ทัวร์เกาหลี DELIGHT KOREA WONER 5 วัน 3 คืน

เส้นทางท่องเที่ยวเกาหลี บินตรงจากเชียงใหม่ เส้นทางท่องเที่ยวสุดฮิตของชาวไทย สัมผัสสถานที่ท่องเที่ยวสุดโรแมนติกของประเทศเกาหลี ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ทางประวัติศาสตร์ และความทันสมัย

วันแรก เชียงใหม่ – สนามบินอินชอน

19.30 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ สายการโคเรียน แอร์ เจ้าหน้าที่ คอยต้อนรับและอํานวยความสะดวก

23.15 น. ออกเดินทางสู่ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน โคเรียน แอร์ เที่ยวบินที่ KE 668

วันที่สอง สนามบินอินชอน – กรุงโซล – N SEOUL TOWER – ศูนย์คอสเมตกิ – ย่านฮงแด

06.45 น. เดินทางถึง สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ (เวลาในประเทศเกาหลีจะเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) นําท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และพิธีการทางศุลกาก จากนั้น นําท่านเดินทางสู่ N SEOUL TOWER ตั้งอยู่บนภูเขานัมซาน ภูเขาเพียงลูกเดีย ใจกลางเมืองหลวงและอิสระถ่ายรูปคู่หอคอย Tower เป็น 1 ใน 17 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลกสูงถึง 480 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ไฮไลท์ของที่นี่ คู่รักส่วนมากจะเตรียมกุญแจมาคล้องตรงรั้วข้างบนโซลทาวเวอร์ เพราะมีความเชื่อว่าคู่รักที่ได้มาคล้องกุญแจที่นี่จะรักกัน
ยาวนานตลอดไป (ค่าบัตรลิฟท์ขึ้นสู่จุดชมวิวบนหอคอยไม่รวมไว้ในค่าทัวร์)

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร – ชาบูชาบู

บ่าย นําท่านเยี่ยมชม ศูนย์คอสเมติก ศูนย์ผลิตภัณฑ์ความงามเครื่องสําอางเวชสําอางให้ท่านเลือกซื้อคอสเมติกหลากยี่ห้อคุณภาพที่ชาวเกาหลีล้วนให้ความสําคัญกับเรื่องผิวหน้า
ค่อนข้างมากโดยเฉพาะในกลุ่มบํารุงผิวพื้นฐาน Skin Care และฟังคําแนะนําการดูแลผิวพรรณจากผู้ชํานาญการ จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ ย่านฮงแด (Hongdae) เป็นย่านช้อปปิ้งบริเวณด้านหน้าของมหาวิทยาลัยฮงอิก( Hongik University) จึงเป็นศูนย์รวมเด็กวัยรุ่นและเด็กมหาวิทยาลัยเป็นอีกเส้นหนึ่งที่มีบรรยากาศโรแมนติก อีกทั้งยังมีร้านกาแฟที่เป็นเอกลักษณ์ แกลเลอรี่ ร้านค้าจําหน่ายสินค้าแฟชั่น คลับ ตลาดศิลปะ และร้ านอาหารที่น่าสนใจในหมู่วัยรุ่นอายุ 20-30 ปีที่นิยมมาเดินเล่น ราคาของสินค้าและร้านอาหารต่างๆ ก็ยังไม่แพงอีกด้วย ซึ่งจะคึกคักเป็นพิเศษตั้งแต่ช่วงบ่ายเป็นต้นไป เพราะร้านค้าแต่ละร้านจะทยอยเปิดให้บริการ ของที่ขายกันเยอะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสินค้าแฟชั่น เช่น เสื้อผ้า กระเป๋า
รองเท้า ของกิ๊ฟช้อป เครื่องเขียน และที่เยอะไม่แพ้กันก็คือ ขนมต่างๆ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร – JIMDAK จิมดัก เมนูไก่หมักซอสสไตล์เกาหลี

นำท่านเข้าสู่ที่พัก PREMIER MARIGOLD HOTEL หรือเทียบเท่า https://benikea-premier-marigold.seoultophotels.com/en/

วันที่สาม กรุงโซล – เกาะนามิ – ทดลองทำคิมบับ – ศูนย์น้ำมันสนแดง – ตลาดทงแดมุน ทงแดมุน ดีไซน์ พลาซ่า ชมไฟ LED

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นําท่านเดินทางสู่ เกาะนามิ สถานที่เที่ยวยอดฮิตตลอดกาลของประเทศเกาหลีใต้ ด้วยความอุดมสมบูรณ์งดงามของธรรมชาติ
และบรรยากาศสุดโรแมนติก ทําให้หลายๆ คนต่างอยากใช้เวลาไปพักผ่อนหย่อนใจและทํากิจกรรมสนุกๆ ในวันหยุด เกาะแห่งนี้ยังเป็นที่รู้จักกันดีว่าใช้ถ่ายทําซีรีส์หลายเรื่อง โดยเฉพาะซีรีส์ชื่อดังเรื่อง Winter Love Song หรือ เพลงรักในสายลมหนาว ถือเป็นเรื่องที่ทําให้ชาวเกาหลีและชาวต่างชาติรู้ จักเกาะนามิมากขึ้น และต่างเดินทางมาเที่ยวตามรอยกันไม่ขาดสาย จากนั้นนําท่านทดลองทำคิมบับ เป็นอาหารเกาหลีชนิดหนึ่ง ทําจากข้าวสุกและเครื่องปรุงอื่น ๆ หลากชนิด เช่น แตงกวา แคร์รอต ผักโขม ไข่เจียว ปูอัด แฮม เป็นต้น วางแผ่บนแผ่นสาหร่ายแล้วม้วน จากนั้นหั่นเป็นชิ้นพอดีคํา ชาวเกาหลีนิยมรับประทาน คิมบับระหว่างการปิกนิกหรืองานกิจกรรมกลางแจ้ง หรือรับประทานเป็นอาหารกลางวันเบา ๆ โดยเสิร์ฟกับหัวไชเท้ าดองและกิมจิ นอกจากนี้ คิมบับยังเป็นอาหารนํากลับบ้านที่เป็นที่นิยมทั้งในเกาหลีและต่างประเทศ

บ่าย นําท่านเดินทางชม ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง ซึ่งผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลีเพื่อช่วยผู้ที่มีปัญหาเรื่องไขมันอุดตันในเส้นเลือดคลอเรสเตอรอลในเลือดสูงไขข้อเสื่อมหรือการไหลหมุนเวียนของเลือด กว่าจะมาทําเป็นน้ำมันสนสกัดได้ 1 แคปซูล ต้องใช้ใบสนเข็มแดงประมาณ 2. 7 ก. ก. จากนั้นนําท่านไปยัง ตลาดทงแดมุน ตลาดที่มีชื่อเสียงในด้าน ของการเป็นตลาดกลางคืน และเป็นย่านช้อปปิ้งยอดนิยม ที่ดึงดูดนักช้อป และนักท่องเที่ยวจํานวนมากตลอดเวลา ตลาดแห่งนี้จึงกลายเป็นสถานที่ที่ดีที่สุดในการค้นหาสินค้าแฟชั่นล่าสุด ที่มีความหลากหลาย และทันสมัยในราคาที่ไม่แพง จากนั้นนําท่านสู่ ทงแดมุน ดีไซน์ พลาซ่า เป็นกลุ่มอาคารรูปทรงแปลกใจกลางกรุงโซล ตั้งอยู่กลางศูนย์รวมแฟชั่นของเมืองดงแดมุน โดยเป็นพื้นที่จัดนิทรรศการระดับโลกมากมาย มีทั้งห้องประชุม พื้นที่ในส่วนของการจัดงานแสดงแสดงโชว์สินค้าต่าง ๆและยังเป็นสถานที่สําคัญสําหรับการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ และถ้าหากใครเคยดูซีรีย์เกาหลียอดฮิตอย่าง You Who came
From the star (ยัยตัวร้ายกับนายต่างดาว) คงจะพอคุ้นตากับสถานที่แห่งนี ้ เพราะเขาได้มาถ่ายทําฉากในซีรีย์ในที่แห่งนี้กันหลายฉากมาก หรือจะเป็นเพลง Come Back Home ของศิลปินเกาหลี วง 2NE1 ก็มาถ่ายทํา MV ที่แห่งนี ้เช่นกัน นอกจากนี้ท่านยังสามารถชมบรรยากาศดอกไม้ไฟ LED ROSE GARDEN

ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร – BBQ BUFFET

นำท่านเข้าสู่ที่พัก PREMIER MARIGOLD HOTEL หรือเทียบเท่า https://benikea-premier-marigold.seoultophotels.com/en

วันที่สี่ กรุงโซล – พระราชวังเคียงบกกุง – หมู่บ้านบุกชอนฮันอก – ศูนย์โสมเกาหลีคลองชองกเยชอน – ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิั้งย่านเมียงดง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นําท่านสู่ พระราชวังเคียงบกกุง หรือเรียกอีกแบบหนึ่งว่า “พระราชวังคยองบกกุง” เป็นทั้งสัญญลักษณ์และแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตของกรุงโซล พระราชวังที่มีขนาดใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในกรุงโซล สร้างขึ้นในปี 1394 ในสมัยพระเจ้าแทโจ ราชวงศ์โชซอน เดิมทีนั้นภายในพระราชวังมีอาคารและตําหนักต่างๆมากกว่า 200 หลัง แต่เมื่อมีการรุกรานของญี่ปุ่น อาคาร
ส่วนใหญ่ก็ได้ถูกทําลายลงเหลืออยู่เพียงแค่ 10 หลังเท่านั้น พระราชวังทิศเหนือก็เป็นอีกชื่อหนึ่งของพระราชวังแห่งนี้ เนื่องจากทําเลที่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือ เมื่อเทียบกับพระราชวังแห่ง
อื่นๆ เช่น พระราชวังชางด็อกกุง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออก และพระราชวังเคียงฮุยกุง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก อย่างไรก็ตาม พระราชวังเคียงบกกุงนั้นขึ้นชื่อว่า เป็นพระราชวังที่สวยงามที่สุด เนื่องจากฉากหลังของพระราชวังนั้นเป็นเขาพูกักซาน จึงทําให้ดูยิ่งใหญ่อลังการเป็นอย่างมาก จากนั้นนําท่านชม หมู่บ้านบุกชอนฮันอก (Bukchon Hanok Village) หรือบางคนเรียกว่า หมู่บ้านบุคชอนฮันอ๊ก เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของเกาหลี ท่ามกลางตึกรามบ้านช่องที่ทันสมัยของกรุงโซลนั้น หมู่บ้านแห่งนี้ก็ยังคงรักษาอาคารบ้านเรือนในสมัยโบราณ มีกลิ่นอายของเกาหลีในยุคเก่าแก่ เหมาะสําหรับคนที่ชอบสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ หมู่บ้านบุกชอนฮันอกถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่เมื่อนักท่องเที่ยวได้ไปเยือน
แล้วจะได้พบกับบ้านของขุนนางระดับสูงของเกาหลีในสมัยก่อน ภายในหมู่บ้านมีอาคารแบบดั้งเดิมของเกาหลีกว่า 100 หลัง (รูปแบบบ้านแบบดั ้งเดิมของเกาหลีเรียกว่า ฮันอก (hanok)) ซึ่งเก่าแก่มาตั้งแต่สมัยโชซอน ส่วนชื่อ บุคชอน (Bukchon) แปลว่าหมู่บ้านทางตอนเหนือ ซึ่งตั้งตามตําแหน่งที่อยู่ทางทิศเหนือของสถานที่สําคัญ 2 แห่งของกรุงโซล คือ
คลองชองกเยชอน (Cheonggyecheon Stream) กับ จงโร (Jongno) จากนั้นนําท่านชม ศูนย์โสมเกาหลี ราชาแห่งมวลสมุนไพรเพราะเกาหลีได้เป็นประเทศที่มีการผลิตโสมเกาหลีที่มีคุณภาพเป็นอันดับ 1 ของโลก ช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอาหารและปอดช่วยทําให้จิตใจสงบและเพิ่มพละกําลังโดยส่วนรวมสรรพคุณทางการแพทย์ช่วยบํารุงหัวใจป้องกันโรคหัวใจ ขาดเลือดเสริมประสิทธิภาพทางเพศลดและป้องกันมะเร็ง

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร – ไก่ตุ๋นโสมหรือ ซัมเกทัง (Samgyetang)

บ่าย นําท่านชม คลองชองกเยชอน (Cheonggyecheon) หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า คลองชองเกชอน หรือ ชองเคยอน เป็นคลองที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณตั ้งแต่ยุคของราชวงศ์โชชอน มีอายุมากกว่า 600 ปี ความยาวประมาณ 11 กิโลเมตร ไหลผ่านกลางกรุงโซล เดิมที่นั้นน้ำในคลองจะคล้ายกับคลองแสนแสบที่บ้านเรา คือมีน้ำเสียและขยะถูกอิ้งลงคลองจากบ้านเรือนและชุมชนที่มาอาศัยอยู่ริมคลอง และยังมีสะพานยกระดับพาดผ่านอยู่ด้านบนอีกด้วย จากนั้นนําท่าน ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ดิวตี้ฟรี สินค้าแบรนด์เนมชื่อดัง ร้านค้าปลอดภาษี พบสินค้าหลากหลายชนิดยี่ห้อ อาทิ หลุยส์วิตอง พราด้า เฟอร์รา กาโม่ กุชชี่ ชาแนล เอสเตลอเดอร์ คลีนิกซ์ ลังโคม

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย

นําท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งที่ ย่านเมียงดง ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นศูนย์รวมแฟชั่นชั ้นนําของเกาหลี ที่นี่มีทั้งห้างสรรพสินค้าล๊อตเต้ เมโทรมิโดป้า ห้างสรรพสินค้าชินเซแก ร้านมิกลิออร์ และร้านเอ้าท์เลท ต่างๆอีกมาย ซึ่งตั้อยู่ทั้งใต้ดินและบนดิน มีทุกสิ่งทุกอย่างให้ท่านเลือกสรร ไม่ว่าจะเป็นเครื่องแต่งกายสําเร็จรูป รองเท้า เครื่องใช้ เครื่องประดับ เครื่องสําอาง และของที่ระลึก

นำท่านเข้าสู่ที่พัก PREMIER MARIGOLD HOTEL หรือเทียบเท่า https://benikea-premier-marigold.seoultophotels.com/en/

วันที่ห้า กรุงโซล – ถนนวัฒนธรรมอินซาดง – ศูนย์ฮอกเก็ตนามู – AMETHYST – ร้านละลายเงินวอน – สนามบินอินชอน – สนามบินเชียงใหม่

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นําท่านเดินทางสู่ ถนนวัฒนธรรมอินซาดง ตั้อยู่ใจกลางเมืองที่เป็นย่านเก่าแก่ที่สําคัญของเมืองโซล ประกอบด้วยถนนหลักอินซาดงและมีตรอกซอกซอยแยกออกไปทั้งสองข้างทาง ภายในตรอกเป็นร้านอาหารแบบดั้งเดิม โรงน้ำชา ร้านกาแฟ และแกลเลอรี่ในย่านแห่งนี ้เป็นแหล่งรวมแกลเลอรี่ต่างๆ กว่า 100 แห่ง คุณจะสามารถชมงานศิลปะแบบดั้งเดิมของเกาหลี ภาพวาด และประติมากรรมอันสวยงามได้ที่นี่ โดยแกลเลอรี่ที่มีชื่อเสียงมากที่สุด ได้แก่ Hakgojae Gallery ซึ่งเป็นศูนย์กลางศิลปะพื้นบ้าน, Gana Art Gallery หอส่งเสริมศิลปิน และ Gana Art Center จากนั้นนำท่านชม ศูนย์ฮอกเก็ตนามู ต้นไม้ฮอกเก็ตนามูชนิดนี้เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน้ำทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนํามารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรงป้องกันโรคตับแข็งไม่ถูกทําลายจากการดื่มแอลกอฮอล์กาแฟบุหรี่สารตกค้าง โรงงานพลอยสีม่วง หรือ Amethyst แดนเกาหลีเป็นแดนของพลอยสีม่วง พลอยแห่งสุขภาพและนําโชค โดยมีตั้งแต่สีม่วงอ่อนเย็นตาจนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ห์เย้ายวนใจ พลอยนี้จะงามจับตาเมื่อมาทําเป็นแหวน จี ้ ต่างหู และสร้อยข้อมือ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร – อาหารพื้นเมือง

บ่าย นําท่านช้อปปิ้ง ร้านละลายเงินวอน ศูนย์รวมของพื้นเมือง ขนมแบบต่าง ๆ ซีเรียลช็อกโค ผลิตภัณฑ์โสมในรูปแบบของขนม ชา โคลนพอกหน้า ผลไม้ หมอนสุขภาพ กิมจิ ชินราเมงหรือมาม่า เกาหลีที่ชื่นชอบของชาวต่างประเทศให้ทุกท่านได้ช้อปปิ้งก่อน
เดินทางกลับ ได้เวลาสมควรนําท่าน เดินทางสู่ สนามบินอินชอน เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับประเทศไทย

18.20 น. ออกเดินทางสู่ เชียงใหม่ โดยสายการบิน โคเรียน แอร์ เที่ยวบินที่ KE 667

22.05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพ