SURIN DAY TRIP : สุรินทร์เดย์ทริป
จอง และเดินทางตั้งแต่วันนี้- 15 พฤษภาคม 2564

 

DAY TRIP SURIN
เดย์ทริปหมู่เกาะสุรินทร์

เวลาตารางการเดินทาง
8.30 น.– เช็คอิน ณ ท่าเรือส่วนตัวน้ำเค็มมารีน่า
– พร้อมรับอุปกรณ์ดำน้ำ/ผ้าเช็ดตัว
– พร้อมรับประทานอาหารว่าง
9.00 น.– เตรียมความพร้อมออกเดินทาง ไปยังหมู่เกาะสุรินทร์ ณ ท่าเรือส่วนตัวมีห้องน้ำ และห้องอาบน้ำบริการท่าน
– ออกเดินทางสู่หมู่เกาะสุรินทร์ โดยเรือเร็ว(speed boat) จากท่าเรือส่วนตัวน้ำเค็มมารีน่า
– จุดดำน้ำชมปะการังจุดที่ 1 ปลายแหลมช่องขาด อ่าวช่องขาด ดำน้ำชมปะการังและความสวยงามใต้ท้องทะเล
– เดินทางเยี่ยมชมหมู่บ้านมอแกน เดินเล่นเยี่ยมชมหมู่บ้านชาวประมง พร้อมเลือกซื้อของฝากของที่ระลึกจากฝีมือชาวบ้าน
12.00 น.รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์บริเวณที่ทำการอุทยาน พร้อมพักผ่อนตามอัธยาศัย
13.00 น.– จุดดำน้ำจุดที่ 2 ชมปะการัง ณ แหลมแม่ยายหรืออ่าวบอน
– ดำน้ำตื้นจุดที่ 3 ณ อ่าวสับปะรดหรืออ่าวเต่า(มีไหล่ทวีปที่มองลงไปสุดลูกหูลูกตา)
15.30 น.– เดินทางกลับจากหมู่เกาะสุรินทร์
17.00 น.– เดินทางกลับถึงท่าเรือส่วนตัวบ้านน้ำเค็ม พร้อมความประทับใจ
– รับประทานอาหาร และเครื่องดื่ม

*โปรแกรมอาจมีเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
**หมู่เกาะสุรินทร์ จำกัดคนเข้าในแต่ละวันแนะนำให้ทำการจองล่วงหน้า

 

ราคาเดย์ทริปหมู่เกาะสุรินทร์

  • รถรับ-ส่ง(ในเขาหลัก)
  • Speedboat
  • อาหาร 3 มื้อ, เครื่องดื่ม, ผลไม้ตาม
  • ฤดูกาล
  • อุปกรณ์ดำน้ำ หน้ากาก, เสื้อชูชีพ
  • ไกด์ประสบการณ์
  • ค่าอุทยาน / ค่าขึ้นเกาะ
  • ประกัน
  • ภาษีมูลค่าเพิ่ม


เอกสารที่ใช้ในการจอง
– สำเนาบัตรประชาชน (ใช้สำหรับออกประกัน / เข้าอุทยาน)