ทัวร์เกาหลี  STRAWBERRY KOREA (SUWON-SEOUL)

เส้นทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวชาวไทย เพราะเป็นเส้นทางที่สามารถท่องเที่ยวได้ครบไฮไลท์ ซูวอน โซล ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ทางวัฒนธรรม ทางประวัติศาสตร์และความทันสมัย ช้อปปิ้งจุใจในโซล

 

วันแรก

กรุงเทพฯ

19.30 . คณะพร้อมกัน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4  เคาน์เตอร์ N สายการบินโคเรี่ยนแอร์ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก

22.40 . ออกเดินทางสู่ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยสายการบินโคเรี่ยนแอร์ เที่ยวบินที่ KE658 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

 

วันที่สอง

สนามบินอินชอนวัดยักชอนซา  Pocheon Art Valley+Monorail – เกาะสมุนไพรโพช็อนชมเทศกาลไฟ Light Festival – ซูวอน

06.10 . เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต้ (เวลาในประเทศเกาหลีจะเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร พบมัคคุเทศก์ท้องถิ่นรอต้อนรับคณะ 

นำท่านเดินทางสู่ วัดยักชอนซา หรือ วัดน้ำศักดิ์สิทธิ์ เป็นวัดที่เก่าแก่ของเกาะเชจู สร้างตั้งแต่สมัยเริ่มต้นราชวงศ์โชซอน นอกจากนี้ยังเป็นวัดที่มีขนาดใหญ่มากโดยตัววัดสูงถึง 30 เมตร และมีพื้นที่กว่า 3,305 ตารางเมตร วัดยักชอนซาทั้งหมด  3 อาคารหลักคือ Gulbeopdang หรือพระอุโบสถ, ศาลเจ้า Samseonggak และ เจดีย์ Sarira ภายในวัดจะมีพระพุทธรูปพระไวโรจนพุทธะสูงที่สุดในเกาหลีตั้งอยู่ มีความสูงถึง 5 เมตร ด้านซ้ายและขวาเป็นพระพุทธรูปสูง 4 เมตรตั้งอยู่สองฝั่งซึ่งทั้ง 3 องค์เป็นสิ่งแทนถึง อดีต ปัจจุบัน และอนาคต ผู้คนนิยมมากราบไหว้และขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และด้านหน้าของพระอุโบสถเป็นที่ตั้งของศาลาระฆังขนาดใหญ่ที่มีน้ำหนักถึง 18 ตัน รวมไปถึงกลองขนาดใหญ่

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคาร บริการ บริการ SHABU ชาบู อาหารพื้นเมืองของคาบสมุทรเกาหลีตั้งแต่สมัยมองโกเลียบุกคาบสมุทรเกาหลี ลักษณะคล้ายสุกี้หม้อไฟของญี่ปุ่น โดยนำเครื่องเคียงต่าง เช่นผักหลากชนิด เห็ดตามฤดู โอเด้ง เบคอนหมูที่จัดเตรียมไว้ มาจัดเรียงให้สวยงามในหม้อ เวลาทาน เติมน้ำซุปชาบูปรุงรสแล้วต้มให้เดือด แล้วจึงนำอุด้งสดลงต้มสามารถรับประทานเป็นอุด้งร้อน และ ทานพร้อมข้าวสวยร้อน น้ำจิ้มซีอิ้วเกาหลี และเครื่องเคียงคู่โต๊ะ

บ่าย นำท่านนั่งรถราง Mono Rail เพื่อเข้าสู่ Pocheon Art Valley สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่เพิ่ง สร้างข้นมาไม่นาน โดยด้านในจะเป็นศิลปะแห่งหุบเขาที่ถูกดัดแปลงจากหุบเขาตามธรรมชาติให้เป็น สิ่งประดิษฐ์รูปแบบงานศิลปะ ที่มนุษย์ได้ออกแบบรูปแบบต่างๆ มีทั้งหน้าผาที่ถูกตัดเป็นแนวดิ่งสูงระฟ้าที่สลับซับซ้อน สร้างได้กลมกลืนกับทะเลสาบสีเขียว ช่วงฤดูหนาวสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้จะถูก ปกคลุมไปด้วยหิมะสีขาวโผลนที่ดูแล้วสวยงามเหมาะแก่การเก็บภาพความประทับใจ นำท่านชม เกาะสมุนไพรโพช็อน ถูกสร้างในปี 1998 โดยเป็นสวนสมุนไพรซึ่งเน้นปลูกพืชสมุนไพรเมดิเตอร์เรเนียน และยังเป็นสถานที่ถ่ายทำรายการ“Running Man” และซีรีส์ “The Producers” อีกด้วย ภายในสวนแห่งนี้มีสวนในร่มซึ่งเป็นที่ปลูกพืชสมุนไพรกว่า 180 ชนิด และภายนอกเป็นสวนสมุนไพรที่มีธรรมชาติรายล้อม นอกจากนั้นแล้ว ที่นี่ยังมีพิพิธภัณฑ์สมุนไพร ห้องจัดนิทรรศการ ร้านอาหารสมุนไพร ร้านบาร์บีคิวสมุนไพร ศูนย์อโรมาเธอราพี Venetia Village สตูดิโอสมุนไพร (สำหรับทำกิจกรรม DIY) สวนสัตว์ขนาดเล็ก และฮอลล์จัดแสดงกลางแจ้งให้ได้เยี่ยมชมอีกด้วย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ภัตตาคาร บริการ BULKOKI บาร์บีคิวหรือบลูโกกิเกาหลี โดยนำเนื้อหมูสไลด์หมักกับซอสและเครื่องเคียงต่าง ให้ออกรสหวานนุ่ม เวลาทานนำมาผัดขลุกขลิกกับซุปบนกระทะแบนหรือทรงครึ่งวงกลมพร้อมผักกะหล่ำและเส้นจันทน์ โดยจะมีลักษณะออกเป็นแบบน้ำข้น เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆและเครื่องเคียงต่าง

หลังอาหารค่ำ นำท่านสู่ เทศกาลไฟ Light Festival ที่ Pocheon herb island เกาะที่เต็มไปด้วยสมุนไพร และสวนพฤกษศาสตร์ แห่งเมืองโพชอน จังหวัดคยองกีโด ท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับงานประดับไฟสวยๆ ที่บริเวณ Santa Village และ Flower Garden สวนสมุนไพรในร่มที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเกาหลี

ท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก THE VALUE HOTEL หรือเทียบเท่า

 

วันที่สาม หมู่บ้านพื้นเมืองเกาหลี + แต่งชุดฮันบกสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (บัตร FREE PASS) – ตลาดทงแดมุน & ทงแดมุนดีไซน์พลาซ่า

เช้า รับประทานอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชม หมู่บ้านพื้นเมืองเกาหลี จำลองชีวิตและวัฒนธรรมดั้งเดิมของเกาหลีในสมัยก่อนจนถึงปลายสมัยโชซอนให้กับนักท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศเรียนวัฒนธรรมเกาหลี นอกจากนี้หมู่บ้านยังมีการจัดแสดงสถานที่ต่างๆที่มีคุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์เช่นหมู่บ้านเกษตรกรรมและบ้านส่วนตัวอย่างกว่า 282 หลัง รวมทั้งเวทีการแสดงพื้นเมืองของเกาหลี อย่าง nongak (เพลงของชาวนา), ศิลปะการป้องกันตัวบนหลังม้า พิธีแต่งงานแบบดั้งเดิมและกิจกรรมพิเศษอื่นๆ ที่มีตามฤดูกาล พิเศษ !! เชิญท่านเก็บภาพความประทับใจกับชุดประจำชาติฮันบก

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคาร – KALBI  เป็นอาหารพื้นเมืองเกาหลีที่เลื่องชื่อและรู้จักกันดีทั่วโลก มีรสชาติออกรสหวานนุ่มและกลมกล่อม นำหมูสเต็กส่วนที่ติดกับกระดูก (เชื่อว่าเป็นส่วนที่อร่อยที่สุด) ย่างบนเตาถ่านแบบดั้งเดิม และตัดเป็นชิ้นพอคำห่อทานแบบเมี่ยงคำโดยใส่น้ำจิ้มเต้าเจี้ยวและเครื่องเคียงที่ชอบหรือข้าวสวยร้อนๆตามที่ชอบบริการเครื่องเคียงต่างๆและน้ำซุป

บ่าย               นำท่านสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ EVERLAND สวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา พบกับ “FESTIVAL WORLD” การแสดงขบวนพาเหรดอันตระการตา สนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิดที่ถูกออกแบบให้ผู้ใหญ่สามารถเล่นร่วมกับเด็กได้ สนุกสุดมันกับบัตร FREE PASS เลือกเล่นเครื่องเล่นได้ทุกชนิดไม่ จำกัดจำนวนครั้ง เลือกสรรของที่ระลึกจากสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ พร้อมเก็บภาพความประทับใจกับสวนดอกไม้ซึ่งบานเต็มสะพรั่งกลางลาน โดยถูกจัดไว้เป็นTHEME ตามฤดูกาล

เดือนมีนาคมเดือนเมษายน ชมสวนดอกทิวลิป

เดือนพฤษภาคมเดือนมิถุนายน ชมสวนดอกกุหลาบ

เดือนสิงหาคมเดือนกันยายน ชมสวนดอกลิลลี่

เดือนตุลาคมเดือนพฤศจิกายน ชมสวนดอกเบญจมาศ

นอกจากนี้ ท่านยังสามารถท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ท่านจะได้พบกับไลเกอร์ ซึ่งเป็นลูกแฝดผสมขึ้นจากสิงโตเพศผู้เป็นพ่อและเสือเพศเมียเป็นแม่นับเป็นแฝดผสมเสือสิงโตคู่แรกในโลกที่มีอายุกว่า15 ปีและสนุกเพลิดเพลินกับการทักทายจากหมีนานาพันธุ์ เจ้าหน้าที่ในสวนซาฟารีจะเล่นและทักทายกับพวกเขาเหล่านั้น

เย็น รับประทานอาหารเย็น ภัตตาคาร บริการ SEAFOOD STEAM BOWL SOUP ซีฟู้ดหม้อไฟทะเล นำของทะเลต่าง ไม่ว่าจะเป็นกุ้ง   หอย ปู ปลาหมึก ปูอัด พร้อมเครื่องต่าง เช่น ต้นกระเทียม ผักตามฤดู หัวหอม เป็นต้น มาจัดเรียงให้สวยงามภายในหม้อไฟ และเติมน้ำซุปซีฟู้ดลงไป พอน้ำเดือด ให้นำอุด้งหรือเส้นก๋วยเตี๋ยวลงไปต้ม เพื่อรับประทานเป็นอุด้งซีฟู้ด หรือทานคู่กับข้าวสวย น้ำจิ้มซีอิ้วเกาหลี พริกป่นและเครื่องเคียงต่าง    

หลังอาหารค่ำ อิสระช้อปปิ้ง ตลาดทงแดมุน เป็นอีกหนึ่งแหล่งช้อปปิ้งชื่อดังในกรุงโซล ซึ่งมีสินค้าจำหน่ายเรียกว่ามีทุกอย่างตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าเลยทีเดียว อีกทั้งยังสามารถต่อราคาได้ นอกจากนี้ยังมีห้างสรรพสินค้าต่างๆ ในบริเวณนี้อีกมากมาย อย่างห้าง Am-Pm, Doota, Migliore และ Blue gate ท่ามกลางบรรยากาศแบบ โบราณกลางเมืองหลวง ต่อด้วย ทงแดมุนดีไซน์พลาซ่ามีความหมายของความฝัน การออกแบบ และการเล่นสนุก ที่นี่จัดนิทรรศการต่าง แฟชั่นโชว์ การประชุมและกิจกรรมอื่น ทั้งจากในและต่างประเทศ

นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม LOTTE CITY MYEONGDONG หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่สี่

อันยาง อาร์ต พาร์คโซลศูนย์สมุนไพร (ฮอกเก นามู) – COSMETIC SHOPN SEOUL TOWER (CABLE CAR)+ LOVE KEY CEREMONY – ย่านเมียงดง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านไป อันยาง อาร์ต พาร์ค  สวนศิลปะสุดฮิปใกล้กรุงโซล มีหลากหลายโซน โซน Grass on Vacation เป็นสะพานสีขาวเพื่อข้ามไปยังจุดอื่นๆ โซน Paper Snake เป็นสิ่งก่อสร้างที่มีความอาร์ตมาก รูปทรงคล้ายงูตามชื่อคอนเซ็ป โซน Linear Building on The Tree เป็นอุโมงค์ที่มีรูปทรงคดเคี้ยวและยาวมาก เดินทะลุออกไปจะพบกับลานกว้างๆ โซน Grass on Vacation เป็นสะพานสีขาวเพื่อข้ามไปยังจุดอื่นๆ นอกจากนี้ ยังมีงานศิลปะอีกหลายจุดที่น่าสนใจ และสถาปัตยกรรมอื่นที่ซ่อนอยู่ตามที่ต่างๆ ในสวนเยอะมาก หากใครที่ไม่ได้อินกับงานศิลปะ แค่มาถ่ายรูปก็ถือคุ้มสุดคุ้ม

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคาร บริการ JIMDAK จิมดัก เป็นเมนูไก่หมักซอสสไตล์เกาหลี ผัดกับวุ้นเส้น พริกชี้ฟ้าและต้นหอม คล้ายเป็ดพะโล้ แต่มีรสเผ็ดนิดหน่อย และมีน้ำ คลุกคลิก ทำให้รสชาติกลมกล่อม เข้มข้น ยิ่งขึ้น เสิร์ฟพร้อม ข้าวสวยร้อนๆ พร้อมเครื่องเคียงเกาหลีหลากหลาย

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ KOREAN HERB CENTER ศูนย์สมุนไพร (ฮอกเก นามู) ซึ่งเป็นสมุนไพรที่ทั่วโลกยอมรับ รวมถึงสถาบันต่างๆ ว่าเป็นสมุนไพรที่มีคุณภาพดีที่สุดในการบำรุงตับและดูแลตับได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยขับล้างดีท๊อกสารพิษออกจากร่างกาย เช่น แอลกอฮอล์ สารกันบูด สีผสมอาหาร ฯลฯ ซึ่งจะเป็นสมุนไพรที่หาได้ยากในปัจจุบัน สามารถทานได้ทั้งผู้ใหญ่ เด็ก รวมไปถึงหญิงตั้งครรภ์ ท่านจะได้ชมการสาธิต การทดลองว่าสมุนไพรชนิดนี้มีคุณค่าเพียงใดต่อโลกใบนี้

จากนั้นนำท่านเลือกซื้อเครื่องสำอางแบรนด์ดังของเกาหลีที่ COSMETIC SHOP ท่านสามารถเลือกซื้อเครื่องสำอางของชื่อดังของเกาหลีได้ในราคาท้องถิ่น อาทิเช่น THE FACE SHOP, ETUDE, ROJUKISS, WS NATUER, COOGI, IPKN, LACVERT ,VOV และอื่นๆอีกมากมาย

นำท่านเดินทางสู่ N SEOUL TOWER  (CABLE CAR )เมื่อขึ้นไปบนหอคอยแห่งกรุงโซล เราจะเห็นทัศนียภาพทั้งหมดของกรุงโซล และที่บนสุดของหอคอยก็มีหอดูดาวและภัตตาคารหมุนได้รอบ มีพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านแห่งโลกอันเป็นที่เก็บวัตถุโบราณที่หายากและมีค่ามากกว่า 20,000 ชิ้นจาก 150 ประเทศ และมีโรงภาพยนตร์ 3 มิติ จากนั้นนำท่านไปที่ LOVE KEY CEREMONY เป็นสถานที่สุดโรแมนติกอยู่ในบริเวณหอคอยกรุงโซลที่คู่รักนิยมนำแม่กุญแจไปคล้องกันในอีกความหมายว่าเราจะไม่พรากจากกันจะรักกันตลอดไป โดยนิยมเขียนชื่อตนเองและคู่รักลงบนแม่กุญแจพร้อมข้อความสุดซึ้ง จากนั้นจึงนำลูกกุญแจทิ้งโยนไป

เย็น รับประทานอาหารเย็น ภัตตาคาร บริการ TODAI SEAFOOD BUFFET สำหรับท่าน ที่ชื่นชอบ อาหารทะเล เป็นพิเศษ ให้ท่านได้ เลือกสรรค์ อาหาร ทะเล ที่สด ใหม่ๆ และเทมปุระ,บุฟเฟ่,ซูชิหน้า ต่าง มากมาย และ อาหาร นานา ชนิด ต้นฉบับ เกาหลี พิเศษ!! ขาปูยักษ์อลาสก้า พร้อมเครื่องดื่ม หลากหลายชนิด (ไม่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บริการ) ให้ท่านได้เลือกรับประทานได้อย่างไม่อั้น

หลังอาหารนำท่านช้อปปิ้งที่ย่าน เมียงดง ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นศูนย์รวมแฟชั่นชั้นนำของเกาหลี ที่นี่มีทั้งห้างสรรพสินค้าล๊อตเต้ เมโทรมิโดป้า ห้างสรรพสินค้าชินเซแก ร้านมิกลิออร์ และร้านเอ้าท์เลทต่างๆอีกมาก ซึ่งตั้งอยู่ทั้งใต้ดินและบนดิน มีทุกสิ่งทุกอย่างให้ท่านเลือกสรรไม่ว่าจะเป็นเครื่องแต่งกายสำเร็จรูป รองเท้า เครื่องใช้เครื่องประดับ เครื่องสำอาง และของที่ระลึก ซึ่งเป็นที่พึงปรารถนาของนักซื้อนักแต่งตัวทั้งหลาย ตามตรอกด้านหลังจะมีร้านกาแฟและร้านอาหาร เพื่อแวะรับประทานได้ก่อนไปซื้อของต่อ

นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม LOTTE CITY MYEONGDONG หรือระดับเทียบเท่า

http://www.lottehotel.com/city/myeongdong/ko/

 

วันที่ห้า

โซลศูนย์โสมพระราชวังชางด๊อกกุง และถนนกำแพงหินดิวตี้ฟรีฮุนได พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต KOREAN SHOPPING CENTER – สนามบินอินชอนกรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม

  นำทุกท่านเข้าสู่ ศูนย์โสม ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพ ในบรรดาสมุนไพร ทั้งหมดในเกาหลี โสม จัดเป็นสมุนไพรที่คนนิยมใช้กันมากที่สุด เพราะเชื่อว่าโสมสามารถรักษาโรคได้สารพัดโรค วงจรการเก็บเกี่ยวโสมใช้เวลาตั้งแต่ 1-6 ปีโสมอายุ 6 ปี ถือได้ว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด ในสมัยโบราณโสมถือเป็นของล้ำค้ายิ่งกว่าทอง โสมเกาหลีจึงจัดว่าเป็น สินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ชมวงจรชีวิตของโสม พร้อมเลือกซื้อโสมคุณภาพดีซึ่งรัฐบาลรับรองใช้บำรุงร่างกาย ซึ่งโสมที่นี้มีราคาถูกกว่าเมืองไทย 2 เท่า และยังเหมาะที่จะเป็นของฝากและของที่ระลึกแก่คนที่ท่านรักอีกด้วย จากนั้นนำท่านชม พระราชวังชางด๊อกกุง หรือ พระราชวังชางด๊อก และกำแพงหิน พระราชวังสุดสวยที่ ตั้งอยู่อย่างโดดเด่น ท่ามกลางอาคารสไตล์ตะวันตกใจกลางกรุงโซล ซึ่งพระราชวังแห่งนี้มีถนนกำแพงหินอันมีชื่อเสียงที่มักมีผู้คนนิยมไปเดินเล่นพักผ่อนชื่นชมกับงามงดงามของพระราชวัง โดยภายในพระราชวังมีอาคารสไตล์ตะวันตกที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และการเมือง นอกจากนี้ภายในพระราชวังยังมีสิ่งก่อสร้างที่น่าสนใจอีกมากมายให้ได้ชม นำท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรี สินค้าแบรนด์เนมชื่อดัง ร้านค้าปลอดภาษีของนักท่องเที่ยว ของกรุงโซล พบสินค้าหลากหลายชนิดยี่ห้อ อาทิ หลุยส์วิตอง พราด้า เฟอร์รา กาโม่ กุชชี่ ชาแนล เอสเตลอเดอร์ คลีนิกซ์ ลังโคม รวมทั้งสินค้าแบรนด์เนมท้องถิ่นยี่ห้อดัง อาโมเร่ เครื่องสำอางดังของเกาหลี

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคาร บริการ GINSENG CHICKEN SOUP หรือไก่ตุ๋นโสมทรงเครื่อง เป็นอาหารวังในสมัยก่อน ปัจจุบันเป็นอาหารเลื่องชื่อของเมืองหลวง เชื่อกันว่าบำรุงและเสริม พิถีพิถันด้วยการคัดเลือกไก่ขนาดกำลังเหมาะผ่านการเลี้ยงจนอายุได้ 45 วัน แล้วนำเครื่องยาจีน อาทิ เกาลัด, เก้ากี้, พุทราจีน, และรากโสมเล็กๆพร้อมด้วยข้าวเหนียวใส่ลงไปในตัวไก่แล้วผ่านการตุ๋นจนได้ที่ เสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียง เส้นขนมจีน เหล้าโสม พริกไทยดำ และเกลือ เพิ่มรสชาติด้วยเส้นก๋วยเตี๋ยว แบบเกาหลี เกลือ และพริกไทยป่น แถมท้ายด้วยเหล้าเกาหลี ที่เรียกว่าโซจูซึ่งทำให้รสชาติเข้มข้นยิ่งขึ้น (สำหรับท่านที่ชื่นชอบ)

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ ฮุนได พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต เป็นช้อบปิ้งเอาท์เล็ตขนาดใหญ่ของอาณาจักรฮุนได ร้านสินค้าแบรนด์เนมระดับโลกมากมาย ให้ท่านได้ช้อปปิ้งกันอย่างจุใจ จากนั้น ก่อนอำลาเกาหลี ให้ท่านได้ละลายเงินวอนที่ KOREAN SHOPPING CENTER ศูนย์รวมของพื้นเมือง ขนมแบบต่าง ช็อกโกแลตหิน ซีเรียลช็อกโค ผลิตภัณฑ์โสมในรูปแบบของขนม ชา โคลนพอกหน้า ผลไม้ หมอนสุขภาพ กิมจิ ชินราเมงหรือมาม่าเกาหลีที่ชื่นชอบของชาวต่างประเทศ เป็นต้น 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ภัตตาคาร บริการ OSAM โอซัม หรือ หมูปลาหมึกย่าง บาร์บีคิว หมักสไตล์สมัยใหม่เกาหลีคนต่างประเทศนิยมรับประทานเพราะมีรสชาติออกหวานเผ็ดเล็กน้อย โดยนำบาร์บีคิวหมูปลาหมึกลงในกระทะครึ่งวงกลมพร้อมน้ำซุปปรุงรส เมื่อสุกรับประทานพร้อมเครื่องเคียงและข้าวสวย หากต้องการแบบรสชาติเกาหลีแท้ๆ ก็สามารถใส่กิมจิหมักลงต้มด้วย ก็จะได้รสชาติอีกแบบหนึ่ง (บริการเพียงบางเมืองของประเทศ)

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินอินชอน 

19.45 . เดินทางกลับกรุงเทพ โดยสายการบินโคเรี่ยนแอร์ เที่ยวบินที่ KE659

23.50 . เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ