ทัวร์เกาหลี KOREA EATING TOUR

เส้นทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวชาวไทย เพราะเป็นเส้นทางที่สามารถท่องเที่ยวได้ครบไฮไลท์ของประเทศเกาหลี ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และความทันสมัย ไม่พลาดกับการลิ้มลองอาหารเลิศรสของเกาหลี

 

วันแรก          กรุงเทพฯ

20.00 น.          คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย แอร์เวย์ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก

23.10 น.          ออกเดินทางสู่ กรุงโซลสาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยสายการบินไทยแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG658

 

วันที่สอง         อินชอน – THE GARDEN OF MORNING CALM – สะพานกระจกแก้วใส –ตลาดปลาแดโพฮัง – ซกโซ

06.35 น.          เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นำท่านเดินทางสู่ THE GARDEN OF MORNING CALM สวนนี้เป็นดินแดนแห่งความสงบยามเช้าตั้งอยู่ในเขตเมืองกาพยอง (Gapyeong) เต็มไปด้วยดอกไม้นานาพรรณ ที่ส่งกลิ่นหอมหวานอบอวลทั้งสวน รวมถึงต้นสนมากมายที่มองทัศนียภาพแห่งความงาม โดยช่วงเวลาที่ดีที่สุด ตั้งแต่เดือนมีนาคมจนถึงเดือน พฤศจิกายน ซึ่งจะเป็นช่วงที่ดอกไม้ต่างๆ จะผลิดอกออกใบในช่วงต้นปี ส่วนในช่วงปลายปีก็จะพากันเปลี่ยนสีสันสวยงาม

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

                  “ทัคคาลบี้” ต้นตำหรับ เก่าแก่กว่า 80 ปี บนถนนแห่งร้านทัคคาลบี้ พร้อมลิ้มรสทัคคาลบี้ ทำจากเนื้อไก่ ผ่านการหมักสูตรลับเฉพาะแบบเกาหลีแท้ๆทั้งรสชาติและบรรยากาศ จะทำให้คุณประทับใจ

บ่าย                 นำท่านไปยัง สะพานกระจกแก้วใส ทางเดินลอยฟ้าเหนือทะเลสาบเอียมโฮ SOYANGGANG SKY WALK ที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบเอียมโฮแห่งนี้ สัมผัสความตื่นเต้นจากเดินบนสะพานกระจกแก้วที่มีความยาว 14 เมตร จากนั้นนำท่านไปยัง ตลาดปลาแดโพฮัง สัมผัสบรรยากาศที่เต็มไปด้วยร้านค้าร้านอาหาร ที่จะขายอาหารทะเลสดๆ รวมทั้งอาหารทะเลแห้ง ที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวเพราะนอกจากอาหารทะเลแล้วราคาก็ไม่แพงด้วย

ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ร้านอาหารทะเลสดๆ ที่ย่านอาหารทะเลชื่อดัง เมือง “ซกโชว” โซรัคลิ้มรส SEA FOOD แบบเกาหลีร้านอาหารทะเล ตั้งบนถนนที่เต็มไปด้วย อาหารทะเลสดๆ ไฮไลท์อยู่ที่ปูยักษ์ KING CRAB ที่ให้คุณเลือกสดๆ และปรุงใหม่ๆ ให้คุณได้รับประทานแบบ “ทั้งตัวปู” ลิ้มรสความสด ใหม่ของปูยักษ์ เนื้อหวานๆ เต็มคำ เสิร์ฟพร้อมเมนูเครื่องเคียงมากมาย

                 

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก SEA CRUISE HOTEL หรือเทียบเท่า

www.seacruisehotel.com

 

วันที่สาม         ซกโซ – ซอรัค – อุทยานแห่งชาติ ซอรัคซาน (Cable Car) – วัดชินฮึงซา – Icheon Lotte Premium Outlet – ย่านอินซาดง

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน หรือ สวิสเซอร์แลนด์ของเกาหลี นำทุกท่านชมทิวทัศน์ และบรรยากาศที่เต็มไปด้วยหุบเขา ลำธารและพันธุ์ไม้อันสวยงาม อุทยานแห่งชาติซอรัคซานจัดได้ว่าเป็นแนวเขาที่สวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งในเกาหลีซึ่งประกอบด้วย โอซอรัก เนซอรัก และนัมซอรักเทือกเขาแนวนอกแนวใน และแนวใต้ มีหุบเขาที่มีดอกไม้บานสะพรั่งทั้ง ฤดูใบไม้ผลิ และ ใบไม้ร่วง จากนั้น นำทุกท่านกราบนมัสการ ขอพรพระพุทธรูปเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ทุกท่าน ณ วัดชินฮึงซา ซึ่งเป็นวัดศักดิ์สิทธิ์และมีพระพุทธรูปสัมฤทธิ์ที่งดงาม สง่าประดิษฐานอยู่ภายในวัด ตามประวัติแล้วแต่ก่อนวัดนี้เป็นวัดย่อยของวัดคอนบงในปี 1912 และกลายเป็น วัดหลักที่สำคัญในประวัติศาสตร์ ใน ปี 1971 เป็นวัดในสมัยราชวงศ์ชิลลา ค้นพบโดยนักบวชจาซาง ซึ่งเป็นผู้ตั้งชื่อวัดแห่งนี้ด้วย

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน กับ เมนู SEAFOOD STEAM BOWL SOUP

                  **ซีฟู๊ดหม้อไฟทะเล นำของทะเลต่างๆไม่ว่าจะเป็นกุ้ง หอย ปู ปลาหมึก ปูอัด พร้อมเครื่องเคียงต่างๆเช่น ต้นกระเทียม ผักตามฤดูกาล หัวหอม เป็นต้น มาจัดเรียงให้สวยงามภายในหม้อไฟ และเติมน้ำซุปซีฟู๊ดลงไป พอน้ำเดือดให้นำอุด้งหรือเส้นก๋วยเตี๋ยวลงไปต้ม เพื่อรับประทานเป็นอุด้งซีฟู๊ด หรือทานคู่กับข้าวสวย น้ำจิ้มซีอิ๊วเกาหลี พริกป่นและเครื่องเคียงต่างๆ

บ่าย              นำจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ Icheon Lotte Premium Outlet ที่นี้เป็นแห่งที่ 3 เพิ่มขึ้นจาก Lotte Premium Outlet – Gimhae Branch, Lotte Premium Outlet – Paju Branch. Icheon Lotte Premium Outlet เป็นเอ้าท์เล็ตที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียมีร้านค้า แบรนด์เนมประมาณ 353 ร้านให้ท่านได้ช้อปปิ้งอย่างจุใจ สิ้นค้าลดราคา 20-80% นอกเหนือจากร้าน แบรนด์เนมต่างๆแล้ว ยังมีร้านอาหาร, food court และพื้นที่พักผ่อน

ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ลิ้มรสอาหารชาววัง ร้าน KEUNJIB ย่านอินซาดง

                        “ฮันจองซิก” เป็นมื้อเต็มโต๊ะที่จัดอาหารมาเป็นชุด มีจุดกำเนิดมาจากในวัง หรือบ้านของเชื้อพระวงศ์ชั้นสูงเสิร์ฟด้วยข้าวสวย ต่อด้วยอาหารจานหลักซึ่งมีทั้งของต้ม ของทอด ของย่าง ของนึ่ง หรือของหมัก รวมถึงหม้อไฟและปิดท้ายด้วยเครื่องดื่มของหวานพื้นเมืองอย่าง ซิกเฮ (เครื่องของหวานทำจากข้าว)หรือ ซูจองควา(เครื่องดื่มของหวานที่ทำจากอบเชยหรือลูกพลัม) หรือของหวานอื่นๆ ซึ่งชุดอาหารที่เสิร์ฟนั้นจะแตกต่างกันไปตามฤดูกาลและภูมิภาค

หลังรับประทานอาหารค่ำ นำท่านสู่ ย่านอินซาดง สัมผัสวัฒนธรรมประเพณีแบบเกาหลีในใจกลางเมือง ซึ่งมีทั้งห้องแสดงงานศิลปะร้านขายเครื่องแกะสลักแบบพื้นเมือง ร้านขายวัตถุโบราณ ภัตตาคารและโรงน้ำชาตามแบบเกาหลี เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการพบกับวัฒนธรรมเกาหลีแบบดั้งเดิมในช่วงเสาร์-อาทิตย์ อินซาดงจะเป็นเขตปลอดยานพาหนะและมีตลาดนัดขายของเก่า เครื่องประดับ งานศิลปะ

         นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม LOTTE CITY MYEONGDONG หรือระดับเทียบเท่า

http://www.lottehotel.com/city/myeongdong/ko/

 

วันที่สี่            โซล – พระราชวังชางด็อกกุง + แต่งชุดฮันบก – ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งเมียงดง

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านไปยัง พระราชวังชางด๊อกกุง ใช้เป็นพระราชวังหลักโดยกษัตริย์ราชวงศ์โชซอนหลายพระองค์ และเป็นพระราชวังที่ได้รับการทำนุบำรุงดูแลดีที่สุดในหมู่พระราชวังทั้ง 5 แห่ง เป็นพระราชวังที่รู้จักกันดีเพราะมีสวนที่สวยงามมากที่สร้างขึ้นให้กับราชวงศ์ พระราชวังชางด็อกกุงได้รับการประกาศจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกใน ปี 1997 พระราชวังชางด๊อกกุงเป็น ฉากหนึ่งของซีรี่ส์ดัง “เจ้าหญิงวุ่นวายกับเจ้าชายเย็นชา” ให้ท่านได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของซีรี่ส์ ท่านสามารถเก็บภาพประทับใจกับทัศนียภาพที่งดงามของศาลา สระน้ำและสวนป่า พิเศษ !! เชิญท่านเก็บภาพความประทับใจกับชุดประจำชาติฮันบก

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร สุดหรูกับเมนู “หมูย่างเกาหลี” อันโด่งดังของเกาหลี ร้าน KALBI ชื่อดัง ที่มีรสชาติเป็นเลิศ บรรยากาศสุดหรู และรสชาติของอาหารจะทำให้คุณติดใจกับหมูหมัก สูตรเฉพาะของร้านเนื้อหมูนิ่มๆทานคู่กับผักสดๆพร้อมน้ำจิ้มแบบเกาหลี ที่จะช่วยเพิ่มรสชาติให้อร่อยไม่รู้ลืม

บ่าย                  จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรี สินค้าแบรนด์เนมชื่อดัง ร้านค้าปลอดภาษีของนักท่องเที่ยว ของกรุงโซล พบสินค้าหลากหลายชนิดยี่ห้อ อาทิ หลุยส์วิตอง พราด้า เฟอร์รา กาโม่ กุชชี่ ชาแนล เอสเตลอเดอร์ คลีนิกซ์ ลังโคม รวมทั้งสินค้าแบรนด์เนมท้องถิ่นยี่ห้อดัง อาโมเร่ เครื่องสำอางดังของเกาหลี จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งที่ย่าน เมียงดง ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นศูนย์รวมแฟชั่นชั้นนำของเกาหลี ที่นี่มีทั้งห้างสรรพสินค้าล๊อตเต้ เมโทรมิโดป้า ห้างสรรพสินค้าชินเซแก ร้านมิกลิออร์ และร้านเอ้าท์เลทต่างๆอีกมาย ซึ่งตั้งอยู่ทั้งใต้ดินและบนดิน มีทุกสิ่งทุกอย่างให้ท่านเลือกสรร ไม่ว่าจะเป็นเครื่องแต่งกายสำเร็จรูป รองเท้า เครื่องใช้เครื่องประดับ เครื่องสำอาง และของที่ระลึก ซึ่งเป็นที่พึงปรารถนาของนักซื้อนักแต่งตัวทั้งหลาย ตามตรอกด้านหลังจะมีร้านกาแฟและร้านอาหาร เพื่อแวะรับประทานได้ก่อนไปซื้อของต่อ

ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

                  TODAI BUFFET SEAFOOD ซีฟู๊ด นานาชนิด เช่น ขาปูอลาสก้า ซูชิ อาหาร นานาชาติ พร้อมเครื่องดื่ม Solf Drink ไม่อั้น

         นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม LOTTE CITY MYEONGDONG หรือระดับเทียบเท่า

http://www.lottehotel.com/city/myeongdong/ko/

 

วันที่ห้า          โซล – วัดพงอึนซา – SEOUL SKY 118 FL. @ LOTTE WORLD TOWER

                   ถนนช้อปปิ้งชินซาดง – Korean Shopping Center – สนามบินอินชอน

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ วัดพงอึนซา (Bongeunsa Temple) ที่ชาวเกาหลีรู้จักกันในอีกชื่อว่า Gyeonseongsa Temple ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอาคาร COEX ในย่านธุรกิจอย่างเขตคังนัม ถูกสร้างขึ้นในปี 794 ในราชวงศ์ชิลลา กษัตริย์วองซอง (Weongseong) จากนั้นในปี 1498 สมเด็จพระราชินี Jeonghyeon ได้มีการบูรณะวัดแห่งนี้ขึ้นใหม่ และเปลี่ยนชื่อเป็นวัดบงอึนซา จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ LOTTE WORLD TOWER พร้อมนำท่านขึ้นลิฟท์โดยสารคู่ (SKY SHUTTER) ที่เร็วที่สุด ด้วยความเร็ว 10 เมตร / วินาที สู่ชั้นที่ 118 SKY DECK ไปยังจุดแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของกรุงโซล ชมวิวที่สวยงาม บนพื้นเป็นกระจกที่สูงที่สุดในโลก มีความสูงจากพื้นดิน 478 เมตร เป็นกระจกทั้งชั้น และวันที่อากาศดีๆ ท้องฟ้าแจ่มใสยังสามารถมองเห็นไปไกลได้ถึงเมืองซองโด จังหวัดอินชอน

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

                  ร้าน JIMDAK กลางย่านมหาวิทยาลัย ฮงอิก ร้าน JIMDAK ชื่อดัง ที่เกิดจาการรวมตัวของเหล่าศิลปินเกาหลี ทำให้เกิดเมนูสไตล์เกาหลีสมัยใหม่นี้ขึ้นมารสชาติของอาหารที่ผ่านการหมักจากเครื่องเทศหลายๆอย่าง ทำให้มีรสชาติที่อร่อย และนุ่มลิ้น ท่ามกลางบรรยากาศแบบวัยรุ่นเกาหลี

บ่าย             นำท่านเข้าสู่ ถนนช้อปปิ้งชินซาดง หรือเรียกกันว่า ‘artists’ street’เต็มไปด้วยร้านเสื้อผ้าแฟชั่น แบรนด์ดีไซเนอร์ แบรนด์หรู ร้านกาแฟที่ตกแต่งแบบชิคๆ ถนนนี้เริ่มตั้งแต่สถานีชินซา (Sinsa Station) ยาวไปจนถึงโรงเรียนมัธยมฮยอนแด ความยาวประมาณ 700 เมตร สองข้างทางของถนนชินซาดงนี้จะเต็มไปด้วยต้นแปะก๊วย (Gingko tree) ซึ่งในฤดูใบไม้ร่วงใบแปะก๊วยจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองทองเป็นทางยาวไปตามถนน เป็นอีกแห่งหนึ่งที่คนนิยมมาเดินเล่น นั่งทานกาแฟ และถ่ายรูปกันในช่วงประมาณเดือน ต.ค.-พ.ย. (ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี) และก่อนอำลาเกาหลีให้ท่านได้ละลายเงินวอนที่ KOREAN SHOPPING CENTER ศูนย์รวมของพื้นเมือง ขนมแบบต่างๆ ช็อกโกแล๊ตหิน ซีเรียลช็อกโค ผลิตภัณฑ์โสมในรูปแบบของขนม ชา โคลนพอกหน้า,ผลไม้,หมอนสุขภาพ,กิมจิ,ชินราเมงหรือมาม่าเกาหลีที่ชื่นชอบของชาวต่างประเทศ เป็นต้น

21.25 น.         เดินทางกลับกรุงเทพ โดยสายการบินไทยแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG 655

 

วันที่หก          กรุงเทพฯ

01.20 น.          เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ