แพคเกจโรงแรม กีมาลา ภูเก็ต
(สำหรับ 2 คืนพร้อมตั๋วเครื่องบินไป-กลับ)
พิเศษ !! พร้อม BBQ Dinner Set + Harmonising Massage 60 นาที

**ราคาที่ระบุสามารถเข้าพักได้ 2 ท่าน / 1 ห้องเท่านั้น


ตัวอย่างแบบห้องพัก