เทคนิคดีๆ ถาม-ตอบอย่างไรให้ผ่าน (ตม.) ยุโรป

การเดินทางไปท่องเที่ยวทัวร์ยุโรปนั้นคุณควรเตรียมเอกสารที่จำเป็นสำหรับการเดินทางให้พร้อมเพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง เอกสารส่วนใหญ่ที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง หรือ (ตม.) เรียกตรวจสอบ มีดังนี้

› พาสปอร์ต (จะต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนในวันเดินทาง)

› วีซ่า ( สำหรับประเทศที่จะต้องใช้วีซ่าในการเดินทางเข้าประเทศ )

› ใบ ตม. หรือใบตรวจคนเข้าเมือง ( Immigration Card )

› ตั๋วเครื่องบิน ทั้งขาไปและขากลับ

› แพลนการเดินทาง

› เอกสารการจองที่พัก

› หนังสือรับรองบริษัท ที่ระบุวันลาพักร้อนที่ตรงกับระยะเวลาที่เราไปและกลับ

› เอกสารสำคัญอื่นๆที่แสดงให้เห็นว่าเรามีเจตนาที่จะมาเที่ยวประเทศนี้จริงๆ เช่น หนังสือท่องเที่ยว คู่มือท่องเที่ยว บัตร Pass ต่างๆ ที่ซื้อล่วงหน้าไม่ได้มาทำในสิ่งที่ผิดกฎหมายโดยเอกสารทุกอย่างจะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ สำหรับใบ ตม. จะต้องกรอกข้อมูลให้ครบ และถูกต้องในแต่ละช่องที่กำหนด โดยกรอกเป็นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่เท่านั้นซึ่งแต่ละประเทศเจ้าหน้าที่ ตม. ก็จะเรียกตรวจเอกสารแตกต่างกันออกไปแล้วแต่สถานการณ์

เมื่อคุณถูกเจ้าหน้าที่ชักถาม หรือมีคำถามถามคุณ และถ้าหากคุณไม่อยากให้มีอุปสรรคต้องโดนตรวจสอบจาก (ตม.) คุณก็ต้องมีการเตรียมตัวซักซ้อมในเรื่องของภาษาที่ต้องใช้ในการตอบคำถาม เพื่อการสื่อสารที่เข้าใจ และให้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงกันกับเจ้าหน้าที่ (ตม.) หากถูกเรียกตรวจสอบขึ้นมา และคำถามที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ใช้ถามส่วนใหญ่ ได้แก่

 

(คำถาม) เกี่ยวกับประวัติของคุณ และ จุดประสงค์ในการเดินทางมาที่นี่

 

 • What’s your name? May I have your first name? Your first name is … right?

 

( คุณชื่ออะไร? ฉันขอทราบชื่อจริงของคุณได้ไหม? ชื่อจริงของคุณคือ…ใช่หรือไม่?

 

 • Where are you from?

 

( คุณมาจากที่ไหน?)

 

 • How old are you?

 

( คุณอายุเท่าไหร่?)

 

 • Could you please open your baggage?

 

( คุณสามารถเปิดกระเป๋าเดินทางได้หรือไม่? )

 

 • How long will you stay here?

 

( คุณจะอยู่ที่นี่นานเท่าไหร่? )

 

 • What’s your purpose in this trip?

 

( จุดประสงค์ของทริปนี้คืออะไร? )

 • Why are you here? / Why are you coming here?

(คำถามแบบตรงประเด็น)

 

 • Where will you gonna stay?

 

( คุณจะไปพักที่ไหน? )

 

 • How many persons in your trip?

 

( ในทริปของคุณมีสมาชิกกี่คน? )

 

(คำตอบ) เกี่ยวกับประวัติของคุณ และ จุดประสงค์ในการเดินทางมาที่นี่

 

 • I’m here on vacation.

 

(ฉันมาที่นี่เพื่อพักร้อน)

 

 • to travel.

 

(มาเพื่อท่องเที่ยว)

 

 • study.

 

( มาเรียน)

 

 • Visit Relatives.

 

(มาเยี่ยมญาติ)

 

 • I’m here to visit my friend.

 

(มาเยี่ยมเพื่อน)

 

(คำถาม-ตอบ) เกี่ยวกับคุณเดินทางมาที่นี่ครั้งแรกใช่ไหม

 • Is this your first time here? (first time แปลว่า ครั้งแรก) / นี่คือครั้งแรกของคุณใช่ไหม
 • Yes, this is my first time. ใช่ นี่คือครั้งแรกของฉัน

 

(คำถาม-ตอบ) เกี่ยวกับอาศัยอยู่นานเท่าไหร่

 • How many day are you planning to be here?
 • How long are you. going to be in ……? (ชื่อประเทศ) (How long แปลว่า นานเท่าไหร่)
 • How long will you be staying? อยู่กี่วัน
 • Show me your return ticket, please. ขอดูตั๋วเครื่องบินขากลับด้วย
 • I’II be here for …… days. (ชื่อประเทศ) ฉันจะอยู่ที่นี่กี่วัน หรือตอบสั้นๆ ว่า Day .. (จำนวนวัน) แล้วนำตั๋วเครื่องบินที่เตรียมไว้ยื่นไปเลย พร้อมกับพูดว่า Here it is.

(คำถาม-ตอบ) เกี่ยวกับคุณเดินทางมากับใคร

 

 • Who are you traveling with? (traveling with แปลว่า เดินทางกับ?)
 • Are you traveling alone? (traveling alone แปลว่า เดินทางคนเดียว?)

 

 • I’m alone. แบบสั้นๆ หรือ I’m traveling alone. ฉันเดินทางมาคนเดียว
 • I’m traveling with my friend. ฉันเดินทางมากับเพื่อน
 • I’m traveling with my family. ฉันเดินทางมากับครอบครัว

 

(คำถาม-ตอบ) เกี่ยวกับคุณจะพักที่ไหน

 • Where are you staying? (staying แปลว่า อาศัยอยู่)
 • Where will you be staying?
 • I’ll be staying at …..(ชื่อโรงแรม)

ฉันจะพักอยู่ที… .(ชื่อโรงแรม)

(คำถามเพิ่มเติม)

 

 • Where will you be visiting?

 

ไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวที่ไหนบ้าง ถ้าทำแผนการท่องเที่ยวมาก็แสดงไปเลย หรือยกตัวอย่างไปสักสอง สามที่

 

 • What do you do?

 

คุณทำอาชีพอะไร ตอบไปตามความจริงว่าทำอาชีพอะไร

 

 • what are you studying?

 

(ในกรณีที่เป็นนักเรียน)ก็ตอบชื่อหลักสูตร โรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยที่มาเรียน

 • where is your school?

โรงเรียนอยู่แถวไหน เมืองไหน อาจจะตอบเป็นพื้นที่ที่เราพอทราบ หรือเตรียมเอกสารของโรงเรียนที่มีที่อยู่มาด้วย

 • Do you plan to work here?

คุณมีแผนที่จะทำงานต่อที่นี่หรือไม่ ตอบตามความจริง และเช็ควีซ่าที่เราได้มาว่าเป็นประเภทที่สามารถทำงานได้หรือไม่

 

 • How much money are you bringing?

 

พกเงินมาด้วยเท่าไร ตอบตามจำนวนที่พกมา ประมาณคร่าวๆ ตรวจสอบข้อมูลมาก่อนด้วยว่าแต่ละประเทศมีข้อกฏหมายในการพกเงินสดไม่เกินเท่าไหร่

 

คำถามและรูปแบบของประโยคที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ใช้ถาม

 • คำถามอาจแตกต่างกันไปตามวาระและโอกาสในการเดินทาง
 • สำเนียงภาษาอังกฤษของเจ้าหน้าที่ (ตม.) ของแต่ละประเทศที่ไมได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ
 • สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางคนเดียว อาจโดนถามละเอียดมากหน่อยจากเจ้าหน้าที่ หากคุณเตรียมตัวเตรียมพร้อมมาอย่างดีคุณก็ไม่ต้องกังวล