08 FEB 2020 J11_2

 
ตั้งแต่: 3 ก.พ. 63
จนถึง: 8 ก.พ. 63
ราคา: 58900 บาท
รหัสทัวร์: J11_2

ทัวร์ญี่ปุ่น APPLE SAPPORO ICE BREAKER SNOW FESTIVAL 7D5N (TG) 09-15 FEB 2020 (KIRORO SKI RESORT) J11_4

 
ตั้งแต่: 9 ก.พ. 63
จนถึง: 15 ก.พ. 63
ราคา: 67900 บาท
รหัสทัวร์: J11_4

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO SNOW FESTIVAL ( 3 FESTIVAL ) 6D 4N JP02_4

 
ตั้งแต่: 4 ก.พ. 63
จนถึง: 9 ก.พ. 63
ราคา: 61900 บาท
รหัสทัวร์: JP02_4

ทัวร์ญี่ปุ่น APPLE TOKYO KUSATSU NIKKO (SKI + KAMAKURA FEST + ART MUSEUM) J03_1

 
ตั้งแต่: 25 ม.ค. 63
จนถึง: 31 ม.ค. 63
ราคา: 53900 บาท
รหัสทัวร์: J03_1

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO SNOW FESTIVAL ( ICE BREAKER ) 6D 4N JP02_2

 
ตั้งแต่: 5 ก.พ. 63
จนถึง: 10 ก.พ. 63
ราคา: 60900 บาท
รหัสทัวร์: JP02_2

ทัวร์ญี่ปุ่น APPLE HOKKAIDO FURANO ROMANCE 6D 4N JP02_1

 
ตั้งแต่: 9 ม.ค. 63
จนถึง: 14 ม.ค. 63
ราคา: 54900 บาท
รหัสทัวร์: JP02_1