โปรแกรมทัวร์ราคาพิเศษ

ประเทศ:
วันที่เดินทาง:
วันที่เดินทางกลับ:

ทัวร์จีน ชมพระราชวังกับทะเลสาบแสนสวน กับโปรแกรมBEST OF BEIJING 5D 4N C01_9

 
ตั้งแต่: 6 มี.ค. 62
จนถึง: 25 ส.ค. 62
ราคา: 45900 บาท
รหัสทัวร์: C01_9

ทัวร์จีน ชมหอเทียนถาน เที่ยวชมจตุรัสเทียนอันเหมิน กับโปรแกรม PEACH BEIJING 5D 4N C01_8

 
ตั้งแต่: 5 มี.ค. 62
จนถึง: 25 ส.ค. 62
ราคา: 41900 บาท
รหัสทัวร์: C01_8