เอกสารขอวีซ่า วิธีการกรอกใบขาเข้าไต้หวัน

ในส่วนของประเทศไทย ภายใต้การสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างเต็มที่ จากภาครัฐผู้ประกอบการด้านท่องเที่ยวและสายการบินต่างๆ ทำให้นักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางไปไต้หวันเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากสถิติเดือนมกราคม ปี 2562 พบว่า มีนักท่องเที่ยวไทย จำนวน 140,925 คนเดินทางไปเที่ยวไต้หวัน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนถึง 25% โดยในปี 2562 เดือนมกราคม มีนักท่องเที่ยวชาวไทย จำนวน 27,164 คน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 16.44% เดือนกุมภาพันธ์ มีนักท่องเที่ยวชาวไทย จำนวน 28,829 คน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 57.66% เดือนมีนาคม มีนักท่องเที่ยวชาวไทย จำนวน 42,649 คน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 26% และในเดือนเมษายน มีนักท่องเที่ยวชาวไทย จำนวน 42,283 คน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 23.92%

จากข้อมูลข้างต้น แสดงให้เห็นว่าการท่องเที่ยวมีการเติบโตอย่างชัดเจน จากการที่สื่อต่างๆ ได้นำเสนอข้อมูลด้านการท่องเที่ยวอย่างแพร่หลาย และผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวสนับสนุนอย่างเต็มที่นั้น ทั้งนี้มีการคาดการณ์ว่าตลาดนักท่องเที่ยวไทยนั้นยังคงสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง

หลังจากที่ทางรัฐบาลได้ประกาศขยายยกเว้นการขอวีซ่าให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทย ระหว่าง วันที่ 1 สิงหาคม 2562 – 31 กรกฎาคม 2563 นั้น คงเป็นที่ทราบกันดีแล้ว

วันนี้จะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนในการเตรียมเอกสารสำคัญต่างๆ ในการเดินทางเข้าไต้หวัน (กรณียกเว้นวีซ่า) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เราควรเตรียมเอกสารต่างๆ ที่จะยืนยันให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไต้หวันได้มั่นใจว่าเราจะเดินทางออกจากไต้หวันเมื่อครบกำหนดเวลา มีการงานที่มั่นคงเชื่อถือได้ และสิ่งสำคัญที่คุณต้องเตรียมในการเดินทางเข้าไต้หวัน มีดังนี้

หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุการใช้งานเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ หรือตั๋วเครื่องบินที่จะเดินทางไปยังประเทศที่ 3 (กรณีที่ไม่ได้กลับประเทศไทย)

ไม่เป็นบุคคลต้องห้ามเข้าเมือง
ใบจองโรงแรม/ที่พัก หรือข้อมูลที่อยู่ของคนที่เราไปพักอาศัยด้วย
เอกสารทางการเงิน เช่น เงินสด บัตรเครดิต และหนังสือรับรองทางการเงิน เป็นต้น

ตัวอย่าง : วิธีการกรอกใบขาเข้าไต้หวันแบบออนไลน์ (กรณียกเว้นวีซ่า)

 

วิธีกรอกใบขาเข้ามี 2 แบบ คือ

กรอกใบขาเข้า ( Arrival Card ) แบบออนไลน์ (ล่วงหน้า 30 วันก่อนเดินทาง) คุณสามารถ

เข้าไปกรอกข้อมูลออนไลน์ได้ที่ http://oa1.immigration.gov.tw/nia_acard/acardAddAction.action

กรอกใบขาเข้า แบบในกระดาษ (พนักงานจะแจกให้ก่อนขึ้นเครื่อง)

ตัวอย่าง : วิธีการกรอกใบขาเข้าไต้หวันแบบกระดาษ (กรณียกเว้นวีซ่า)

ดังนั้น หากคุณเคยคิดว่าการท่องเที่ยวไปประเทศไต้หวันนั้นยุ่งยาก วันนี้คุณไม่ต้องวิตกกังวลอีกต่อไป เพียงแค่คุณเตรียมเอกสารให้ครบตามขั้นตอนที่เราแนะนำเพียงแค่เท่านี้ คุณก็เตรียมตัวออกเดินทางท่องเที่ยวในไต้หวันให้เพลิดเพลินกันได้เลย

เครดิตข้อมูล : https://www.khaosod.co.th/special-stories/news_2674304