ทัวร์ในประเทศ / แพ็กเกจในประเทศ

SURAT THANI – NAKHON SRITHAMMARAT 3D2N (TH07)
เที่ยวเมืองคอน ขอพรไอ้ไข่ ปล่อยใจที่เขาสก 3 วัน 2 คืน

แพ็กเกจเฉพาะกรุ๊ปคุณ…ที่พัก พร้อมตั๋วเครื่องบินโดยสายการบิน ไทยสไมล์หรือ แอร์เอเชีย

  • รวมที่พักสำหรับ 2 คืน (พักแพเขื่อนเชี่ยวหลาน/สิชล คาบาน่าบีช)
  • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมน้ำหนักกระเป๋าและอาหาร (ไทยสไมล์ หรือแอร์เอเชีย)
  • รถ และเรือส่วนตัว
  • กิจกรรมที่เขื่อนเชี่ยวหลาน
  • อาหารครบทุกมื้อ
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • ชำระผ่านบัตรเครดิตฟรีค่าธรรมเนียม พร้อมแบ่งชำระ 0%