มหาวิหารเซนต์บาซิล..ความงดงามที่เปี่ยมไปด้วยประวัติศาสตร์อันน่าจดจำ


มหาวิหารเซนต์บาซิล (St. Basil) หนึ่งในมหาวิหารที่มีชื่อเสียงระดับโลก และได้กลายเป็นสัญลักษณ์สำคัญของกรุงมอสโควไปแล้ว เมื่อใครมาเยือนก็จะต้องไปชมความสวยงามของมหาวิหารแห่งนี้ เพราะด้วยรูปทรงการสร้างที่สวยงาม โดดเด่น ไม่เหมือนวิหารใด ซึ่งถูกประดับไปด้วยโดมหัวหอม 9 ยอด มีสีสันแตกต่างกันราวกับลูกกวาด ถูกออกแบบให้มีรูปทรงคล้ายกับเปลวไฟพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้า และได้รับการยกย่องว่างดงามไม่มีโบสถ์ใดเหมือน รวมทั้งได้รับเลือกให้เป็นมรดกโลกจาก UNESCO ในปี 1990 อีกด้วย

มหาวิหารเซนต์บาซิล (Saint Basil’ s Cathedral) ภาษารัสเซีย : Собор Василия Блаженного) ได้ถูกสร้างขึ้นในสมัยของพระเจ้าซาร์อีวานที่ 4 ค.ศ. 1555-1561 เพื่อเฉลิมฉลองชัยชนะเหนือมองโกลที่เมืองคาซาน เมื่อปี ค.ศ. 1552 ผลจากชัยชนะครั้งนี้ทำให้รัสเซียสามารถรวมชาติได้เป็นปึกแผ่น จึงสร้างมหาวิหารแห่งนี้ขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1555

โดยมีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมแบบรัสเซียโบราณซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากไบแซนไทน์ที่เป็นโดมทรงหัวหอม กับสถาปัตยกรรมที่เรียกกันว่ารัสเซียนกอธิก หอคอยสูงรูปกระโจมซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากยุโรปตะวันตก ผสมผสานกันจนกลายเป็นรูปทรงคล้ายกับเปลวไฟพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้า

มหาวิหารนี้ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อปอสต์นิค ยาคอฟเลฟ (Postnik Yakovlev) และมีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่าซาร์อีวานที่ 4 หรือ ซาร์อีวานจอมโหดได้สั่งให้ควักดวงตาของสถาปนิกผู้ออกแบบ เซนต์บาซิล เพื่อที่จะไม่สามารถไปสร้างวิหารที่ไหนให้สวยกว่านี้ได้อีก จนกลายเป็นที่มาของสมญานามว่า “อีวานจอมโหด”

เนื่องจากมหาวิหารเซนต์บาซิลรอดพ้นภัยสงครามมาได้ทุกครั้ง และภายในค่อนเก่าข้างเก่าแก่ตามสภาพดั้งเดิม ลวดลายและสีสันอาจจะซีดจางไปตามกาลเวลา หากสังเกตดีๆจะเห็นรายละเอียดที่สวยงาม และน่าประทับใจมากๆ