กระเป๋าเดินทางขนาดเท่าไหร่ขึ้นรถไฟญี่ปุ่นได้

ประเทศที่การคมนาคมสะดวกสบายที่สุดประเทศหนึ่ง คงหนีไม่พ้นประเทศญี่ปุ่น ที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากที่สุดในโลก เช่น การเดินทางท่องเที่ยวญี่ปุ่นโดยรถไฟ ที่ช่วยลดเวลาในการเดินทางไปไหนมาไหนได้มากเลยทีเดียว

ซึ่งการขนส่งทัวร์ญี่ปุ่นที่มีความรวดเร็วนั้น การขนสัมภาระ เช่นกระเป๋าเดินทางจึงเป็นสิ่งที่นักเดินทางจะต้องนำไปขนรถไฟกันแทบทุกคน ดังนั้นทางประเทศญี่ปุ่น จึงมีกฎข้อบังคับใหม่ขึ้นมาให้เริ่มต้นใช้นับตั้งแต่ เดือน พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป คือ เรื่องการจองที่วางกระเป๋าเดินทางทัวร์ญี่ปุ่น มีกฎอย่างไรบ้างนั้น ดังนี้

สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทาง 1 คน สามารถนำกระเป๋าขึ้นได้ 2 ใบ (น้ำหนักห้ามเกิน 30 กิโลกรัม) มีกฎในการขนกระเป๋าเดินทางขึ้นรถไฟทัวร์ท่องเที่ยวญี่ปุ่น ดังนี้

  • ขนาดปกติ (กว้างxยาวxหนา รวมไม่เกิน 160 cm.) สามารถนำขึ้นเก็บไว้บนชั้นวางเหนือศรีษะได้
  • ขนาดใหญ่ (กว้างxยาวxหนา รวมไม่เกิน 160-250 cm.) ต้องจองที่วางอินเทอร์เน็ต หรือเคาน์เตอร์ (ในกรณีไม่ได้จองไว้จะต้องเสียค่าใช้จ่ายประมาณ 1000 เยน)
  • ขนาดใหญ่มาก ( กว้างxยาวxหนา เกิน 250 cm.) ขนาดเกินกำหนด (ห้ามนำขึ้นรถไฟ)