ลำดับขั้นตอนด่านตรวจคนเข้าประเทศยุโรป

ถ้าคุณต้องเดินทางไปท่องเที่ยวทัวร์ยุโรป และก่อนที่คุณจะผ่านเข้าไปยังประเทศนั้นได้ คุณจะต้องผ่านด่านตรวจเข้าเมือง หรือ (ตม.) เสียก่อน วันนี้เราจะมาเรียงลำดับขั้นตอนในการตรวจ (ตม.) ดังนี้

ลำดับที่ 1 : การทำความเข้าใจ (วีธีการตรวจ ตม.) ยุโรป

ด่านตวจคนเข้าเมือง (ตม.) ในยุโรป ประเทศในกลุ่มเชงเก้นนั้น จะมีลักษณะคล้ายทุกประเทศทั่วโลก ต่างกันเพียงในกลุ่มเชงเก้นจะถือกฏว่าทุกประเทศในกลุ่มเปรียบเสมือนประเทศเดียวกัน และถ้าต้องเดินทางต่อไปประเทศอื่น ก็เปรียบได้กับการเดินทางในประเทศ (Domestic) ไม่จำเป็นต้องผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองอีก

ประเทศในยุโรป ที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเชงเก้น เช่น สหราชอาณาจักร ไอร์แลนด์ รัสเซีย ตุรกี ยูเครน เซอร์เบีย มอนเตเนโกร และโครเอเชีย ต้องผ่าน ตม.ทุกครั้งที่เข้า-ออกประเทศ

ลำดับที่ 2 : การกรอกใบตรวจคนเข้าเมือง (Immigration Form)

เมื่อเครื่องใกล้ลงสยามบินปลายทาง พนักงานจะนำใบ ตม. มาให้คุณกรอกรายละเอียด เพื่อที่คุณจะได้นำให้เจ้าหน้าที่ ที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง

ลำดับที่ 3 : ลงเครื่องไปด่านตรวจคนเข้าเมือง (ตม.)

เมื่อลงจากเครื่องแล้วเดินตามป้าย Immigration ไปที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง (ตม.)

ลำดับที่ 4 : เข้าแถวรอด่าน ( ตม.) ตรวจ

ด่านตรวจคนเข้าเมืองยุโรป จะแบ่งออกเป็น 2 ช่องทาง คือ ผู้ถือสัญชาติในประเทศยุโรป (EU Citizens) และ ถือสัญชาติอื่นๆ (All Passports) ให้คุณเลือกเดินไปที่ช่อง ถือสัญชาติอื่นๆ (All Passports) กรณีที่เดินทางกันมาเป็นกลุ่ม (จำนวนครั้งละไม่เกิน 3-4 คน)

ลำดับที่ 5 : ถึงคิวตรวจคนเข้าเมือง

เมื่อถึงคิวคุณแล้วให้คุณเดินเข้าไปหาเจ้าหน้า ที่พร้อมยื่นเอกสารใบที่กรอกข้อมูลคุณ เจ้าหน้าที่จะสัมภาษณ์ถามข้อมูลของคุณ และถ้าหากคุณน่าสงสัย เจ้าหน้าที่ก็จะทำการตรวจหรือขอเรียกดูเอกสารบางอย่าง คุณควรเตรียมเอกสารให้พร้อมเพื่อความสะดวกรวดเร็ว

ลำดับที่ 6 : เจ้าหน้าที่ให้ผ่านเข้าประเทศ

เจ้าหน้าที่จะให้เราสแกนนิ้วมือพร้อมประทับตราลงบนหนังสือเดินทาง จากนั้นให้เดินไปตามป้าย Baggage Reclaim เพื่อรอรับสัมภาระและผ่านด่านศุลกากร ในกรณีต้องเปลี่ยนเครื่องให้เดินตามป้าย Transfer Flights ไปจนถึงประตูทางขึ้นเครื่อง

ลำดับที่ 7 : เดินเข้าด่านศุลกากร

หากไม่มีสิ่งของที่ต้องแสดง ให้ผ่านช่องเขียว หากมีสิ่งของที่ต้องแสดง เช่น เนื้อสัตว์,นม และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากเนื้อ นม ปลา ไข่ น้ำผึ้ง ให้เข้าช่องแดง

ดังนั้น หากคุณนักเดินทางทั้งหลายไม่อยากรอที่จะต้องโดนด่านตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) กักตัวอยู่นานๆ ฉะนั้นคุณควรทำการเตรียมตัวให้ดีทุกครั้งก่อนที่คุณจะเดินทางออกไปท่องเที่ยวยุโรปเพื่อความสะดวกสบายและไม่ต้องเสียเวลารอตรวจ