เยือนญี่ปุ่น ไปสักการะศาลเจ้าอิเสะ อายุพันปี

ศาลเจ้าแห่งแรกของญี่ปุ่น เป็นที่ท่องเที่ยวญี่ปุ่นที่สำคัญ ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศ และยังเป็นที่ประดิษฐานของ “อามะเทระสึ โอมิคามิ” เทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์ หรือเทพแห่งแสงสว่าง มีอายุนับ 2,000 ปี เลยทีเดียว ถือว่าเป็นสถานที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ใครที่มีโอกาสเดินทางมา ทัวร์ญี่ปุ่น เราอยากใหคุณลองเดินทางแวะมาสักการะไหว้พระที่ศาลแห่งอันศักดิ์สิทธิ์ ที่นี่เป็นยังแหล่งโบราณสถานที่ถือว่าเป็นแหล่งศูนย์รวมจิตใจศาลเจ้าอิเสะ-จิงกุ (Ise Jingu Shrines) จังหวัดมิเอะ ประเทศญี่ปุ่น ที่แห่งนี้จะมีการบูรณะใหม่ทุกๆ 20 ปี โดยให้ทุกอย่างคงเดิมมากที่สุด

ศาลแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานของเทพเจ้าองค์นี้นับว่ามีความสำคัญกับชาวญี่ปุ่นมากๆ ถือเป็นเทพของศาสนาชินโต อันเป็นรากฐานของพิธีกรรมต่างๆมากมาย ทั้งยังเชื่อกันว่า จักรพรรดิของชาวญี่ปุ่นนั้น สืบเชื้อสายมาจากเทพองค์นี้โดยตรง รวมถึงธงชาติญี่ปุ่น ที่ยังมีสัญลักษณ์ของดวงอาทิตย์ จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ศาลนี้ชาวญี่ปุ่นต่างต้องมาสักการะให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิต

บรรยากาศของที่นี่ นับว่ามีมนต์ขลังสมดั่งคำร่ำลือจริงๆ ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางป่าสนอันเงียบสงบ ที่แฝงไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์ และลึกลับ แถมบริเวณนี้ยังอากาศหนาวเพราะอยู่ติดทะเล

สถานที่นี้ประกอบไปด้วย ศาลเจ้าหลัก 2 ศาล คือ ศาลเจ้าชั้นใน (Naiku) และ ศาลเจ้าชั้นนอก (Geku) และศาลเจ้าขนาดเล็กอีกกว่า 125 ศาลเจ้าย่อย

ศาลเจ้าชั้นใน ด้านหน้าของบริเวณนั้นมีถนน Oharai-machi และ Okage-yokocho ซึ่งเป็นชุมชนที่ก่อตั้งขึ้นมาเนิ่นนาน เพื่อรับคนที่เดินทางมาให้ได้พักกินข้าว และน้ำก่อนจะเดินทางต่อเข้าไปในยังศาลเจ้า เก่าขนาดที่ร้านค้าที่เก่าที่สุดบนถนนเส้นนี้ที่ยังคงเปิดกิจการอยู่มีอายุกว่า 300 ปี

ศาลเจ้าชั้นนอก (Outer Shrine) หรือ เงะกุ (Geku) จากสถานี Ise-Shi เดินตามเสาหินประดับโคมไฟริมถนนไปเรื่อยๆ ไม่ถึง 10 นาที ก็จะถึงทางเข้าศาลเจ้าชั้นนอก ข้ามสะพานเล็กๆ เข้าไปในบริเวณศาลเจ้าก็เห็นประตูโทริอิ ซึ่งทำจากไม้ต้นใหญ่ตั้งอยู่

หากเราเดินทางมาทัวร์ญี่ปุ่น สามารถลงเครื่องบินโอซาก้าเดินทางมายังเมืองอิเสะ จังหวัดมิเอะ ด้วยตั๋วรถไฟ Kintetsu Pass มุ่งหน้าสู่ศาลเจ้าอิเสะในทันที

ศาลเจ้าอิเสะ เปิดบริการให้เข้าชม : ทุกวัน โดยแบ่งเวลาเปิด-ปิดในแต่ละปี ดังนี้

05:00 – 18:00 น. (มีนาคม, เมษายน, กันยายน และตุลาคม)

04:00 – 19:00 น. (พฤษภาคม – สิงหาคม)

05:00 – 17:00 น. (พฤศจิกายน – ธันวาคม)

05:00 – 17:30 น. (มกราคม – กุมภาพันธ์)