เมษายน

ประเทศ:
วันที่เดินทาง:
วันที่เดินทางกลับ:

ทัวร์จีน ฉางซา ชมเมืองโบราณเฟิ่งหวง ขึ้นลงกระเช้ายาวที่สุดในโลกที่เทียนเหมินซาน 5วัน 4คืน C05_1

 
ตั้งแต่: 1 เม.ย. 63
จนถึง: 20 ธ.ค. 63
ราคา: 39500 บาท
รหัสทัวร์: C05_1

ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ชมวิวตึกเซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์ชั้นที่ 118 นมัสการพระพุทธรูปหยกขาว C04_1

 
ตั้งแต่: 1 เม.ย. 63
จนถึง: 20 ธ.ค. 63
ราคา: 39900 บาท
รหัสทัวร์: C04_1

ทัวร์จีน ปักกิ่ง ชมกายกรรมปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน สนามกีฬาโอลิมปิค 5วัน4คืน C01_2

 
ตั้งแต่: 29 ม.ค. 63
จนถึง: 26 เม.ย. 63
ราคา: 43900 บาท
รหัสทัวร์: C01_2

ทัวร์จีน ปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังโบราณ กำแพงเมืองจีน 5วัน4คืน C01_1

 
ตั้งแต่: 29 ม.ค. 63
จนถึง: 26 เม.ย. 63
ราคา: 40900 บาท
รหัสทัวร์: C01_1