โปรแกรมเดินทางจากเชียงใหม่

ประเทศ:
วันที่เดินทาง:
วันที่เดินทางกลับ:

ทัวร์จีน PEACH CHANGMAI-HONGKONG 5D 4N CNX_H2

ตั้งแต่: 9 ต.ค. 61
จนถึง: 25 ธ.ค. 61
ราคา: 29900 บาท
รหัสทัวร์: CNX_H2

ทัวร์จีน PEACH CHIANGMAI-HONGKONG 5D4N CNX_H1

ตั้งแต่: 3 ก.ค. 61
จนถึง: 29 ก.ย. 61
ราคา: 25900 บาท
รหัสทัวร์: CNX_H1

PEACH KUNMING-LIJIANG-SHANGRILA 6D 5N CNX_C1_1

ตั้งแต่: 2 ก.ค. 61
จนถึง: 24 ธ.ค. 61
ราคา: 33900 บาท
รหัสทัวร์: CNX_C1_1

PEACH CHIANGMAI – KUNMING 5D 4N CNX_C1

ตั้งแต่: 11 ก.ค. 61
จนถึง: 26 ธ.ค. 61
ราคา: 31900 บาท
รหัสทัวร์: CNX_C1