โปรแกรมทัวร์

โปรแกรม ทัวร์ไต้หวัน ดีไลท์

ประเทศ:
วันที่เดินทาง:
วันที่เดินทางกลับ:

ทัวร์ไต้หวัน – PINEAPPLE TAIWAN 5D 4N (อาบน้ำแร่-ทาโรโกะ-เย๋หลิ่ว)

 
ตั้งแต่: 1 พ.ย. 66
จนถึง: 17 ธ.ค. 66
ราคา: 39900 บาท
รหัสทัวร์: T02_2

ทัวร์ไต้หวัน – PINEAPPLE TAIWAN 5D 4N (อาบน้ำแร่-ทาโรโกะ-เย๋หลิ่ว)

 
ตั้งแต่: 4 ต.ค. 66
จนถึง: 29 ต.ค. 66
ราคา: 39900 บาท
รหัสทัวร์: J02_1

ทัวร์ไต้หวัน – PINEAPPLE TAIWAN 4D 3N (อาบน้ำแร่-สุริยันจันทรา-อุทยานเย๋หลิ่ว)

 
ตั้งแต่: 1 พ.ย. 66
จนถึง: 17 ธ.ค. 66
ราคา: 36900 บาท
รหัสทัวร์: T01_2

ทัวร์ไต้หวัน – PINEAPPLE TAIWAN 4D 3N (อาบน้ำแร่-สุริยันจันทรา-อุทยานเย๋หลิ่ว)

 
ตั้งแต่: 5 ต.ค. 66
จนถึง: 29 ต.ค. 66
ราคา: 36900 บาท
รหัสทัวร์: T01_1