ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ – โตเกียว + โรงแรม + บริการรับส่งสนามบินสุวรรณภูมิ รวมประกันอุบัติเหตุและเจ็บป่วย วงเงิน 10 ล้านเยน

ตั๋วเครื่องบิน+โรงแรม

เริ่มต้น 19,000 บาท สำหรับตั๋วชั้นประหยัด

เริ่มต้น 48,000 บาท สำหรับตั๋วชั้นธุรกิจ

*เงื่อนไข:

1.ต้องดำเนินการจองพร้อมโรงแรมขั้นต่ำจำนวน 1 คืนในวันแรกที่ถึงญี่ปุ่น

2.การรับ-ส่งสนามบินสามารถใช้บริการได้ เฉพาะพื้นที่จังหวัดกรุงเทพฯ, สมุทรปราการ, นนทบุรี และปทุมธานี เท่านั้น!

3.ประกันอุบัติเหตุและเจ็บป่วยเป็นของบริษัท SOMPO JAPAN NIPPONKOA เงินทุนประกันอยู่ที่ 10 ล้านเยน

ระยะดำเนินการจอง : วันนี้ – 30 มิ.ย. 2562

ระยะเวลาการเดินทาง : วันนี้ – 30 มีนาคม 2563

สนใจดำเนินการจอง โทร : 02-612-8555

Line : @mindtrips

E-mail: [email protected]