ทัวร์ยุโรป เที่ยวเมืองเก่าในกรุงปราก

ปราสาทปราก เมืองปราก สาธารณรัฐเช็ก (Prague Castle, Prague, Czech Republic)


ปราสาทปราก (Prague Castle) ปราสาทขนาดใหญ่ที่ถูกใช้เป็นที่ประทับของเหล่ากษัตริย์ จักรพรรดิ ผู้นำสำคัญของสาธารณรัฐเช็กมายาวนานกว่า 1,000 ปี ท่ามกลางพื้นที่ 70,000 เมตร ที่มีทั้งพระราชวัง สวน โบสถ์ ฯลฯ ซึ่งเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมหลากสไตล์ ที่เปี่ยมไปด้วยความหลากหลายทางด้านสถาปัตยกรรม เมื่อกาลเวลาเปลี่ยนแปลงยาวนานกว่า1,000 ปี ทำให้ปราสาทแห่งนี้เป็นเหมือนภาพสะท้อนของอารยธรรมแต่ละยุคที่เคยเข้ามามีอิทธิพลกับเมืองปราก มีอาณาบริเวณพื้นที่ทั้งหมดของปราสาทปรากนั้นกินพื้นที่มากถึง 70,000 เมตร ภายในเต็มไปด้วยพระราชวัง สวน อาคารทำการ โบสถ์ ฯลฯ ที่มีโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมทั้งสไตล์โกธิค (Gothic) เรอเนสซองส์ (Renaissance) สไตล์ในยุคศตวรรษที่ 20 ตัวปราสาทหลัก มีความกว้าง 128 เมตร ยาว 570 เมตร เคยเป็นที่ประทับหลักของกษัตริย์โบฮีเมียโดยที่นี่ยังเป็นที่ตั้งของ มหาวิหารเซนต์วิตัส (St.Vitus Cathedral) มหาวิหารคู่บ้าน คู่เมืองที่อยู่เคียงข้างกับตัวปราสาทหลักมาตั้งแต่การก่อตั้งปราสาทปราก

โบสถ์เซนต์นิโคลัส (St.Nicholas Church) โบสถ์หลักสำหรับใช้ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของคนในพื้นที่ ตัวโบสถ์เป็นสถาปัตยกรรมสไตล์บาโรก (Baroque) ที่ได้รับการยอมรับว่าสวยงาที่สุดหลังหนึ่งของเมืองปรากสร้างเสร็จและเปิดใช้งานครั้งแรกใน ปี ค.ศ.1735 ภายในเต็มไปด้วยความงดงามประติมากรรม งานศิลป์สำคัญของเมืองหลายชิ้น

ซึ่งจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมมาชมที่สุดจะเป็น เพดานด้านบนสุด ที่มีภาพเขียนแสดงถึงชีวประวัติของเซนต์นิโคลัส ที่ขับเน้นความสวยงามของภาพให้มากขึ้นไปอีกด้วยโคมไฟระย้าที่มีขนาดใหญ่ และมีออร์แกนบาโรกที่โมสาร์ท (Mozart) เคยใช้เล่นตอนมาอาศัยอยู่ที่เมืองปรากด้วยส่วนด้านหน้าของอาคารฝั่งทิศใต้มีประติมากรรมรูปปั้นของนักบุญต่างๆบนพื้นที่ที่เรียกกันว่า เค้กแต่งงาน (The Wedding Cake)

โบสถ์เซนต์นิโคลัส เมืองปราก สาธารณรัฐเช็ก (St.Nicholas Church, Prague, CzechRepublic)

ปิด-ปิด : เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 10:00 น. 18:00 น.
ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี

อนุสาวรีย์ Holy Trinity Column, Olomouc

สร้างขึ้นเพื่อจัดงานฉลองพิธีต่างๆของศาสนาคริสต์ เพื่อแสดงถึงความความศรัทธา เทิดทูนต่อพระแม่มารีอาและพระผู้เป็นเจ้า ถือเป็นศูนย์รวมแห่งจิตใจของชาวเชกมานานกว่า 300 ปี และยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความรักชาติและความสามัคคีของชาวเมืองอีกด้วยค่ะ เพราะทุกคนร่วมมือร่วมใจกันสร้างอนุเสาวรีย์นี้ขึ้นมาด้วยแรงศรัทธา ทั้งวิศวกร ประติมากร ศิลปิน ช่างแกะสลัก ช่างฝีมือ ประชาชน รวมถึงนักบุญ ได้ช่วยกันโดยไม่ได้รับค่าจ้างวานเลยนะคะ มาด้วยใจล้วนๆ และงบที่ใช้ก็มาจากเงินบริจาคของประชาชนทั้งหมด โดยสร้างขึ้นตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1716 -1754 รวมระยะเวลานานถึง 38 ปี


อนุเสาวรีย์แห่งนี้มีความสูงถึง 35 เมตร เป็นสถาปัตยกรรมแบบบาร็อค สร้างจากหินอ่อนคาร์รารา ประดับด้วยสำริดเคลือบทองคำ รายละเอียดปราณีตและงดงามมากกกก ถือเป็นศิลปะสไตล์บาร็อคที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ และโดดเด่นที่สุดในแถบยุโรปกลาง จนองค์กรยูเนสโก้ยังยกให้เป็นมรดกโลกในปี 2000

หอนาฬิกาดาราศาสตร์ (Astronomical Clock)


หอนาฬิกาดาราศาสตร์ (Prague Astronomical Clock Tower) ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี 1410 ก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยว นาฬิกาดาราศาสตร์นี้แสดงถึงวิถีการโคจรของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ และในช่วงเวลาทุกๆต้นชั่วโมงจะเป็นเวลาที่นาฬิกาดาราศาสตร์ทำการแสดง โดยเมื่อถึงเวลา นาฬิกาจะส่งเสียงคล้ายระฆังออกมา หลังจากนั้นนาฬิกาทรายจะถูกยกคว่ำลงอีกครั้ง เป็นสัญญาณบอกแก่เจ้าไก่งวงตรงกลางนั้นว่า หมดเวลาของมันแล้ว หลังจากนั้นเจ้าไก่งวงจะส่ายหัวเป็นการปฏิเสธและจะมีสาวกของพระเยซู ผู้เผยแพร่ศาสนาคริสตศาสนาครั้งแรก ทั้ง 12 วนเวียนออกมาผ่านทางด้านหน้าต่างที่อยู่ด้านบนตัวนาฬิกา

จตุรัส Premysla Otakara II Square, Ceske Budejovice


จัตุรัสแห่งนี้อยู่ที่เมือง Ceske Budejovice เป็นเมืองท่องเที่ยวเก่าแก่ที่ใหญ่ที่สุดในแคว้นโบฮีเมียใต้ (South Bohemia) มีนักท่องเที่ยวมาเยือนไม่น้อยไปกว่ากรุงปราก และ เมืองเชสกี้ ครุมลอฟเลยค่ะ มีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น เป็นการผสมผสานกันระหว่างศิลปะแบบโกธิค เรเนสซองส์ และบาร็อคได้อย่างลงตัวและงดงามสุดๆ เป็นเมืองศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจที่เจริญรุ่งเรือง เต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย และยังเป็นเมืองต้นกำเนิดของเบียร์ชื่อดังในยุโรป คือ Budweiser