ทัวร์เกาหลี STRAWBERRY EATING TOUR WINTER

เส้นทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวชาวไทย เพราะเป็นเส้นทางที่สามารถท่องเที่ยวได้ครบ ไฮไลท์ ของประเทศเกาหลี ไม่ว่าจะเป็น สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และความทันสมัย ไม่พลาดกับการลิ้มลองอาหารเลิศรสของเกาหลี

K02 1 Korea Eating Cover Page

 

วันแรก

กรุงเทพฯ

20.00 น.          คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย แอร์เวย์ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก

23.10 น.          ออกเดินทางสู่ กรุงโซลสาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยสายการบินไทยแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG658

 

วันที่สอง

อินชอน (เกาหลีใต้) – เกาะนามิ – ซกโซ – ซอรัค – อุทยานแห่งชาติ ซอรัคซาน (Cable Car) – วัดชินฮึงซา

06.35 น.          เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต้ (เวลาในประเทศเกาหลีจะเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร พบมัคคุเทศก์ท้องถิ่นรอต้อนรับคณะ

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ท่าเรือเฟอรรี่ เพื่อข้ามฟากไปยัง เกาะนามิ สถานที่โรแมนติคอีกแห่งหนึ่งสำหรับคู่รักคู่หนุ่มสาว ครอบครัว เพื่อน ๆ หนึ่งในสถานที่ถ่ายทำละครเกาหลี “เพลงรักในสายลมหนาว” Winter Love Song เกาะนามิมีรูปร่างเหมือนใบไม้ที่ลอยอยู่ทางตอนเหนือของแม่น้ำฮัน และห่างจากกรุงโซลไปเพียง 63 กิโลเมตร ท่านสามารถเช่าจักรยานเที่ยวรอบเกาะ เดินเล่นชมสวนเกาหลี คาราวะสุสานนายพลนามิ เดินผ่านกลางแมกไม้แห่งสวนสนที่สูงเสียดฟ้าเพื่อสุขภาพ ผ่านดงต้นสน ดอกสน ต้นเกาลัด เลือกนั่งที่ม้านั่งข้างชายฝั่งเพื่อชมบรรยากาศโรแมนติกใต้เงาไม้ มองดูพันธุ์สัตว์ต่าง ๆ เช่น นกกระจอกเทศ กระต่าย กระรอก เป็ด กวาง เป็นต้น

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 “ทัคคาลบี้” ต้นตำหรับ เก่าแก่กว่า 80 ปี บนถนนแห่งร้านทัคคาลบี้ พร้อมลิ้มรสทัคคาลบี้ ทำจากเนื้อไก่ ผ่านการหมักสูตรลับเฉพาะแบบเกาหลีแท้ๆทั้งรสชาติและบรรยากาศ จะทำให้คุณประทับใจ

บ่าย              นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน หรือ สวิสเซอร์แลนด์ของเกาหลี นำทุกท่านชมทิวทัศน์ และบรรยากาศที่เต็มไปด้วยหุบเขา ลำธารและพันธุ์ไม้อันสวยงาม อุทยานแห่งชาติซอรัคซานจัดได้ว่าเป็นแนวเขาที่สวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งในเกาหลีซึ่งประกอบด้วย โอซอรัก เนซอรัก และนัมซอรักเทือกเขาแนวนอกแนวใน และแนวใต้ มีหุบเขาที่มีดอกไม้บานสะพรั่งทั้ง ฤดูใบไม้ผลิ และ ใบไม้ร่วง จากนั้น นำทุกท่านกราบนมัสการ ขอพรพระพุทธรูปเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ทุกท่าน ณ วัดชินฮึงซา ซึ่งเป็นวัดศักดิ์สิทธิ์และมีพระพุทธรูปสัมฤทธิ์ที่งดงาม สง่าประดิษฐานอยู่ภายในวัด ตามประวัติแล้วแต่ก่อนวัดนี้เป็นวัดย่อยของวัดคอนบงในปี 1912 และกลายเป็น วัดหลักที่สำคัญในประวัติศาสตร์ ใน ปี 1971 เป็นวัดในสมัยราชวงศ์ชิลลา ค้นพบโดยนักบวชจาซาง ซึ่งเป็นผู้ตั้งชื่อวัดแห่งนี้ด้วย

ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ร้านอาหารทะเลสดๆ ที่ย่านอาหารทะเลชื่อดัง เมือง “ซกโชว” โซรัคลิ้มรส SEA FOOD แบบเกาหลีร้านอาหารทะเล ตั้งบนถนนที่เต็มไปด้วย อาหารทะเลสดๆ ไฮไลท์อยู่ที่ปูยักษ์ KING CRAB ที่ให้คุณเลือกสดๆ และปรุงใหม่ๆ ให้คุณได้รับประทานแบบ “ทั้งตัวปู” ลิ้มรสความสด ใหม่ของปูยักษ์ เนื้อหวานๆ เต็มคำ เสิร์ฟพร้อมเมนูเครื่องเคียงมากมาย

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก SORAK DELPINO HOTEL หรือเทียบเท่า

 

 

วันที่สาม

ซอรัค – สนุกสนานกับการเล่นสกีตามอัธยาศัย (ไม่คิดค่ากิจกรรมในลานสกี)สวนผลไม้ (สตรอเบอร์รี่) – โซล – พิพิธภัณฑ์ศิลปะมีชีวิตที่อินซาดง

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เชิญท่านสนุกสนาน เพลิดเพลินกับประสบการณ์เล่นสกีบนลานหิมะที่กว้างใหญ่อย่างเต็มอิ่ม ไม่ว่าจะเป็นเนินเล่นสกีระดับต่างๆ แต่ถ้าเน้นการถ่ายรูป ชมวิว ก็สามารถขึ้นกระเช้าลิฟต์ไปชมวิวบนยอดเขา ได้อีกด้วย

ราคาอุปกรณ์โดยประมาณ

  1. อุปกรณ์การเล่นสกีประมาณ 35,000 วอนต่อเซท (รวมค่าไม้สกี กระดานสกี และรองเท้าสกี)
  2. กระเช้าลิฟต์สำหรับท่านที่เล่นสกี ครึ่งวัน ประมาณ 45,000 วอนต่อท่าน
  3. ค่าเช่า กระดานเลื่อน (สเลด) อันละ 20,000 วอน

เตรียมตัวก่อนการเล่นสกี

ควรเตรียม ถุงมือสกี ผ้าพันคอ แว่นกันแดด เสื้อแจ๊คเก็ตกันน้ำหรือผ้าร่ม และกางเกงรัดรูป ขอคำแนะนำและฝึกวิธีการเล่นได้จากไกด์ท้องถิ่นก่อนลงสนามจริง เพื่อความปลอดภัยของท่านเองเป็นสำคัญ (หากท่านอายุมากกว่า 45 ปี หรือเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี แนะนำให้ท่านเล่นสโนว์สเลดแทน)

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 บริการ OSAM โอซัม หรือ หมูปลาหมึกย่างบาร์บีคิว หมักสไตล์สมัยใหม่เกาหลีคนต่างประเทศนิยมรับประทานเพราะมีรสชาติออกหวานเผ็ดเล็กน้อย โดยนำบาร์บีคิวหมูปลาหมึกลงในกระทะครึ่งวงกลมพร้อมน้ำซุปปรุงรส เมื่อสุกรับประทานพร้อมเครื่องเคียงและข้าวสวย หากต้องการแบบรสชาติเกาหลีแท้ๆ ก็สามารถใส่กิมจิหมักลงต้มด้วย ก็จะได้รสชาติอีกแบบหนึ่ง (บริการเพียงบางเมืองของประเทศ)

บ่าย              นำท่านเดินทางสู่ สวนผลไม้ตามฤดูกาล นำท่านเปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงเกษตร เก็บผลไม้สดๆจากสวนที่มีในแต่ละช่วงของฤดูกาล (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) กลางเดือนกันยายน – ต้นพฤศจิกายน สามารถเก็บลูกแพร์ และลูกแอปเปิ้ล ช่วงปลายพฤศจิกายน – ปลายพฤษภาคม เก็บลูกสตรอเบอร์รี่ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ศิลปะมีชีวิตที่อินซาดง (Insa-dong Alive Museum) ครอบคลุมพื้นที่กว่า 1,280 ตารางเมตร ในย่านอินซาดง เป็นสถานที่รวบรวมประวัติศาสตร์และบรรยากาศทันสมัยผสมผสานกันได้อย่างลงตัว รวมถึงนิทรรศการศิลปะภาพลวงตา สื่อดิจิตอล และผลงานอื่นๆอีกมากกว่า 100 ชิ้น ซึ่งภายในแบ่งออกเป็น 2 ชั้น คือชั้นใต้ดินระดับ 1 กับ 2 โดยผู้เข้าชม   สามารถใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์โพสท่าทางให้สอดคล้องกับรูปภาพ เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย

ค่ำ              รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตาคาร ลิ้มรสอาหารชาววัง ร้าน KEUNJIB ย่านอินซาดง

“ฮันจองซิก” เป็นมื้อเต็มโต๊ะที่จัดอาหารมาเป็นชุด มีจุดกำเนิดมาจากในวัง หรือบ้านของเชื้อพระวงศ์ชั้นสูงเสิร์ฟด้วยข้าวสวย ต่อด้วยอาหารจานหลักซึ่งมีทั้งของต้ม ของทอด ของย่าง ของนึ่ง หรือของหมัก รวมถึงหม้อไฟและปิดท้ายด้วยเครื่องดื่มของหวานพื้นเมืองอย่าง ซิกเฮ (เครื่องของหวานทำจากข้าว)หรือ ซูจองควา(เครื่องดื่มของหวานที่ทำจากอบเชยหรือลูกพลัม) หรือของหวานอื่นๆ ซึ่งชุดอาหารที่เสิร์ฟนั้นจะแตกต่างกันไปตามฤดูกาลและภูมิภาค

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก LOTTE CITY MYEONGDONG หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่สี่

โซล – พระราชวังชางด็อกกุง –ทดลองทำคิมบับ + ถ่ายรูปชุดฮันบก – ดิวตี้ฟรี ช้อปปิ้งเมียงดง

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านไปยัง พระราชวังชางด๊อกกุง ใช้เป็นพระราชวังหลักโดยกษัตริย์ราชวงศ์โชซอนหลายพระองค์ และเป็นพระราชวังที่ได้รับการทำนุบำรุงดูแลดีที่สุดในหมู่พระราชวังทั้ง 5 แห่ง เป็นพระราชวังที่รู้จักกันดีเพราะมีสวนที่สวยงามมากที่สร้างขึ้นให้กับราชวงศ์ พระราชวังชางด็อกกุงได้รับการประกาศจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกใน ปี 1997 พระราชวังชางด๊อกกุงเป็น ฉากหนึ่งของซีรี่ส์ดัง “เจ้าหญิงวุ่นวายกับเจ้าชายเย็นชา” ให้ท่านได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของซีรี่ส์ ท่านสามารถเก็บภาพประทับใจกับทัศนียภาพที่งดงามของศาลา สระน้ำและสวนป่า ต่อด้วยให้ท่าน ได้ทดลอง ทำคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) เรียนรู้วิธีการทำคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) อาหารง่ายๆ ที่คนเกาหลีนิยมรับประทาน คิม แปลว่า สาหร่าย บับ แปลว่า ข้าว จะเป็นแท่งยาวๆ แล้วเค้าก็จะหั่นเป็นชิ้นๆพอดีคำ จิ้มกะโชยุญี่ปุ่นหรือวาซาบิก็ได้ ตามร้านอาหารก็จะมีทำเป็นพิเศษ คือมีผัดซอสมาให้จิ้มด้วย

พิเศษ !! เชิญท่านเก็บภาพความประทับใจกับชุดประจำชาติฮันบก

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร สุดหรูกับเมนู “หมูย่างเกาหลี” อันโด่งดังของเกาหลี ร้าน KALBI ชื่อดัง ที่มีรสชาติเป็นเลิศ บรรยากาศสุดหรู และรสชาติของอาหารจะทำให้คุณติดใจกับหมูหมัก สูตรเฉพาะของร้านเนื้อหมูนิ่มๆทานคู่กับผักสดๆพร้อมน้ำจิ้มแบบเกาหลี ที่จะช่วยเพิ่มรสชาติให้อร่อยไม่รู้ลืม

บ่าย                  จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรี สินค้าแบรนด์เนมชื่อดัง ร้านค้าปลอดภาษีของนักท่องเที่ยว ของกรุงโซล พบสินค้าหลากหลายชนิดยี่ห้อ อาทิ หลุยส์วิตอง พราด้า เฟอร์รา กาโม่ กุชชี่ ชาแนล เอสเตลอเดอร์ คลีนิกซ์   ลังโคม รวมทั้งสินค้าแบรนด์เนมท้องถิ่นยี่ห้อดัง อาโมเร่ เครื่องสำอางดังของเกาหลี และต่อด้วยนำท่านช้อปปิ้งที่ย่าน เมียงดง ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นศูนย์รวมแฟชั่นชั้นนำของเกาหลี ที่นี่มีทั้งห้างสรรพสินค้าล๊อตเต้ เมโทรมิโดป้า ห้างสรรพสินค้าชินเซแก ร้านมิกลิออร์ และร้านเอ้าท์เลทต่างๆอีกมาย ซึ่งตั้งอยู่ทั้งใต้ดินและบนดิน มีทุกสิ่งทุกอย่างให้ท่านเลือกสรร ไม่ว่าจะเป็นเครื่องแต่งกายสำเร็จรูป รองเท้า เครื่องใช้เครื่องประดับ เครื่องสำอาง และของที่ระลึก ซึ่งเป็นที่พึงปรารถนาของนักซื้อนักแต่งตัวทั้งหลาย ตามตรอกด้านหลังจะมีร้านกาแฟและร้านอาหาร เพื่อแวะรับประทานได้ก่อนไปซื้อของต่อ

ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

TODAI BUFFET SEAFOOD ซีฟู๊ด นานาชนิด เช่น ขาปูอลาสก้า ซูชิ อาหาร นานาชาติ พร้อมเครื่องดื่ม Solf Drink ไม่อั้น

         นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม LOTTE CITY MYEONGDONG หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ห้า

โซล – SEOUL SKY 118 FL. @ LOTTE WORLD TOWER – ช้อปปิ้งย่านฮงอิก -Korean Shopping Center – สนามบินอินชอน

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ LOTTE WORLD TOWER พร้อมนำท่านขึ้นลิฟท์โดยสารคู่ (SKY SHUTTER) ที่เร็วที่สุด ด้วยความเร็ว 10 เมตร / วินาที สู่ชั้นที่ 118 SKY DECK ไปยังจุดแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของกรุงโซล ชมวิวที่สวยงาม บนพื้นเป็นกระจกที่สูงที่สุดในโลก มีความสูงจากพื้นดิน 478 เมตร เป็นกระจกทั้งชั้น และวันที่อากาศดีๆ ท้องฟ้าแจ่มใสยังสามารถมองเห็นไปไกลได้ถึงเมืองซองโด จังหวัดอินชอน

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 ร้าน JIMDAK กลางย่านมหาวิทยาลัย ฮงอิก ร้าน JIMDAK ชื่อดัง ที่เกิดจาการรวมตัวของเหล่าศิลปินเกาหลี ทำให้เกิดเมนูสไตล์เกาหลีสมัยใหม่นี้ขึ้นมารสชาติของอาหารที่ผ่านการหมักจากเครื่องเทศหลายๆอย่าง ทำให้มีรสชาติที่อร่อย และนุ่มลิ้น ท่ามกลางบรรยากาศแบบวัยรุ่นเกาหลี

บ่าย              นำท่านช้อปปิ้งย่าน HONGIK STREET บริเวณด้านหน้าของมหาวิทยาลัยฮงอิก จึงเป็นศูนย์รวมเด็กวัยรุ่นและเด็กมหาวิทยาลัย เป็นอีกเส้นหนึ่งที่มีบรรยากาศโรแมนติก อีกทั้งยังมีร้านกาแฟที่เป็นเอกลักษณ์ แกลเลอรี่ ร้านค้าจำหน่ายสินค้าแฟชั่น คลับ ตลาดศิลปะ และร้านอาหารที่น่าสนใจในหมู่วัยรุ่นอายุ 20-30 ปีที่นิยมมาเดินเล่น ราคาของสินค้าและร้านอาหารต่างๆก็ไม่แพงอีกด้วย ซึ่งจะคึกคักเป็นพิเศษตั้งแต่ช่วงบ่ายเป็นต้นไป เพราะร้านค้าแต่ละร้านจะทยอยเปิดให้บริการ ของที่ขายกันเยอะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสินค้าแฟชั่น เช่น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ของกิ๊ฟช้อป เครื่องเขียน และที่เยอะไม่แพ้กันก็คือขนมต่างๆ ให้ท่านได้ละลายเงินวอนที่ KOREAN SHOPPING CENTER ศูนย์รวมของพื้นเมือง ขนมแบบต่างๆ ช็อกโกแล๊ตหิน ซีเรียลช็อกโค ผลิตภัณฑ์โสมในรูปแบบของขนม ชา โคลนพอกหน้า,ผลไม้,หมอนสุขภาพ,กิมจิ,ชินราเมงหรือมาม่าเกาหลีที่ชื่นชอบของชาวต่างประเทศ เป็นต้น ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินอินชอน

21.25 น.         เดินทางกลับกรุงเทพ โดยสายการบินไทยแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG 655

 

วันที่หก

กรุงเทพฯ

01.20 น.          เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ