SIMILAN DAY TRIP : สิมิลันเดย์ทริป
จอง และเดินทางตั้งแต่วันนี้- 15 พฤษภาคม 2564

DAY TRIP SIMILAN
เดย์ทริปหมู่เกาะสิมิลัน

เวลาตารางการเดินทาง
8.30 น.– เช็คอิน ณ ท่าเรือส่วนตัวทับละมุ
– พร้อมรับอุปกรณ์ดำน้ำ
– พร้อมรับประทานอาหารว่าง
9.00 น.– เตรียมความพร้อมออกเดินทาง ไปยังหมู่เกาะสิมิลัน ณ ท่าเรือส่วนตัวมีห้องน้ำ และห้องอาบน้ำบริการท่าน
– ออกเดินทางสู่หมู่เกาะสิมิลัน โดยเรือเร็ว(speed boat) จากท่าเรือส่วนตัวทับละมุ
– จุดดำน้ำชมปะการัง และปลาหลากสีสันต์ จุดที่ 1 เกาะ 5 และเกาะ 6
– ให้ท่านพักผ่อนท่ามกลางชายหาดสีขาว ณ เกาะเมียง(เกาะ 4)
12.00 น.รับประทานอาหารกลางวันแบบกล่องส่วนตัว พร้อมพักผ่อนตามอัธยาศัย
13.00 น.– จุดดำน้ำจุดที่ 2 เกาะบางงู (เกาะ 9) จุดนี้จะเป็นไฮไลท์สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการชมปะการังน้ำตื้น
– เกาะสิมิลัน (เกาะ8) เป็นที่ตั้งของหินเรือใบ สัญลักษณ์ของหมู่เกาะสิมิลัน จุดนี้มีเวลาให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย เล่นน้ำหน้าชายหาด ท่านสามารถขึ้นจุดชมวิวอ่าวด้านบน บริเวณหินเรือใบได้
15.00 น.– เดินทางกลับจากหมู่เกาะสิมิลัน
16.50 น.– เดินทางกลับถึงท่าเรือส่วนตัวทับละมุ พร้อมความประทับใจ
– รับประทานอาหาร และเครื่องดื่ม

*โปรแกรมอาจมีเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
**หมู่เกาะสิมิลัน จำกัดคนเข้าในแต่ละวันแนะนำให้ทำการจองล่วงหน้า

 

ราคาเดย์ทริปหมู่เกาะสิมิลันรวม

  • รถรับ-ส่ง(ในเขาหลัก)
  • Speedboat
  • อาหาร 3 มื้อ, เครื่องดื่ม, ผลไม้ตาม
  • ฤดูกาล
  • อุปกรณ์ดำน้ำ หน้ากาก, เสื้อชูชีพ
  • ไกด์ประสบการณ์
  • ค่าอุทยาน / ค่าขึ้นเกาะ
  • ประกัน
  • ภาษีมูลค่าเพิ่ม


เอกสารที่ใช้ในการจอง
– สำเนาบัตรประชาชน (ใช้สำหรับออกประกัน / เข้าอุทยาน)